Zoeken:

Paritair Comité 1320000: TECHNISCHE LAND- EN TUINBOUWWERKEN

afdrukken
   • Toestand op 14/02/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 13/08/2019 )
   • CAO-loonsverhoging met 0.15€ in 7/2019 voor de minimumlonen en de reële lonen. De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexatie.

    Voor de berekening van het loon worden al de uren in aanmerking genomen gedurende welke de werklieden ter beschikking van de werkgever zijn mits aftrek van de duur der schaftijden.

    De aanpassing van de lonen aan de index gebeurt vanaf de 1e betaalperiode van het betrokken kwartaal.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. : MINIMUMUURLONEN

  1.1. UURSTELSEL (op weekbasis) : Maximum 38u

  Categorie
  1 A 9,49
  1 B 11,49
  2 12,09
  3 12,70
  4 13,95
  5 15,29

  2. : ANCIËNNITEITSTOESLAG IN DE ONDERNEMING

  ANCIËNNITEIT IN DE ONDERNEMING
  1 tot 5 jaar 0,03
  5 tot 10 jaar 0,05
  10 tot 15 jaar 0,15
  15 tot 20 jaar 0,25
  20 tot 25 jaar 0,38
  25 tot 30 jaar 0,50
  30 tot 35 jaar 0,65
  35 tot 40 jaar 0,80
  vanaf 40 jaar 1,00

  3. : Minimum weekloon

  Een minimum weekloon, gelijk aan het gemiddeld loon verdiend gedurende de voorgaande twee weken, dat niet minder mag bedragen dan het loon voor het van kracht zijnde aantal wekelijkse arbeidsduren, is gewaarborgd aan de werknemers.
  Het minimum weekloon wordt aan de werknemers gewaarborgd voor elke week tijdens dewelke zij niet meer dan één dag onvrijwillig werkloos zijn.