Zoeken:

Paritair Comité 1320000: TECHNISCHE LAND- EN TUINBOUWWERKEN

afdrukken
   • Toestand op 15/09/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 29/06/2021 )
   • Indexatie met 0,64% in 7/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Voor de berekening van het loon worden al de uren in aanmerking genomen gedurende welke de werklieden ter beschikking van de werkgever zijn mits aftrek van de duur der schaftijden.

    De aanpassing van de lonen aan de index gebeurt vanaf de 1e betaalperiode van het betrokken kwartaal.
   • Inhoudstafel

 • 1. : Minimumuurlonen

  1.1. UURSTELSEL (op weekbasis) : Maximum 38u

  Categorie
  1 A 9,63
  1 B 11,65
  2 12,26
  3 12,88
  4 14,14
  5 15,51

  2. : Minimum weekloon

  Een minimum weekloon, gelijk aan het gemiddeld loon verdiend gedurende de voorgaande twee weken, dat niet minder mag bedragen dan het loon voor het van kracht zijnde aantal wekelijkse arbeidsduren, is gewaarborgd aan de werknemers.
  Het minimum weekloon wordt aan de werknemers gewaarborgd voor elke week tijdens dewelke zij niet meer dan één dag onvrijwillig werkloos zijn.