Zoeken:

Paritair Comité 3180006: DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP WELKE NIET GESUBSIDIEERD WORDEN DOOR DE REGIO’S OF DE GEMEENSCHAPPEN

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 21/08/2018 )
   • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PSC 31800).
    De werkgevers en werknemers die niet gesubsidieerd worden door een regionale overheid, behoren niet tot PSC 318.01 of 318.02. Voor deze werknemers geldt het vroegere nationale minimumbarema waarvan de geactualiseerde en geïndexeerde bedragen evenwel reeds vele jaren niet meer in een CAO weergegeven worden en hier daarom niet vermeld worden.

    Gelet op het ontbreken van een sectoraal loonbarema en er geen formele opheffing van het leeftijdscriterium werd genoteerd, is de NAR-CAO 50 van toepassing.