Paritair Comité 3190101: CENTRA VOOR KINDERZORG EN GEZINSONDERSTEUNING, CENTRA VOOR INTEGRALE GEZINSZORG

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 30/07/2021 )
   • Loonbarema aanpassing CAO van 08/06/2021 inwerktreding op 03/2021:
    Integratie van van de haard- en standplaatstoelage in loonbarema;
    Verlenging van anciënniteitsjaren tot 35 jaar;
    Verhoging van het Gewaarborgd Gemiddeld Minimuminkomen.

    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31901).
    Om de overeenstemmende bruto maandlonen te bepalen, worden de geïndexeerde baremieke bruto jaarlonen gedeeld door 12. Om de overeenstemmende bruto uurlonen te bepalen, worden de geïndexeerde baremieke bruto jaarlonen gedeeld door het getal 1976 (overeenkomend met een wekelijkse arbeidsduur van 38 uur x 52 weken).

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. MINIMUMLONEN : BAREMALONEN

  1.1. FUNCTIEGROEP : L4 /L3/L2/A2/A1/B2B/B2A

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  L4 L3 L2 A2 A1 B2B B2A
  0 1.889,97 1.931,60 2.088,48 2.088,48 2.429,42 2.096,96 2.285,29
  1 1.889,97 2.005,65 2.169,80 2.169,80 2.429,42 2.135,35 2.339,00
  2 1.891,71 2.080,50 2.251,12 2.251,12 2.490,49 2.178,89 2.412,43
  3 1.914,72 2.155,36 2.332,44 2.332,44 2.582,90 2.256,98 2.489,85
  4 1.941,77 2.230,21 2.413,76 2.413,76 2.675,31 2.334,61 2.559,64
  5 1.961,73 2.230,21 2.413,76 2.413,76 2.675,31 2.335,07 2.589,68
  6 2.033,96 2.336,89 2.476,55 2.476,55 2.753,91 2.429,42 2.658,31
  7 2.047,34 2.336,89 2.476,55 2.476,55 2.900,28 2.429,42 2.685,94
  8 2.126,16 2.429,42 2.592,46 2.592,46 2.900,28 2.504,15 2.774,09
  9 2.132,94 2.429,42 2.592,46 2.592,46 2.976,22 2.505,35 2.798,79
  10 2.218,36 2.497,15 2.689,44 2.689,44 3.017,33 2.615,98 2.857,85
  11 2.218,59 2.497,15 2.689,44 2.689,44 3.052,11 2.617,19 2.879,12
  12 2.310,55 2.603,84 2.771,16 2.771,16 3.149,04 2.689,44 2.959,99
  13 2.310,55 2.603,84 2.771,16 2.771,16 3.149,04 2.689,44 2.979,44
  14 2.402,75 2.689,44 2.887,06 2.887,06 3.280,75 2.786,55 3.059,70
  15 2.402,75 2.689,44 2.887,06 2.887,06 3.280,75 2.787,75 3.076,85
  16 2.441,84 2.764,10 3.002,97 3.002,97 3.465,32 2.898,39 3.154,93
  17 2.441,84 2.764,10 3.002,97 3.002,97 3.541,21 2.899,59 3.170,01
  18 2.534,03 2.870,78 3.118,87 3.118,87 3.649,87 3.010,23 3.246,14
  19 2.534,03 2.870,78 3.118,87 3.118,87 3.725,76 3.011,43 3.259,37
  20 2.626,23 2.977,47 3.234,78 3.234,78 3.725,76 3.122,07 3.333,76
  21 2.626,23 2.977,47 3.234,78 3.234,78 3.801,65 3.123,27 3.345,35
  22 2.689,44 3.084,15 3.350,68 3.350,68 3.807,59 3.233,91 3.418,21
  23 2.757,52 3.190,84 3.466,59 3.466,59 3.939,31 3.345,75 3.505,02
  24 2.849,71 3.297,52 3.582,49 3.582,49 4.071,02 3.456,38 3.620,92
  25 2.854,88 3.303,51 3.588,99 3.588,99 4.078,40 3.463,86 3.628,75
  26 2.859,67 3.309,05 3.595,02 3.595,02 4.085,25 3.469,67 3.634,84
  27 2.864,11 3.314,19 3.600,60 3.600,60 4.091,59 3.476,26 3.641,75
  28 2.868,22 3.318,94 3.605,77 3.605,77 4.097,46 3.481,25 3.646,98
  29 2.872,03 3.323,35 3.610,55 3.610,55 4.102,90 3.485,88 3.651,82
  30 2.875,56 3.327,43 3.614,99 3.614,99 4.107,94 3.490,16 3.656,31
  31 2.878,83 3.331,22 3.619,10 3.619,10 4.112,61 3.494,13 3.660,46
  32 2.881,85 3.334,72 3.622,90 3.622,90 4.116,93 3.497,80 3.664,31
  33 2.884,65 3.337,96 3.626,42 3.626,42 4.120,94 3.501,20 3.667,87
  34 2.887,25 3.340,96 3.629,69 3.629,69 4.124,64 3.504,35 3.671,17
  35 2.889,65 3.343,74 3.632,70 3.632,70 4.128,07 3.507,26 3.674,22

  1.2. FUNCTIEGROEP : B1C/B1B/B1A/B1Abis/MV2/MV1/L1

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  B1C B1B B1A B1A Bis MV2 MV1 L1
  0 2.510,91 2.733,91 2.912,73 3.006,77 2.289,01 2.510,91 3.039,98
  1 2.564,54 2.780,45 2.957,55 3.051,60 2.361,09 2.564,54 3.135,15
  2 2.641,75 2.847,50 3.002,34 3.102,94 2.429,42 2.641,75 3.232,44
  3 2.730,22 2.912,63 3.047,16 3.170,61 2.484,49 2.730,22 3.327,65
  4 2.807,81 2.982,60 3.047,16 3.212,04 2.572,28 2.807,81 3.431,23
  5 2.842,46 3.030,30 3.123,99 3.293,01 2.573,36 2.842,46 3.563,65
  6 2.927,16 3.131,67 3.123,99 3.330,46 2.689,44 2.927,16 3.588,30
  7 2.958,84 3.165,56 3.200,82 3.407,50 2.689,44 3.039,95 3.703,54
  8 3.059,55 3.273,36 3.271,00 3.479,04 2.771,86 3.069,43 3.737,14
  9 3.088,05 3.303,68 3.277,65 3.514,35 2.774,55 3.138,84 3.846,42
  10 3.185,54 3.408,01 3.419,46 3.620,96 2.899,68 3.187,33 3.883,25
  11 3.211,02 3.434,99 3.420,40 3.649,64 2.900,62 3.231,35 3.983,66
  12 3.305,49 3.536,10 3.567,91 3.755,92 3.025,74 3.307,01 4.033,81
  13 3.328,08 3.560,05 3.568,85 3.781,32 3.026,68 3.329,34 4.123,20
  14 3.419,78 3.658,20 3.716,37 3.884,45 3.151,81 3.421,04 4.195,25
  15 3.439,74 3.679,57 3.717,31 3.906,84 3.152,75 3.440,73 4.263,09
  16 3.530,93 3.777,16 3.864,82 4.009,65 3.277,87 3.562,25 4.366,43
  17 3.550,38 3.798,01 3.865,76 4.031,74 3.279,16 3.622,48 4.403,02
  18 3.639,10 3.892,95 4.014,62 4.132,44 3.404,28 3.699,46 4.537,62
  19 3.656,21 3.911,28 4.015,56 4.151,83 3.405,64 3.771,85 4.542,91
  20 3.742,71 4.003,85 4.163,08 4.257,12 3.530,77 3.772,62 4.708,80
  21 3.757,73 4.019,94 4.164,01 4.266,23 3.532,13 3.848,68 4.712,71
  22 3.849,68 4.119,09 4.311,53 4.405,58 3.657,25 3.854,62 4.879,99
  23 3.982,83 4.261,55 4.460,64 4.554,68 3.783,74 3.987,27 5.051,17
  24 4.114,54 4.402,48 4.608,15 4.702,20 3.908,86 4.118,98 5.218,44
  25 4.123,44 4.412,00 4.618,12 4.712,33 3.917,32 4.127,39 5.227,91
  26 4.130,36 4.419,41 4.625,87 4.720,24 3.923,89 4.134,32 5.236,68
  27 4.138,20 4.427,80 4.634,66 4.729,18 3.931,35 4.141,68 5.244,81
  28 4.144,14 4.434,16 4.641,31 4.735,97 3.936,99 4.147,63 5.252,34
  29 4.149,65 4.440,04 4.647,47 4.742,25 3.942,22 4.153,13 5.259,31
  30 4.154,75 4.445,50 4.653,19 4.748,08 3.947,06 4.158,24 5.265,78
  31 4.159,47 4.450,55 4.658,47 4.753,48 3.951,55 4.162,96 5.271,76
  32 4.163,84 4.455,23 4.663,37 4.758,47 3.955,70 4.167,34 5.277,30
  33 4.167,89 4.459,56 4.667,90 4.763,10 3.959,55 4.171,39 5.282,43
  34 4.171,64 4.463,57 4.672,10 4.767,38 3.963,11 4.175,14 5.287,18
  35 4.175,11 4.467,29 4.675,99 4.771,35 3.966,40 4.178,61 5.291,58

  1.3. FUNCTIEGROEP : K5/K3/K2/K1/G1/GS

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  K5 K3 K2 K1 G1 GS
  0 3.043,39 3.160,44 3.273,31 3.386,19 3.650,65 4.852,36
  1 3.131,18 3.251,61 3.367,74 3.483,87 3.739,21 4.852,36
  2 3.222,63 3.346,58 3.466,09 3.585,62 3.827,77 5.042,10
  3 3.314,08 3.441,54 3.564,45 3.687,36 3.916,29 5.042,10
  4 3.423,81 3.555,50 3.682,48 3.809,46 3.916,29 5.231,85
  5 3.566,47 3.703,64 3.835,92 3.968,19 4.071,25 5.231,85
  6 3.566,47 3.703,64 3.835,92 3.968,19 4.071,25 5.421,56
  7 3.712,79 3.855,59 3.993,29 4.130,99 4.226,21 5.421,56
  8 3.712,79 3.855,59 3.993,29 4.130,99 4.226,21 5.611,30
  9 3.859,11 4.007,53 4.150,66 4.293,78 4.381,17 5.611,30
  10 3.859,11 4.007,53 4.150,66 4.293,78 4.381,17 5.801,05
  11 4.042,00 4.197,46 4.347,37 4.497,28 4.536,12 5.801,05
  12 4.042,00 4.197,46 4.347,37 4.497,28 4.536,12 5.990,80
  13 4.206,61 4.368,40 4.524,42 4.680,43 4.691,08 5.990,80
  14 4.206,61 4.368,40 4.524,42 4.680,43 4.691,08 6.180,55
  15 4.371,21 4.539,34 4.701,46 4.863,58 4.846,00 6.180,55
  16 4.371,21 4.539,34 4.701,46 4.863,58 4.846,00 6.370,29
  17 4.554,11 4.729,27 4.898,17 5.067,07 5.000,96 6.370,29
  18 4.554,11 4.729,27 4.898,17 5.067,07 5.000,96 6.560,04
  19 4.554,11 4.729,27 4.898,17 5.067,07 5.155,92 6.560,04
  20 4.718,72 4.900,20 5.075,21 5.250,22 5.155,92 6.749,79
  21 4.718,72 4.900,20 5.075,21 5.250,22 5.310,88 6.749,79
  22 4.901,61 5.090,13 5.271,93 5.453,72 5.310,88 6.939,49
  23 5.084,51 5.280,07 5.468,64 5.657,21 5.465,84 6.939,49
  24 5.230,83 5.432,01 5.626,01 5.820,01 5.465,84 6.939,49
  25 5.240,32 5.441,87 5.636,22 5.830,57 5.475,75 6.952,08
  26 5.249,11 5.451,00 5.645,68 5.840,35 5.484,94 6.963,75
  27 5.257,26 5.459,46 5.654,44 5.849,42 5.493,45 6.974,56
  28 5.264,80 5.467,30 5.662,56 5.857,82 5.501,34 6.984,57
  29 5.271,79 5.474,55 5.670,08 5.865,59 5.508,64 6.993,84
  30 5.278,27 5.481,28 5.677,04 5.872,80 5.515,42 7.002,44
  31 5.284,27 5.487,51 5.683,49 5.879,47 5.521,68 7.010,39
  32 5.289,82 5.493,28 5.689,47 5.885,65 5.527,49 7.017,76
  33 5.294,97 5.498,62 5.695,00 5.891,38 5.532,86 7.024,58
  34 5.299,73 5.503,57 5.700,12 5.896,68 5.537,84 7.030,90
  35 5.304,14 5.508,14 5.704,86 5.901,58 5.542,44 7.036,75

  2. MINIMUMLONEN : GEWAARBORGD MINIMUMLOON

  De opklimming in loonschaal wordt toegepast vanaf het ogenblik dat het baremaloon het gewaarborgd minimum brutoloon bereikt of overschrijdt.
  Berekeningsmodaliteiten van het gewaarborgd loon bij onregelmatige prestaties met variabel loon (toeslagen bij onregelmatige prestaties), in geval van feestdagen, met toekenning van gewaarborgd loon.
  Het variabel loonelement zal berekend worden door omzetting in een gemiddeld uurloon. Dit gemiddeld uurloon wordt bekomen door de som van al het variabel loon voor effectieve onregelmatige prestaties die de werknemer tijdens het lopende kalenderjaar ontving, te delen door het aantal effectief gepresteerde arbeidsuren van de werknemer over dezelfde referteperiode. Het aldus berekend gemiddeld aanvullend uurloon wordt vermenigvuldigd met het aantal uren gewaarborgd loon waartoe deze werknemer gerechtigd is. Deze berekeningswijze staat derhalve neutraal ten opzichte van wijzigingen in de prestatieduur of in de baremieke weddeschalen van de gerechtigde werknemer. Dit gewaarborgd variabel loonelement zal, met het lopende kalenderjaar als referteperiode, jaarlijks in de vorm van een éénmalig bedrag samen met het loon van december worden uitbetaald. (CAO 27/02/2006, 80.333)
  Minimum bruto-maandloon (voltijdse basis)
  Sectoraal minimumloon 1.889,97