Zoeken:

Paritair Comité 1520000: GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 24/04/2014 )
   • Bekijk de lijst met bestaande Sub Comités hier.
   • De Vrije universiteiten en de Hogescholen behoren tot het bevoegdheidsdomein van PC 152, niet tot PSC’s 15201 of 15202. Nochtans heeft het PSC 15201 sectorale cao’s gesloten waarbij het toepassingsgebied Hogescholen vermeldt, hetwelk indruist tegen het bevoegdheidsdomein van het comité. Het barema voor de Hogescholen wordt daarom louter ten informatieve titel weergegeven bij PSC 1520100 onder de barema’s voor de andere instellingen. De Vrije universiteiten hebben geen eigen sectoraal barema. Zie PSC's 1520100, 1520200, 1520210 en 1520220 voor de loonvoorwaarden.
    Het document betreffende het bevoegdheidsdomein van PC 152 is hier consulteerbaar.