Zoeken:

Paritair Comité 1130000: CERAMIEKBEDRIJF

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 01/10/2021 )
   • Bekijk de lijst met bestaande Sub Comités hier.
   • Indexatie met 2% in 10/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Met het oog op een gefaseerde gelijkschakeling op de minimum uurlonen van de sector "faïence en keramiek" worden de minimum uurlonen van de sector "vuurvaste producten" van het "Onderhoud" aangepast.

    Bij ontstentenis van een ondernemingsakkoord gesloten en neergelegd ten laatste op 31/12/2017 ter griffie van het paritaire comité, worden de minimum- als de werkelijke uurlonen verhoogd met 0,16 EUR bruto vanaf01/10/2021.

    PSC’s 1130100, 1130200 en 1130300 zijn opgeheven vanaf 14/09/2009. Vanaf die datum worden de loongegevens van deze sectoren opgevolgd in PC 1130000.
 • 1. : Minimumuurlonen

  1.1. : Vuurvaste producten

  1.1.1. : Fabricatie en verschillende diensten

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  38u
  1 11,5716
  2 11,6823
  3 11,8668
  4 12,6764
  5 13,0034

  1.1.2. : Onderhoud

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  38u
  1 13,0917
  2 13,7952
  3 14,4990

  1.1.3. : Bij indienstneming

  Anciënniteit Uurstelsel (op weekbasis)
  38u
  Max. 3 maanden 11,4724

  1.2. : Faïence en ceramiek

  Bij de aanwerving van een werknemer van de sector vuurvaste producten zal het minimumloon dat van categorie 1 zijn: "Fabricage en verschillende diensten", min 0,0992 EUR en het zal slechts van toepassing zijn voor een periode van maximaal 3 maanden.

  1.2.1. : Fabricatie en verschillende diensten

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  38u
  1 11,5716
  2 11,6823
  3 11,8668
  4 12,6764
  5 13,0034

  1.2.2. : Onderhoud

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  38u
  1 13,0917
  2 13,7952
  3 14,4990

  2. : Lonen per stuk

  2.1. : Vuurvaste producten

  Voor de werknemers van de ondernemingen die behoren tot de sector vuurvaste producten, wordt de tarifering van het loon per stuk zo opgesteld om, voor een normale activiteit, een minimale toeslag te ontvangen van 10% van de minimum uurlonen van de categorie.

  2.2. : Faïence en ceramiek

  Voor de werknemers van de sector faïence en die per stuk betaald zijn de lonen, bedoeld in punt 1.2., de minima van de gemiddelde uurlonen berekend over een periode van één maand. Nochtans moeten de werknemers die verschillende taken uitoefenen in de loop van dezelfde maand, voor elk van de taken, minstens worden beloond tegen het minimumloon van elk overeenstemmende categorie, zonder enige vorm van compensatie.