Zoeken:

Paritair Comité 3260010: WERKNEMERS IN DIENST OP 31/12/2001

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 02/08/2018 )
   • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 326). 
    Voor de werknemers in dienst op 31/12/2001 is het barema niet opgenomen, wel voor de werknemers in dienst vanaf 01/01/2002 (zie PSC 3260020). Gelet op het teruglopend aantal werknemers in het PSC 3260010 zal dat op termijn stopgezet worden.
    De documenten betreffende het bevoegdheidsdomein en andere loongegevens zijn wel consulteerbaar.


    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.