Zoeken:

Paritair Comité 3120000: WARENHUIZEN

afdrukken
 • 1. LOONSCHALEN : Bedienden - Algemeen

  Maandlonen

  De bediende die naar een hogere categorie overgaat, geniet integraal de loonschaal van de categorie waarin hij wordt ondergebracht met ingang van de datum van zijn bevordering, rekening houdend met de normale aanvangsleeftijd van deze categorie.
  In geval van onmiddellijke bevordering van een basisbediende van de zelfbediening, zoals is bepaald in artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende de functieclassificatie, tot een functie van de vijfde categorie, gebeurt de overgang naar de loonschaal van de vijfde categorie als volgt : onmiddellijke toekenning van 50 pct. van het verschil tussen het vorige loonschaalniveau van de betrokkene en het nieuwe loonschaalniveau van de vijfde categorie; het toekennen van de overige 50 pct. wordt gespreid over vier jaar.

  1.1. : Ondergeschikte bedienden

  1.1.1. : Categorie 1

  Aanvangsleeftijd voor categorie 1 : 21 jaar

  1.1.1.1. : 21 jaar of meer

  1.1.1.1.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  Aanvangswedde 1 2 3 4
  0 1.755,8007 1.769,6600 1.783,5937 1.797,8564 1.811,8218
  1 1.762,6243 1.776,6322 1.790,8630 1.804,6056 1.818,7303
  2 1.769,6600 1.783,5937 1.797,8564 1.811,8218 1.825,6175
  3 1.776,6322 1.790,8630 1.804,6056 1.818,7303 1.832,5472
  4 1.783,5937 1.797,8564 1.811,8218 1.825,6175 1.839,5937
  5 1.790,8630 1.804,6056 1.818,7303 1.832,5472 1.846,5446
  6 1.797,8564 1.811,8218 1.825,6175 1.839,5937 1.853,7714
  7 1.804,6056 1.818,7303 1.832,5472 1.846,5446 1.855,1085
  8 1.811,8218 1.825,6175 1.839,5937 1.853,7714 1.855,1085
  9 1.818,7303 1.832,5472 1.846,5446 1.855,1085 1.855,1085
  10 1.825,6175 1.839,5937 1.853,7714 1.855,1085 1.855,1085
  11 1.832,5472 1.846,5446 1.855,1085 1.855,1085 1.858,2284
  12 1.839,5937 1.853,7714 1.855,1085 1.855,1085 1.864,6063
  13 1.846,5446 1.855,1085 1.855,1085 1.858,2284 1.870,8250
  14 1.853,7714 1.855,1085 1.855,1085 1.864,6063 1.876,9058
  15 1.855,1085 1.855,1085 1.858,2284 1.870,8250 1.883,0501
  16 1.855,1085 1.855,1085 1.864,6063 1.876,9058 1.889,3856
  17 1.855,1085 1.858,2284 1.870,8250 1.883,0501
  18 1.855,1085 1.864,6063 1.876,9058
  19 1.858,2284 1.870,8250
  20 1.864,6063
  1.1.1.1.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  5 6 7 8 9 10
  0 1.825,6175 1.839,5937 1.853,7714 1.855,1085 1.855,1085 1.864,6063
  1 1.832,5472 1.846,5446 1.855,1085 1.855,1085 1.858,2284 1.870,8250
  2 1.839,5937 1.853,7714 1.855,1085 1.855,1085 1.864,6063 1.876,9058
  3 1.846,5446 1.855,1085 1.855,1085 1.858,2284 1.870,8250 1.883,0501
  4 1.853,7714 1.855,1085 1.855,1085 1.864,6063 1.876,9058 1.889,3856
  5 1.855,1085 1.855,1085 1.858,2284 1.870,8250 1.883,0501 1.895,4344
  6 1.855,1085 1.855,1085 1.864,6063 1.876,9058 1.889,3856 1.901,6849
  7 1.855,1085 1.858,2284 1.870,8250 1.883,0501 1.895,4344 1.907,9142
  8 1.855,1085 1.864,6063 1.876,9058 1.889,3856 1.901,6849 1.914,1647
  9 1.858,2284 1.870,8250 1.883,0501 1.895,4344 1.907,9142 1.920,3303
  10 1.864,6063 1.876,9058 1.889,3856 1.901,6849 1.914,1647 1.926,6870
  11 1.870,8250 1.883,0501 1.895,4344 1.907,9142 1.920,3303
  12 1.876,9058 1.889,3856 1.901,6849 1.914,1647
  13 1.883,0501 1.895,4344 1.907,9142
  14 1.889,3856 1.901,6849
  15 1.895,4344
  1.1.1.1.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  11 12 13 14 15 16
  0 1.876,9058 1.889,3856 1.901,6849 1.914,1647 1.926,6870 1.939,1456
  1 1.883,0501 1.895,4344 1.907,9142 1.920,3303 1.932,8845 1.945,1945
  2 1.889,3856 1.901,6849 1.914,1647 1.926,6870 1.939,1456 1.951,5511
  3 1.895,4344 1.907,9142 1.920,3303 1.932,8845 1.945,1945 1.957,9502
  4 1.901,6849 1.914,1647 1.926,6870 1.939,1456 1.951,5511 1.963,7868
  5 1.907,9142 1.920,3303 1.932,8845 1.945,1945 1.957,9502
  6 1.914,1647 1.926,6870 1.939,1456 1.951,5511
  7 1.920,3303 1.932,8845 1.945,1945
  8 1.926,6870 1.939,1456
  9 1.932,8845
  1.1.1.1.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  17 18 19 20 21 22
  0 1.951,5511 1.963,7868 1.976,3621 1.988,7040 2.001,3005 2.013,6212
  1 1.957,9502 1.970,3133 1.982,6127
  2 1.963,7868 1.976,3621
  3 1.970,3133

  1.1.1.2. : Minder dan 21 jaar

  LEEFTIJD
  Vanaf 16 tot 20 jaar 1.755,8007

  1.1.1.3. : Studenten

  LEEFTIJD
  20 jaar 1.755,80
  19 jaar 1.700,90
  18 jaar 1.646,61
  17 jaar 1.591,92
  16 jaar 1.537,73

  1.1.2. : Categorie 2

  Aanvangsleeftijd voor categorie 2 : 21 jaar

  De andere bedienden dan de bedienden van de zelfbediening en dan de verkoopbedienden van de warenhuizen en die meer dan zes maanden ervaring hebben in de onderneming in een functie van de tweede categorie, genieten de minimum loonschaal van de bedienden van de derde categorie, maar met een opklimming op grond van de anciënniteit die ophoudt bij het bedrag voor de leeftijd van 21 jaar.
  De opklimming op grond van de anciënniteit wordt gebracht op 22 jaar, volgens de modaliteiten hierboven vastgesteld.

  1.1.2.1. : 21 jaar of meer

  1.1.2.1.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  Aanvangswedde 1 2 3 4
  0 1.850,2376 1.855,1085 1.860,3615 1.878,8902 1.896,9095
  1 1.855,1085 1.855,1085 1.869,5410 1.887,7938 1.905,6539
  2 1.855,1085 1.860,3615 1.878,8902 1.896,9095 1.914,9076
  3 1.855,1085 1.869,5410 1.887,7938 1.905,6539 1.924,0340
  4 1.860,3615 1.878,8902 1.896,9095 1.914,9076 1.932,9587
  5 1.869,5410 1.887,7938 1.905,6539 1.924,0340 1.942,0533
  6 1.878,8902 1.896,9095 1.914,9076 1.932,9587 1.951,1797
  7 1.887,7938 1.905,6539 1.924,0340 1.942,0533 1.960,2212
  8 1.896,9095 1.914,9076 1.932,9587 1.951,1797 1.969,2733
  9 1.905,6539 1.924,0340 1.942,0533 1.960,2212 1.978,4103
  10 1.914,9076 1.932,9587 1.951,1797 1.969,2733 1.987,4836
  11 1.924,0340 1.942,0533 1.960,2212 1.978,4103 1.996,5570
  12 1.932,9587 1.951,1797 1.969,2733 1.987,4836 2.005,5559
  13 1.942,0533 1.960,2212 1.978,4103 1.996,5570 2.014,9477
  14 1.951,1797 1.969,2733 1.987,4836 2.005,5559 2.023,5116
  15 1.960,2212 1.978,4103 1.996,5570 2.014,9477 2.032,5955
  16 1.969,2733 1.987,4836 2.005,5559 2.023,5116 2.041,8493
  17 1.978,4103 1.996,5570 2.014,9477 2.032,5955
  18 1.987,4836 2.005,5559 2.023,5116
  19 1.996,5570 2.014,9477
  20 2.005,5559
  1.1.2.1.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  5 6 7 8 9 10
  0 1.914,9076 1.932,9587 1.951,1797 1.969,2733 1.987,4836 2.005,5559
  1 1.924,0340 1.942,0533 1.960,2212 1.978,4103 1.996,5570 2.014,9477
  2 1.932,9587 1.951,1797 1.969,2733 1.987,4836 2.005,5559 2.023,5116
  3 1.942,0533 1.960,2212 1.978,4103 1.996,5570 2.014,9477 2.032,5955
  4 1.951,1797 1.969,2733 1.987,4836 2.005,5559 2.023,5116 2.041,8493
  5 1.960,2212 1.978,4103 1.996,5570 2.014,9477 2.032,5955 2.050,9439
  6 1.969,2733 1.987,4836 2.005,5559 2.023,5116 2.041,8493 2.059,7837
  7 1.978,4103 1.996,5570 2.014,9477 2.032,5955 2.050,9439 2.068,8995
  8 1.987,4836 2.005,5559 2.023,5116 2.041,8493 2.059,7837 2.078,1638
  9 1.996,5570 2.014,9477 2.032,5955 2.050,9439 2.068,8995 2.087,1204
  10 2.005,5559 2.023,5116 2.041,8493 2.059,7837 2.078,1638 2.096,0770
  11 2.014,9477 2.032,5955 2.050,9439 2.068,8995 2.087,1204
  12 2.023,5116 2.041,8493 2.059,7837 2.078,1638
  13 2.032,5955 2.050,9439 2.068,8995
  14 2.041,8493 2.059,7837
  15 2.050,9439
  1.1.2.1.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  11 12 13 14 15 16
  0 2.023,5116 2.041,8493 2.059,7837 2.078,1638 2.096,0770 2.114,5632
  1 2.032,5955 2.050,9439 2.068,8995 2.087,1204 2.105,1185 2.123,3288
  2 2.041,8493 2.059,7837 2.078,1638 2.096,0770 2.114,5632 2.132,4022
  3 2.050,9439 2.068,8995 2.087,1204 2.105,1185 2.123,3288 2.141,4437
  4 2.059,7837 2.078,1638 2.096,0770 2.114,5632 2.132,4022 2.150,3578
  5 2.068,8995 2.087,1204 2.105,1185 2.123,3288 2.141,4437
  6 2.078,1638 2.096,0770 2.114,5632 2.132,4022
  7 2.087,1204 2.105,1185 2.123,3288
  8 2.096,0770 2.114,5632
  9 2.105,1185
  1.1.2.1.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  17 18 19 20 21 22
  0 2.132,4022 2.150,3578 2.168,7486 2.186,9270 2.205,0206 2.222,8277
  1 2.141,4437 2.159,5373 2.177,8961
  2 2.150,3578 2.168,7486
  3 2.159,5373

  1.1.2.2. : Minder dan 21 jaar

  LEEFTIJD
  Vanaf 16 tot 20 jaar 1.850,2376

  1.1.2.3. : Studenten

  LEEFTIJD
  20 jaar 1.850,24
  19 jaar 1.790,95
  18 jaar 1.732,04
  17 jaar 1.672,38
  16 jaar 1.613,48

  1.1.3. : Categorie 3

  Aanvangsleeftijd voor categorie 3 : 21 jaar

  1.1.3.1. : 21 jaar of meer

  1.1.3.1.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  Aanvangswedde 1 2 3 4
  0 1.931,1971 1.956,4964 1.981,7743 2.007,3918 2.032,5955
  1 1.943,9953 1.969,2733 1.994,6467 2.019,9566 2.045,4468
  2 1.956,4964 1.981,7743 2.007,3918 2.032,5955 2.058,1813
  3 1.969,2733 1.994,6467 2.019,9566 2.045,4468 2.070,7672
  4 1.981,7743 2.007,3918 2.032,5955 2.058,1813 2.083,5972
  5 1.994,6467 2.019,9566 2.045,4468 2.070,7672 2.096,0770
  6 2.007,3918 2.032,5955 2.058,1813 2.083,5972 2.108,9282
  7 2.019,9566 2.045,4468 2.070,7672 2.096,0770 2.121,4717
  8 2.032,5955 2.058,1813 2.083,5972 2.108,9282 2.134,3866
  9 2.045,4468 2.070,7672 2.096,0770 2.121,4717 2.146,9619
  10 2.058,1813 2.083,5972 2.108,9282 2.134,3866 2.159,5373
  11 2.070,7672 2.096,0770 2.121,4717 2.146,9619 2.172,4416
  12 2.083,5972 2.108,9282 2.134,3866 2.159,5373 2.184,8683
  13 2.096,0770 2.121,4717 2.146,9619 2.172,4416 2.197,7408
  14 2.108,9282 2.134,3866 2.159,5373 2.184,8683 2.210,4752
  15 2.121,4717 2.146,9619 2.172,4416 2.197,7408 2.223,0399
  16 2.134,3866 2.159,5373 2.184,8683 2.210,4752 2.235,8806
  17 2.146,9619 2.172,4416 2.197,7408 2.223,0399
  18 2.159,5373 2.184,8683 2.210,4752
  19 2.172,4416 2.197,7408
  20 2.184,8683
  1.1.3.1.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  5 6 7 8 9 10
  0 2.058,1813 2.083,5972 2.108,9282 2.134,3866 2.159,5373 2.184,8683
  1 2.070,7672 2.096,0770 2.121,4717 2.146,9619 2.172,4416 2.197,7408
  2 2.083,5972 2.108,9282 2.134,3866 2.159,5373 2.184,8683 2.210,4752
  3 2.096,0770 2.121,4717 2.146,9619 2.172,4416 2.197,7408 2.223,0399
  4 2.108,9282 2.134,3866 2.159,5373 2.184,8683 2.210,4752 2.235,8806
  5 2.121,4717 2.146,9619 2.172,4416 2.197,7408 2.223,0399 2.248,7424
  6 2.134,3866 2.159,5373 2.184,8683 2.210,4752 2.235,8806 2.261,7846
  7 2.146,9619 2.172,4416 2.197,7408 2.223,0399 2.248,7424 2.274,7420
  8 2.159,5373 2.184,8683 2.210,4752 2.235,8806 2.261,7846 2.287,7100
  9 2.172,4416 2.197,7408 2.223,0399 2.248,7424 2.274,7420 2.300,5399
  10 2.184,8683 2.210,4752 2.235,8806 2.261,7846 2.287,7100 2.313,6777
  11 2.197,7408 2.223,0399 2.248,7424 2.274,7420 2.300,5399
  12 2.210,4752 2.235,8806 2.261,7846 2.287,7100
  13 2.223,0399 2.248,7424 2.274,7420
  14 2.235,8806 2.261,7846
  15 2.248,7424
  1.1.3.1.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  11 12 13 14 15 16
  0 2.210,4752 2.235,8806 2.261,7846 2.287,7100 2.313,6777 2.339,5075
  1 2.223,0399 2.248,7424 2.274,7420 2.300,5399 2.326,3486 2.352,3800
  2 2.235,8806 2.261,7846 2.287,7100 2.313,6777 2.339,5075 2.365,1251
  3 2.248,7424 2.274,7420 2.300,5399 2.326,3486 2.352,3800 2.378,3266
  4 2.261,7846 2.287,7100 2.313,6777 2.339,5075 2.365,1251 2.391,1353
  5 2.274,7420 2.300,5399 2.326,3486 2.352,3800 2.378,3266
  6 2.287,7100 2.313,6777 2.339,5075 2.365,1251
  7 2.300,5399 2.326,3486 2.352,3800
  8 2.313,6777 2.339,5075
  9 2.326,3486
  1.1.3.1.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  17 18 19 20 21 22
  0 2.365,1251 2.391,1353 2.417,2304 2.442,8374 2.468,8794 2.494,8472
  1 2.378,3266 2.404,0927 2.429,8270
  2 2.391,1353 2.417,2304
  3 2.404,0927

  1.1.3.2. : Minder dan 21 jaar

  LEEFTIJD
  Vanaf 16 tot 20 jaar 1.931,1971

  1.1.3.3. : Studenten

  LEEFTIJD
  20 jaar 1.931,20
  19 jaar 1.872,86
  18 jaar 1.841,81
  17 jaar 1.776,40
  16 jaar 1.710,84

  1.1.4. : Categorie 4

  Voor de vanaf 1 januari 2014 aangeworven werknemers :
  - De beroepsloopbaan van 22 jaar begint te lopen vanaf 21 jaar of, indien op latere leeftijd aangeworven, op het moment van de aanwerving;
  - Voor het eerst het aanvangsbarema aan 100 pct. ("anciënniteitstrap 0") wordt uitbetaald vanaf 21 jaar of, indien op latere leeftijd aangeworven, op het moment van de aanwerving;

  Voor de al op 31 december 2013 in dienst zijnde werknemers in de categorie 4 die op 31 december 2013 nog niet de aanvangsleeftijd van 22 jaar hebben bereikt (maar wel al ouder zijn dan 21 jaar) :
  - De beroepsloopbaan van 22 jaar begint te lopen vanaf 1 januari 2014;
  Voor het eerst het aanvangsbarema aan 100 pct. ("anciënniteitstrap 0") wordt uitbetaald vanaf 1 januari 2014;

  De al op 31 december 2013 in dienst zijnde werknemers in de categorie 4 die de bovenvermelde aanvangsleeftijden al op 31 december 2013 hebben bereikt, blijven verder evolueren in de jaarlijkse anciënniteitstrappen zoals voorheen en op basis van het tot 31 december 2013 geldende stelsel.

  1.1.4.1. : 21 jaar of meer

  1.1.4.1.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  Aanvangswedde 1 2 3 4
  0 2.052,7797 2.081,0821 2.109,4907 2.137,8249 2.165,9151
  1 2.066,9999 2.095,3554 2.123,6897 2.151,8647 2.180,2626
  2 2.081,0821 2.109,4907 2.137,8249 2.165,9151 2.194,5465
  3 2.095,3554 2.123,6897 2.151,8647 2.180,2626 2.208,5969
  4 2.109,4907 2.137,8249 2.165,9151 2.194,5465 2.222,6791
  5 2.123,6897 2.151,8647 2.180,2626 2.208,5969 2.237,0585
  6 2.137,8249 2.165,9151 2.194,5465 2.222,6791 2.251,4909
  7 2.151,8647 2.180,2626 2.208,5969 2.237,0585 2.266,0188
  8 2.165,9151 2.194,5465 2.222,6791 2.251,4909 2.280,3027
  9 2.180,2626 2.208,5969 2.237,0585 2.266,0188 2.294,8095
  10 2.194,5465 2.222,6791 2.251,4909 2.280,3027 2.309,1570
  11 2.208,5969 2.237,0585 2.266,0188 2.294,8095 2.323,8547
  12 2.222,6791 2.251,4909 2.280,3027 2.309,1570 2.337,9051
  13 2.237,0585 2.266,0188 2.294,8095 2.323,8547 2.352,4543
  14 2.251,4909 2.280,3027 2.309,1570 2.337,9051 2.367,2051
  15 2.266,0188 2.294,8095 2.323,8547 2.352,4543 2.381,3297
  16 2.280,3027 2.309,1570 2.337,9051 2.367,2051 2.395,7515
  17 2.294,8095 2.323,8547 2.352,4543 2.381,3297
  18 2.309,1570 2.337,9051 2.367,2051
  19 2.323,8547 2.352,4543
  20 2.337,9051
  1.1.4.1.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  5 6 7 8 9 10
  0 2.194,5465 2.222,6791 2.251,4909 2.280,3027 2.309,1570 2.337,9051
  1 2.208,5969 2.237,0585 2.266,0188 2.294,8095 2.323,8547 2.352,4543
  2 2.222,6791 2.251,4909 2.280,3027 2.309,1570 2.337,9051 2.367,2051
  3 2.237,0585 2.266,0188 2.294,8095 2.323,8547 2.352,4543 2.381,3297
  4 2.251,4909 2.280,3027 2.309,1570 2.337,9051 2.367,2051 2.395,7515
  5 2.266,0188 2.294,8095 2.323,8547 2.352,4543 2.381,3297 2.410,4387
  6 2.280,3027 2.309,1570 2.337,9051 2.367,2051 2.395,7515 2.424,6694
  7 2.294,8095 2.323,8547 2.352,4543 2.381,3297 2.410,4387 2.439,1337
  8 2.309,1570 2.337,9051 2.367,2051 2.395,7515 2.424,6694 2.453,7041
  9 2.323,8547 2.352,4543 2.381,3297 2.410,4387 2.439,1337 2.468,0729
  10 2.337,9051 2.367,2051 2.395,7515 2.424,6694 2.453,7041 2.482,6751
  11 2.352,4543 2.381,3297 2.410,4387 2.439,1337 2.468,0729
  12 2.367,2051 2.395,7515 2.424,6694 2.453,7041
  13 2.381,3297 2.410,4387 2.439,1337
  14 2.395,7515 2.424,6694
  15 2.410,4387
  1.1.4.1.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  11 12 13 14 15 16
  0 2.367,2051 2.395,7515 2.424,6694 2.453,7041 2.482,6751 2.511,2959
  1 2.381,3297 2.410,4387 2.439,1337 2.468,0729 2.497,1393 2.525,5160
  2 2.395,7515 2.424,6694 2.453,7041 2.482,6751 2.511,2959 2.540,2562
  3 2.410,4387 2.439,1337 2.468,0729 2.497,1393 2.525,5160 2.554,7948
  4 2.424,6694 2.453,7041 2.482,6751 2.511,2959 2.540,2562 2.569,3227
  5 2.439,1337 2.468,0729 2.497,1393 2.525,5160 2.554,7948
  6 2.453,7041 2.482,6751 2.511,2959 2.540,2562
  7 2.468,0729 2.497,1393 2.525,5160
  8 2.482,6751 2.511,2959
  9 2.497,1393
  1.1.4.1.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  17 18 19 20 21 22
  0 2.540,2562 2.569,3227 2.597,9647 2.626,7977 2.655,9173 2.684,5487
  1 2.554,7948 2.583,6065 2.612,6837
  2 2.569,3227 2.597,9647
  3 2.583,6065

  1.1.4.2. : Minder dan 21 jaar

  LEEFTIJD
  Vanaf 16 tot 20 jaar 2.052,7797

  1.1.4.3. : Studenten

  LEEFTIJD
  20 jaar 2.052,7797
  19 jaar 1.988,2370
  18 jaar 1.923,3336
  17 jaar 1.859,2366
  16 jaar 1.820,3751

  1.1.5. : Minimum Maandloon

  In dit minimum maandloon zijn begrepen de conventionele en contractuele premies en overlonen, behalve die voor laattijdige opening van winkels en overuren op zaterdag welke bepaald zijn in de artikelen 2 en 4 van de CAO van 5 november 2002 betreffende premies en overlonen.

  LEEFTIJD
  18 jaar en meer 1.645,7534

  1.1.6. : Bedienden van de zelfbediening en verkoopbedienden van de warenhuizen

  De bedienden van de "zelfbediening" waarvan sprake is in artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende de functieclassificatie, alsmede het verkooppersoneel van de warenhuizen, genieten na 2 jaar anciënniteit de minimumloonschaal van de bedienden van de derde categorie, maar met een opklimming op grond van de anciënniteit die ophoudt bij het bedrag voor de leeftijd van 21 jaar.
  De bedoelde bedienden die worden aangeworven vanaf 1 april 1993 bekomen na 1 jaar anciënniteit de minimumloonschaal van de bedienden van de derde categorie, in dezelfde voorwaarden.
  De opklimming op grond van de anciënniteit wordt, voor elke bediende, op 22 jaar gebracht op het ogenblik van de toekenning van de jaarlijkse verhoging.
  Het wegwerken van het verschil tussen de werkelijke anciënniteit te rekenen vanaf de aanvangsleeftijd van de categorie en de baremieke anciënniteit geschiedt eveneens op het ogenblik van de toekenning van de jaarlijkse verhoging, zoals voor de verlenging van de loonschaal.

  1.2. : Kaderpersoneel

  De loonschalen van de minimum maandlonen van het kaderpersoneel worden vastgesteld zonder rekening te houden met de aanvangsleeftijden

  1.2.1. : Categorie 5

  1.2.1.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4

  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  Aanvangswedde 1 2 3 4
  0 2.312,0435 2.347,9653 2.384,0888 2.420,0320 2.456,1343
  1 2.330,0416 2.366,0695 2.402,1294 2.438,2742 2.474,0368
  2 2.347,9653 2.384,0888 2.420,0320 2.456,1343 2.491,9501
  3 2.366,0695 2.402,1294 2.438,2742 2.474,0368 2.509,9588
  4 2.384,0888 2.420,0320 2.456,1343 2.491,9501 2.528,0736
  5 2.402,1294 2.438,2742 2.474,0368 2.509,9588 2.546,1141
  6 2.420,0320 2.456,1343 2.491,9501 2.528,0736 2.563,9530
  7 2.438,2742 2.474,0368 2.509,9588 2.546,1141 2.582,0785
  8 2.456,1343 2.491,9501 2.528,0736 2.563,9530 2.600,1508
  9 2.474,0368 2.509,9588 2.546,1141 2.582,0785 2.618,0746
  10 2.491,9501 2.528,0736 2.563,9530 2.600,1508 2.636,0197
  11 2.509,9588 2.546,1141 2.582,0785 2.618,0746 2.653,9647
  12 2.528,0736 2.563,9530 2.600,1508 2.636,0197 2.671,8885
  13 2.546,1141 2.582,0785 2.618,0746 2.653,9647 2.690,0564
  14 2.563,9530 2.600,1508 2.636,0197 2.671,8885 2.708,2030
  15 2.582,0785 2.618,0746 2.653,9647 2.690,0564 2.726,1693
  16 2.600,1508 2.636,0197 2.671,8885 2.708,2030 2.744,0506
  17 2.618,0746 2.653,9647 2.690,0564 2.726,1693
  18 2.636,0197 2.671,8885 2.708,2030
  19 2.653,9647 2.690,0564
  20 2.671,8885

  1.2.1.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10

  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  5 6 7 8 9 10
  0 2.491,9501 2.528,0736 2.563,9530 2.600,1508 2.636,0197 2.671,8885
  1 2.509,9588 2.546,1141 2.582,0785 2.618,0746 2.653,9647 2.690,0564
  2 2.528,0736 2.563,9530 2.600,1508 2.636,0197 2.671,8885 2.708,2030
  3 2.546,1141 2.582,0785 2.618,0746 2.653,9647 2.690,0564 2.726,1693
  4 2.563,9530 2.600,1508 2.636,0197 2.671,8885 2.708,2030 2.744,0506
  5 2.582,0785 2.618,0746 2.653,9647 2.690,0564 2.726,1693 2.762,2822
  6 2.600,1508 2.636,0197 2.671,8885 2.708,2030 2.744,0506 2.780,2803
  7 2.618,0746 2.653,9647 2.690,0564 2.726,1693 2.762,2822 2.798,3739
  8 2.636,0197 2.671,8885 2.708,2030 2.744,0506 2.780,2803 2.816,2870
  9 2.653,9647 2.690,0564 2.726,1693 2.762,2822 2.798,3739 2.834,1578
  10 2.671,8885 2.708,2030 2.744,0506 2.780,2803 2.816,2870 2.852,0285
  11 2.690,0564 2.726,1693 2.762,2822 2.798,3739 2.834,1578
  12 2.708,2030 2.744,0506 2.780,2803 2.816,2870
  13 2.726,1693 2.762,2822 2.798,3739
  14 2.744,0506 2.780,2803
  15 2.762,2822

  1.2.1.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16

  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  11 12 13 14 15 16
  0 2.708,2030 2.744,0506 2.780,2803 2.816,2870 2.852,0285 2.888,3219
  1 2.726,1693 2.762,2822 2.798,3739 2.834,1578 2.870,1645 2.906,2562
  2 2.744,0506 2.780,2803 2.816,2870 2.852,0285 2.888,3219 2.924,1801
  3 2.762,2822 2.798,3739 2.834,1578 2.870,1645 2.906,2562 2.942,1251
  4 2.780,2803 2.816,2870 2.852,0285 2.888,3219 2.924,1801 2.960,2399
  5 2.798,3739 2.834,1578 2.870,1645 2.906,2562 2.942,1251
  6 2.816,2870 2.852,0285 2.888,3219 2.924,1801
  7 2.834,1578 2.870,1645 2.906,2562
  8 2.852,0285 2.888,3219
  9 2.870,1645

  1.2.1.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22

  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  17 18 19 20 21 22
  0 2.924,1801 2.960,2399 2.996,4377 3.032,2216 3.068,3133 3.104,5324
  1 2.942,1251 2.978,3653 3.014,3191
  2 2.960,2399 2.996,4377
  3 2.978,3653

  1.2.2. : Categorie 6

  1.2.2.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4

  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  Aanvangswedde 1 2 3 4
  0 2.575,7218 2.618,0322 2.660,4487 2.702,6529 2.744,8996
  1 2.596,8504 2.639,3624 2.681,6410 2.723,8664 2.766,0813
  2 2.618,0322 2.660,4487 2.702,6529 2.744,8996 2.787,2842
  3 2.639,3624 2.681,6410 2.723,8664 2.766,0813 2.808,4978
  4 2.660,4487 2.702,6529 2.744,8996 2.787,2842 2.829,7219
  5 2.681,6410 2.723,8664 2.766,0813 2.808,4978 2.851,0310
  6 2.702,6529 2.744,8996 2.787,2842 2.829,7219 2.872,1384
  7 2.723,8664 2.766,0813 2.808,4978 2.851,0310 2.893,3626
  8 2.744,8996 2.787,2842 2.829,7219 2.872,1384 2.914,5125
  9 2.766,0813 2.808,4978 2.851,0310 2.893,3626 2.935,7047
  10 2.787,2842 2.829,7219 2.872,1384 2.914,5125 2.956,8334
  11 2.808,4978 2.851,0310 2.893,3626 2.935,7047 2.977,9727
  12 2.829,7219 2.872,1384 2.914,5125 2.956,8334 2.999,1544
  13 2.851,0310 2.893,3626 2.935,7047 2.977,9727 3.020,4210
  14 2.872,1384 2.914,5125 2.956,8334 2.999,1544 3.041,5284
  15 2.893,3626 2.935,7047 2.977,9727 3.020,4210 3.062,7314
  16 2.914,5125 2.956,8334 2.999,1544 3.041,5284 3.083,9237
  17 2.935,7047 2.977,9727 3.020,4210 3.062,7314
  18 2.956,8334 2.999,1544 3.041,5284
  19 2.977,9727 3.020,4210
  20 2.999,1544

  1.2.2.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10

  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  5 6 7 8 9 10
  0 2.787,2842 2.829,7219 2.872,1384 2.914,5125 2.956,8334 2.999,1544
  1 2.808,4978 2.851,0310 2.893,3626 2.935,7047 2.977,9727 3.020,4210
  2 2.829,7219 2.872,1384 2.914,5125 2.956,8334 2.999,1544 3.041,5284
  3 2.851,0310 2.893,3626 2.935,7047 2.977,9727 3.020,4210 3.062,7314
  4 2.872,1384 2.914,5125 2.956,8334 2.999,1544 3.041,5284 3.083,9237
  5 2.893,3626 2.935,7047 2.977,9727 3.020,4210 3.062,7314 3.105,0736
  6 2.914,5125 2.956,8334 2.999,1544 3.041,5284 3.083,9237 3.126,2871
  7 2.935,7047 2.977,9727 3.020,4210 3.062,7314 3.105,0736 3.147,4157
  8 2.956,8334 2.999,1544 3.041,5284 3.083,9237 3.126,2871 3.168,4914
  9 2.977,9727 3.020,4210 3.062,7314 3.105,0736 3.147,4157 3.189,6837
  10 2.999,1544 3.041,5284 3.083,9237 3.126,2871 3.168,4914 3.210,8336
  11 3.020,4210 3.062,7314 3.105,0736 3.147,4157 3.189,6837
  12 3.041,5284 3.083,9237 3.126,2871 3.168,4914
  13 3.062,7314 3.105,0736 3.147,4157
  14 3.083,9237 3.126,2871
  15 3.105,0736

  1.2.2.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16

  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  11 12 13 14 15 16
  0 3.041,5284 3.083,9237 3.126,2871 3.168,4914 3.210,8336 3.253,1651
  1 3.062,7314 3.105,0736 3.147,4157 3.189,6837 3.232,0046 3.274,3787
  2 3.083,9237 3.126,2871 3.168,4914 3.210,8336 3.253,1651 3.295,4756
  3 3.105,0736 3.147,4157 3.189,6837 3.232,0046 3.274,3787 3.316,6148
  4 3.126,2871 3.168,4914 3.210,8336 3.253,1651 3.295,4756 3.337,7541
  5 3.147,4157 3.189,6837 3.232,0046 3.274,3787 3.316,6148
  6 3.168,4914 3.210,8336 3.253,1651 3.295,4756
  7 3.189,6837 3.232,0046 3.274,3787
  8 3.210,8336 3.253,1651
  9 3.232,0046

  1.2.2.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22

  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  17 18 19 20 21 22
  0 3.295,4756 3.337,7541 3.380,1918 3.422,5552 3.464,2395 3.505,7857
  1 3.316,6148 3.358,9676 3.401,4478
  2 3.337,7541 3.380,1918
  3 3.358,9676

  1.2.3. : Categorie 7

  1.2.3.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4

  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  Aanvangswedde 1 2 3 4
  0 2.931,3220 2.982,1645 3.033,3996 3.084,3694 3.135,3286
  1 2.956,8546 3.007,7926 3.058,8368 3.109,8915 3.161,0311
  2 2.982,1645 3.033,3996 3.084,3694 3.135,3286 3.186,5001
  3 3.007,7926 3.058,8368 3.109,8915 3.161,0311 3.211,9373
  4 3.033,3996 3.084,3694 3.135,3286 3.186,5001 3.237,3107
  5 3.058,8368 3.109,8915 3.161,0311 3.211,9373 3.262,8009
  6 3.084,3694 3.135,3286 3.186,5001 3.237,3107 3.288,3018
  7 3.109,8915 3.161,0311 3.211,9373 3.262,8009 3.313,9193
  8 3.135,3286 3.186,5001 3.237,3107 3.288,3018 3.339,3671
  9 3.161,0311 3.211,9373 3.262,8009 3.313,9193 3.364,7724
  10 3.186,5001 3.237,3107 3.288,3018 3.339,3671 3.390,2839
  11 3.211,9373 3.262,8009 3.313,9193 3.364,7724 3.415,7528
  12 3.237,3107 3.288,3018 3.339,3671 3.390,2839 3.440,8611
  13 3.262,8009 3.313,9193 3.364,7724 3.415,7528 3.465,8737
  14 3.288,3018 3.339,3671 3.390,2839 3.440,8611 3.490,8333
  15 3.313,9193 3.364,7724 3.415,7528 3.465,8737 3.515,9734
  16 3.339,3671 3.390,2839 3.440,8611 3.490,8333 3.540,8905
  17 3.364,7724 3.415,7528 3.465,8737 3.515,9734
  18 3.390,2839 3.440,8611 3.490,8333
  19 3.415,7528 3.465,8737
  20 3.440,8611

  1.2.3.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10

  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  5 6 7 8 9 10
  0 3.186,5001 3.237,3107 3.288,3018 3.339,3671 3.390,2839 3.440,8611
  1 3.211,9373 3.262,8009 3.313,9193 3.364,7724 3.415,7528 3.465,8737
  2 3.237,3107 3.288,3018 3.339,3671 3.390,2839 3.440,8611 3.490,8333
  3 3.262,8009 3.313,9193 3.364,7724 3.415,7528 3.465,8737 3.515,9734
  4 3.288,3018 3.339,3671 3.390,2839 3.440,8611 3.490,8333 3.540,8905
  5 3.313,9193 3.364,7724 3.415,7528 3.465,8737 3.515,9734 3.566,0411
  6 3.339,3671 3.390,2839 3.440,8611 3.490,8333 3.540,8905 3.591,0007
  7 3.364,7724 3.415,7528 3.465,8737 3.515,9734 3.566,0411 3.615,8754
  8 3.390,2839 3.440,8611 3.490,8333 3.540,8905 3.591,0007 3.640,7289
  9 3.415,7528 3.465,8737 3.515,9734 3.566,0411 3.615,8754 3.665,7416
  10 3.440,8611 3.490,8333 3.540,8905 3.591,0007 3.640,7289 3.690,8498
  11 3.465,8737 3.515,9734 3.566,0411 3.615,8754 3.665,7416
  12 3.490,8333 3.540,8905 3.591,0007 3.640,7289
  13 3.515,9734 3.566,0411 3.615,8754
  14 3.540,8905 3.591,0007
  15 3.566,0411

  1.2.3.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16

  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  11 12 13 14 15 16
  0 3.490,8333 3.540,8905 3.591,0007 3.640,7289 3.690,8498 3.740,6841
  1 3.515,9734 3.566,0411 3.615,8754 3.665,7416 3.715,6608 3.765,6544
  2 3.540,8905 3.591,0007 3.640,7289 3.690,8498 3.740,6841 3.790,8156
  3 3.566,0411 3.615,8754 3.665,7416 3.715,6608 3.765,6544 3.815,8177
  4 3.591,0007 3.640,7289 3.690,8498 3.740,6841 3.790,8156 3.840,8303
  5 3.615,8754 3.665,7416 3.715,6608 3.765,6544 3.815,8177
  6 3.640,7289 3.690,8498 3.740,6841 3.790,8156
  7 3.665,7416 3.715,6608 3.765,6544
  8 3.690,8498 3.740,6841
  9 3.715,6608

  1.2.3.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22

  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  17 18 19 20 21 22
  0 3.790,8156 3.840,8303 3.890,6010 3.940,6687 3.990,5562 4.040,6451
  1 3.815,8177 3.865,7156 3.915,6879
  2 3.840,8303 3.890,6010
  3 3.865,7156

  2. LOONSCHALEN : Werklieden - Algemeen

  Uurlonen

  De opklimming in de uurloonschalen van de werklieden vangt aan op het ogenblik dat de werklieden de leeftijd van éénentwintig jaar hebben bereikt

  2.1. : 21 jaar of meer

  2.1.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4

  CATEGORIE ANCIENNITEIT (in jaren)
  Aanvangswedde 1 2 3 4
  1 12,7893 12,8125 12,8442 12,8809 12,9226
  2 13,2545 13,2898 13,3297 13,3596 13,3929
  3 13,8684 13,9068 13,9602 14,0018 14,0388

  2.1.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 9

  CATEGORIE ANCIENNITEIT (in jaren)
  5 6 7 8 9
  1 12,9542 12,9842 13,0128 13,0394 13,0777
  2 13,4297 13,4698 13,5032 13,5329 13,5662
  3 14,0921 14,1286 14,1888 14,2319 14,2739

  2.1.3. ANCIENNITEIT : 10 tot 14

  CATEGORIE ANCIENNITEIT (in jaren)
  10 11 12 13 14
  1 13,1244 13,1597 13,1878 13,2227 13,2545
  2 13,5981 13,6399 13,6701 13,7016 13,7366
  3 14,3306 14,3638 14,4155 14,4642 14,5158

  2.1.4. ANCIENNITEIT : 15 tot 20

  CATEGORIE ANCIENNITEIT (in jaren)
  15 16 17 18 19 20
  1 13,2930 13,3215 13,3581 13,3913 13,4279 13,4648
  2 13,7749 13,8118 13,8482 13,8736 13,9052 13,9304
  3 14,5623 14,6074 14,6576 14,7088 14,7491 14,7927

  2.2. : Minder dan 21 jaar

  LEEFTIJD CATEGORIE
  1 2 3
  Vanaf 16 tot 20 jaar 12,7893 13,2545 13,8684

  2.3. : Studenten

  LEEFTIJD CATEGORIE
  1 2 3
  20 jaar 12,7893 13,2545 13,8684
  19 jaar 12,7893 13,2545 13,8684
  18 jaar 12,7893 13,2545 13,8684
  17 jaar 11,7980 12,0224 12,5646
  16 jaar 11,3142 11,7620 12,0782

  3. LOONSCHALEN : Bedienden - Carrefour

  Maandlonen

  De bediende die naar een hogere categorie overgaat, geniet integraal de loonschaal van de categorie waarin hij wordt ondergebracht met ingang van de datum van zijn bevordering, rekening houdend met de normale aanvangsleeftijd van deze categorie.
  In geval van onmiddellijke bevordering van een basisbediende van de zelfbediening, zoals is bepaald in artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende de functieclassificatie, tot een functie van de vijfde categorie, gebeurt de overgang naar de loonschaal van de vijfde categorie als volgt : onmiddellijke toekenning van 50 pct. van het verschil tussen het vorige loonschaalniveau van de betrokkene en het nieuwe loonschaalniveau van de vijfde categorie; het toekennen van de overige 50 pct. wordt gespreid over vier jaar.

  3.1. : Ondergeschikte bedienden

  3.1.1. : Categorie 1

  Aanvangsleeftijd voor categorie 1 : 21 jaar

  3.1.1.1. : 21 jaar of meer

  3.1.1.1.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  Aanvangswedde 1 2 3 4
  0 1.747,87 1.761,73 1.775,66 1.789,92 1.803,89
  1 1.754,69 1.768,70 1.782,93 1.796,68 1.810,82
  2 1.761,73 1.775,66 1.789,92 1.803,89 1.817,68
  3 1.768,70 1.782,93 1.796,68 1.810,82 1.824,63
  4 1.775,66 1.789,92 1.803,89 1.817,68 1.831,67
  5 1.782,93 1.796,68 1.810,82 1.824,63 1.838,60
  6 1.789,92 1.803,89 1.817,68 1.831,67 1.845,83
  7 1.796,68 1.810,82 1.824,63 1.838,60 1.847,18
  8 1.803,89 1.817,68 1.831,67 1.845,83 1.847,18
  9 1.810,82 1.824,63 1.838,60 1.847,18 1.847,18
  10 1.817,68 1.831,67 1.845,83 1.847,18 1.847,18
  11 1.824,63 1.838,60 1.847,18 1.847,18 1.850,31
  12 1.831,67 1.845,83 1.847,18 1.847,18 1.856,68
  13 1.838,60 1.847,18 1.847,18 1.850,31 1.862,89
  14 1.845,83 1.847,18 1.847,18 1.856,68 1.868,97
  15 1.847,18 1.847,18 1.850,31 1.862,89 1.875,14
  16 1.847,18 1.847,18 1.856,68 1.868,97 1.881,46
  17 1.847,18 1.850,31 1.862,89 1.875,14
  18 1.847,18 1.856,68 1.868,97
  19 1.850,31 1.862,89
  20 1.856,68
  3.1.1.1.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  5 6 7 8 9 10
  0 1.817,68 1.831,67 1.845,83 1.847,18 1.847,18 1.856,68
  1 1.824,63 1.838,60 1.847,18 1.847,18 1.850,31 1.862,89
  2 1.831,67 1.845,83 1.847,18 1.847,18 1.856,68 1.868,97
  3 1.838,60 1.847,18 1.847,18 1.850,31 1.862,89 1.875,14
  4 1.845,83 1.847,18 1.847,18 1.856,68 1.868,97 1.881,46
  5 1.847,18 1.847,18 1.850,31 1.862,89 1.875,14 1.887,50
  6 1.847,18 1.847,18 1.856,68 1.868,97 1.881,46 1.893,74
  7 1.847,18 1.850,31 1.862,89 1.875,14 1.887,50 1.900,00
  8 1.847,18 1.856,68 1.868,97 1.881,46 1.893,74 1.906,24
  9 1.850,31 1.862,89 1.875,14 1.887,50 1.900,00 1.912,40
  10 1.856,68 1.868,97 1.881,46 1.893,74 1.906,24 1.918,76
  11 1.862,89 1.875,14 1.887,50 1.900,00 1.912,40
  12 1.868,97 1.881,46 1.893,74 1.906,24
  13 1.875,14 1.887,50 1.900,00
  14 1.881,46 1.893,74
  15 1.887,50
  3.1.1.1.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  11 12 13 14 15 16
  0 1.868,97 1.881,46 1.893,74 1.906,24 1.918,76 1.931,22
  1 1.875,14 1.887,50 1.900,00 1.912,40 1.924,96 1.937,27
  2 1.881,46 1.893,74 1.906,24 1.918,76 1.931,22 1.943,62
  3 1.887,50 1.900,00 1.912,40 1.924,96 1.937,27 1.950,02
  4 1.893,74 1.906,24 1.918,76 1.931,22 1.943,62 1.955,87
  5 1.900,00 1.912,40 1.924,96 1.937,27 1.950,02
  6 1.906,24 1.918,76 1.931,22 1.943,62
  7 1.912,40 1.924,96 1.937,27
  8 1.918,76 1.931,22
  9 1.924,96
  3.1.1.1.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  17 18 19 20 21 22
  0 1.943,62 1.955,87 1.968,44 1.980,79 1.993,38 2.005,71
  1 1.950,02 1.962,39 1.974,70
  2 1.955,87 1.968,44
  3 1.962,39

  3.1.1.2. : Minder dan 21 jaar

  LEEFTIJD
  Vanaf 16 tot 20 jaar 1.747,87

  3.1.1.3. : Studenten

  LEEFTIJD
  20 jaar 1.747,87
  19 jaar 1.693,20
  18 jaar 1.639,16
  17 jaar 1.584,80
  16 jaar 1.530,84

  3.1.2. : Categorie 2

  Aanvangsleeftijd voor categorie 2 : 21 jaar

  De andere bedienden dan de bedienden van de zelfbediening en dan de verkoopbedienden van de warenhuizen en die meer dan zes maanden ervaring hebben in de onderneming in een functie van de tweede categorie, genieten de minimum loonschaal van de bedienden van de derde categorie, maar met een opklimming op grond van de anciënniteit die ophoudt bij het bedrag voor de leeftijd van 21 jaar.
  De opklimming op grond van de anciënniteit wordt gebracht op 22 jaar, volgens de modaliteiten hierboven vastgesteld.

  3.1.2.1. : 21 jaar of meer

  3.1.2.1.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  Aanvangswedde 1 2 3 4
  0 1.842,31 1.847,18 1.852,43 1.870,97 1.888,98
  1 1.847,18 1.847,18 1.861,62 1.879,87 1.897,72
  2 1.847,18 1.852,43 1.870,97 1.888,98 1.906,97
  3 1.847,18 1.861,62 1.879,87 1.897,72 1.916,10
  4 1.852,43 1.870,97 1.888,98 1.906,97 1.925,05
  5 1.861,62 1.879,87 1.897,72 1.916,10 1.934,12
  6 1.870,97 1.888,98 1.906,97 1.925,05 1.943,25
  7 1.879,87 1.897,72 1.916,10 1.934,12 1.952,28
  8 1.888,98 1.906,97 1.925,05 1.943,25 1.961,34
  9 1.897,72 1.916,10 1.934,12 1.952,28 1.970,49
  10 1.906,97 1.925,05 1.943,25 1.961,34 1.979,57
  11 1.916,10 1.934,12 1.952,28 1.970,49 1.988,63
  12 1.925,05 1.943,25 1.961,34 1.979,57 1.997,62
  13 1.934,12 1.952,28 1.970,49 1.988,63 2.007,00
  14 1.943,25 1.961,34 1.979,57 1.997,62 2.015,59
  15 1.952,28 1.970,49 1.988,63 2.007,00 2.024,66
  16 1.961,34 1.979,57 1.997,62 2.015,59 2.033,91
  17 1.970,49 1.988,63 2.007,00 2.024,66
  18 1.979,57 1.997,62 2.015,59
  19 1.988,63 2.007,00
  20 1.997,62
  3.1.2.1.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  5 6 7 8 9 10
  0 1.906,97 1.925,05 1.943,25 1.961,34 1.979,57 1.997,62
  1 1.916,10 1.934,12 1.952,28 1.970,49 1.988,63 2.007,00
  2 1.925,05 1.943,25 1.961,34 1.979,57 1.997,62 2.015,59
  3 1.934,12 1.952,28 1.970,49 1.988,63 2.007,00 2.024,66
  4 1.943,25 1.961,34 1.979,57 1.997,62 2.015,59 2.033,91
  5 1.952,28 1.970,49 1.988,63 2.007,00 2.024,66 2.043,02
  6 1.961,34 1.979,57 1.997,62 2.015,59 2.033,91 2.051,85
  7 1.970,49 1.988,63 2.007,00 2.024,66 2.043,02 2.060,96
  8 1.979,57 1.997,62 2.015,59 2.033,91 2.051,85 2.070,24
  9 1.988,63 2.007,00 2.024,66 2.043,02 2.060,96 2.079,20
  10 1.997,62 2.015,59 2.033,91 2.051,85 2.070,24 2.088,13
  11 2.007,00 2.024,66 2.043,02 2.060,96 2.079,20
  12 2.015,59 2.033,91 2.051,85 2.070,24
  13 2.024,66 2.043,02 2.060,96
  14 2.033,91 2.051,85
  15 2.043,02
  3.1.2.1.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  11 12 13 14 15 16
  0 2.015,59 2.033,91 2.051,85 2.070,24 2.088,13 2.106,64
  1 2.024,66 2.043,02 2.060,96 2.079,20 2.097,19 2.115,42
  2 2.033,91 2.051,85 2.070,24 2.088,13 2.106,64 2.124,47
  3 2.043,02 2.060,96 2.079,20 2.097,19 2.115,42 2.133,51
  4 2.051,85 2.070,24 2.088,13 2.106,64 2.124,47 2.142,44
  5 2.060,96 2.079,20 2.097,19 2.115,42 2.133,51
  6 2.070,24 2.088,13 2.106,64 2.124,47
  7 2.079,20 2.097,19 2.115,42
  8 2.088,13 2.106,64
  9 2.097,19
  3.1.2.1.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  17 18 19 20 21 22
  0 2.124,47 2.142,44 2.160,82 2.179,01 2.197,10 2.214,90
  1 2.133,51 2.151,60 2.169,97
  2 2.142,44 2.160,82
  3 2.151,60

  3.1.2.2. : Minder dan 21 jaar

  LEEFTIJD
  Vanaf 16 tot 20 jaar 1.842,31

  3.1.2.3. : Studenten

  LEEFTIJD
  20 jaar 1.842,31
  19 jaar 1.783,27
  18 jaar 1.724,59
  17 jaar 1.665,24
  16 jaar 1.606,56

  3.1.3. : Categorie 3

  Aanvangsleeftijd voor categorie 3 : 21 jaar

  3.1.3.1. : 21 jaar of meer

  3.1.3.1.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  Aanvangswedde 1 2 3 4
  0 1.923,28 1.948,57 1.973,83 1.999,47 2.024,66
  1 1.936,07 1.961,34 1.986,73 2.012,04 2.037,53
  2 1.948,57 1.973,83 1.999,47 2.024,66 2.050,25
  3 1.961,34 1.986,73 2.012,04 2.037,53 2.062,85
  4 1.973,83 1.999,47 2.024,66 2.050,25 2.075,67
  5 1.986,73 2.012,04 2.037,53 2.062,85 2.088,13
  6 1.999,47 2.024,66 2.050,25 2.075,67 2.101,01
  7 2.012,04 2.037,53 2.062,85 2.088,13 2.113,53
  8 2.024,66 2.050,25 2.075,67 2.101,01 2.126,47
  9 2.037,53 2.062,85 2.088,13 2.113,53 2.139,03
  10 2.050,25 2.075,67 2.101,01 2.126,47 2.151,60
  11 2.062,85 2.088,13 2.113,53 2.139,03 2.164,51
  12 2.075,67 2.101,01 2.126,47 2.151,60 2.176,94
  13 2.088,13 2.113,53 2.139,03 2.164,51 2.189,82
  14 2.101,01 2.126,47 2.151,60 2.176,94 2.202,56
  15 2.113,53 2.139,03 2.164,51 2.189,82 2.215,11
  16 2.126,47 2.151,60 2.176,94 2.202,56 2.227,96
  17 2.139,03 2.164,51 2.189,82 2.215,11
  18 2.151,60 2.176,94 2.202,56
  19 2.164,51 2.189,82
  20 2.176,94
  3.1.3.1.2. ANCIENNITEIT : 5 tot 10
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  5 6 7 8 9 10
  0 2.050,25 2.075,67 2.101,01 2.126,47 2.151,60 2.176,94
  1 2.062,85 2.088,13 2.113,53 2.139,03 2.164,51 2.189,82
  2 2.075,67 2.101,01 2.126,47 2.151,60 2.176,94 2.202,56
  3 2.088,13 2.113,53 2.139,03 2.164,51 2.189,82 2.215,11
  4 2.101,01 2.126,47 2.151,60 2.176,94 2.202,56 2.227,96
  5 2.113,53 2.139,03 2.164,51 2.189,82 2.215,11 2.240,82
  6 2.126,47 2.151,60 2.176,94 2.202,56 2.227,96 2.253,86
  7 2.139,03 2.164,51 2.189,82 2.215,11 2.240,82 2.266,82
  8 2.151,60 2.176,94 2.202,56 2.227,96 2.253,86 2.279,79
  9 2.164,51 2.189,82 2.215,11 2.240,82 2.266,82 2.292,61
  10 2.176,94 2.202,56 2.227,96 2.253,86 2.279,79 2.305,75
  11 2.189,82 2.215,11 2.240,82 2.266,82 2.292,61
  12 2.202,56 2.227,96 2.253,86 2.279,79
  13 2.215,11 2.240,82 2.266,82
  14 2.227,96 2.253,86
  15 2.240,82
  3.1.3.1.3. ANCIENNITEIT : 11 tot 16
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  11 12 13 14 15 16
  0 2.202,56 2.227,96 2.253,86 2.279,79 2.305,75 2.331,57
  1 2.215,11 2.240,82 2.266,82 2.292,61 2.318,43 2.344,46
  2 2.227,96 2.253,86 2.279,79 2.305,75 2.331,57 2.357,19
  3 2.240,82 2.266,82 2.292,61 2.318,43 2.344,46 2.370,41
  4 2.253,86 2.279,79 2.305,75 2.331,57 2.357,19 2.383,20
  5 2.266,82 2.292,61 2.318,43 2.344,46 2.370,41
  6 2.279,79 2.305,75 2.331,57 2.357,19
  7 2.292,61 2.318,43 2.344,46
  8 2.305,75 2.331,57
  9 2.318,43
  3.1.3.1.4. ANCIENNITEIT : 17 tot 22
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  17 18 19 20 21 22
  0 2.357,19 2.383,20 2.409,31 2.434,91 2.460,95 2.486,92
  1 2.370,41 2.396,15 2.421,91
  2 2.383,20 2.409,31
  3 2.396,15

  3.1.3.2. : Minder dan 21 jaar

  LEEFTIJD
  Vanaf 16 tot 20 jaar 1.923,28

  3.1.3.3. : Studenten

  LEEFTIJD
  20 jaar 1.923,28
  19 jaar 1.865,19
  18 jaar 1.834,36
  17 jaar 1.769,26
  16 jaar 1.703,93

  3.1.4. : Categorie 4

  Voor de vanaf 1 januari 2014 aangeworven werknemers :
  - De beroepsloopbaan van 22 jaar begint te lopen vanaf 21 jaar of, indien op latere leeftijd aangeworven, op het moment van de aanwerving;
  - Voor het eerst het aanvangsbarema aan 100 pct. ("anciënniteitstrap 0") wordt uitbetaald vanaf 21 jaar of, indien op latere leeftijd aangeworven, op het moment van de aanwerving;

  Voor de al op 31 december 2013 in dienst zijnde werknemers in de categorie 4 die op 31 december 2013 nog niet de aanvangsleeftijd van 22 jaar hebben bereikt (maar wel al ouder zijn dan 21 jaar) :
  - De beroepsloopbaan van 22 jaar begint te lopen vanaf 1 januari 2014;
  Voor het eerst het aanvangsbarema aan 100 pct. ("anciënniteitstrap 0") wordt uitbetaald vanaf 1 januari 2014;

  De al op 31 december 2013 in dienst zijnde werknemers in de categorie 4 die de bovenvermelde aanvangsleeftijden al op 31 december 2013 hebben bereikt, blijven verder evolueren in de jaarlijkse anciënniteitstrappen zoals voorheen en op basis van het tot 31 december 2013 geldende stelsel.

  3.1.4.1. : 21 jaar of meer

  3.1.4.1.1. ANCIENNITEIT : 0 tot 4
  ERVARING (in jaren) ANCIENNITEIT (in jaren)
  Aanvangswedde 1 2 3 4
  0 2.044,86 2.073,14 2.101,57 2.129,89 2.157,98
  1 2.059,07 2.087,44 2.115,75 2.143,93 2.172,35
  2 2.073,14 2.101,57 2.129,89 2.157,98 2.186,62
  3 2.087,44 2.115,75 2.143,93 2.172,35 2.200,65
  4 2.101,57 2.129,89 2.157,98 2.186,62 2.214,76
  5 2.115,75 2.143,93 2.172,35 2.200,65 2.229,14
  6 2.129,89 2.157,98 2.186,62 2.214,76 2.243,56
  7 2.143,93 2.172,35 2.200,65 2.229,14 2.258,09
  8 2.157,98 2.186,62 2.214,76 2.243,56 2.272,39
  9 2.172,35 2.200,65 2.229,14 2.258,09 2.286,87
  10 2.186,62 2.214,76 2.243,56 2.272,39 2.301,22
  11 2.200,65 2.229,14 2.258,09 2.286,87 2.315,93
  12 2.214,76 2.243,56 2.272,39 2.301,22 2.329,97
  13 2.229,14 2.258,09 2.286,87 2.315,93 2.344,53
  14 2.243,56 2.272,39 2.301,22 2.329,97 2.359,27
  15 2.258,09 2.286,87 2.315,93 2.344,53 2.373,41
  16 2.272,39 2.301,22