Zoeken:

Paritair Comité 3310001: KINDEROPVANG

afdrukken
   • Toestand op 18/10/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 02/08/2018 )
   • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 331).
    Het loonbarema is nog niet beschikbaar. De documenten betreffende het bevoegdheidsdomein en andere loongegevens zijn wel consulteerbaar.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.