Zoeken:

Paritair Comité 1240000: BOUWBEDRIJF

afdrukken
   • Toestand op 12/09/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 07/08/2019 )
   • Indexatie met 0,3574284% in 07/2019, behalve voor studenten.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het reële loon blijft behouden.

    Indexatie met 6,0530762% in 07/2019, voor studenten.

    CAO-verhoging in 07/2019 voor de minimumlonen en de effectieve lonen, verschillende bedragen per categorie.
    Niet voor studenten.

    Voor de ondernemingen waar de betaalperioden niet op de eerste dag van de maand beginnen te lopen, geldt de regel dat de loonaanpassingen ten gevolge van de koppeling aan het indexcijfer van kracht worden met ingang van de eerstkomende betaalperiode na de wijziging.

    Onderstaande minimumlonen gelden voor arbeiders tewerkgesteld krachtens een arbeidsovereenkomst voor werklieden, bedoeld in artikel 2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Voor arbeiders onderworpen aan de deeltijdse leerplicht gelden andere bepalingen.
    De lonen van de arbeiders die tewerkgesteld zijn aan boord van het baggermaterieel, van de arbeiders die na het aanleggen van de dijken op het stort zijn tewerkgesteld (met uitzondering van diegenen die tewerkgesteld zijn aan de voorbereiding van het stort en aan het ophogen van de dijken), en van de arbeiders tewerkgesteld in de betoncentrales die stortklaar beton produceren en leveren aan derden, worden geregeld in andere overeenkomsten dan die waarvan de lonen hier worden vermeld.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden behouden. Er zijn sectorale studentenlonen van toepassing. Gelet op haar suppletieve aard is NAR-CAO 50 niet nodig.
   • Inhoudstafel

 • 1. LONEN : MEERDERJARIGEN

  De Ploegbaas heeft recht op een uurloon dat ten minste 10% hoger ligt dan datgene wat overeenkomt met zijn eigen beroepsbekwaamheid, en ten minste 10% hoger dan het conventioneel loon van de arbeider in zijn ploeg met de hoogste beroepsbekwaamheid.
  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  40u
  I 14,573
  I A (Cat. I + 5%) 15,296
  II 15,534
  II A (Cat. II + 5%) 16,309
  III 16,521
  IV 17,536
  Ploegbaas (III) (Cat. III + 10%) 18,173
  Ploegbaas (IV) (Cat. IV + 10%) 19,290
  Meestergast (IV) (Cat. IV + 20%) 21,043

  2. LONEN : JONGEREN ONDERWORPEN AAN DE DEELTIJDSE LEERPLICHT

  De lonen zijn een % van cat. I.
  Leeftijd
  15 54% 7,869
  15,5 59% 8,598
  16 64% 9,327
  16,5 74% 10,784
  17 84% 12,241
  17,5 94% 13,699
  18 100% 14,573

  3. LONEN : STUDENTEN

  Bouwopleiding
  studenten die een bouwopleiding volgen  (per uur) 10,367
  overige studenten (per uur) 9,510

  4. LONEN : PREMIES

  Categorie
  Loontoeslag voor gepresteerde uren binnen de omheining van petrochemische bedrijven (per uur) 0,629

  5. LONEN : VERGOEDINGEN KOST EN HUISVESTING

  Categorie
  Huisvestingsvergoeding (per dag) 13,220
  Kostvergoeding (per dag) 27,690