Zoeken:

Paritair Comité 1020500: PORSELEINAARDE- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN

afdrukken
   • Toestand op 01/08/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 09/10/2020 )
   • Indexatie met 1% in 6/2020.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.

    De CAO-loonsverhoging gebeurt na Indexatie.
   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  Indien de leeftijd minder dan 18 jaar is zijn de loongegevens van PC 100 van toepassing.
  Categorie Leeftijd
  18
  Hulpwerklieden 13,5459
  Geoefenden 14,1846
  Geschoolden 14,8222