Zoeken:

Paritair Comité 2090000: METAALFABRIKATENNIJVERHEID

afdrukken
   • Toestand op 12/09/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 07/08/2019 )
   • CAO-loonsverhoging met 52,25 € in 07/2019 voor de minimumlonen.
    Indexatie met 1,95% in 07/2019. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
    De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexatie.

    De effectieve bruto maandwedden van de bedienden worden verhoogd met 1,1 % op 1 juli 2019: indien het overleg op ondernemingsvlak tegen 30 september 2019 of de overeengekomen latere datum niet uitmondt in een collectieve arbeidsovereenkomst of bij gebrek aan goedkeuring door het Paritair Comité van het voorstel van bedrijfsspecifieke besteding. De niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies worden eveneens verhoogd met 1,1 % op 1 juli 2019, tenzij hierover op ondernemingsvlak andersluidende conventionele afspraken bestaan. De verhoging ten belope van 1,1% wordt toegepast na de indexering.

    De nationale minimumweddeschaal (incl. de gewaarborgde nationale minimummaandwedde) is enkel van toepassing voor de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. LONEN : MINIMUMLONEN

  De minimumlonen in de provincies en de regio's zijn de nationale minimumlonen.

  1.1. NATIONALE MINIMUMLONEN : ADMINISTRATIEVE BEDIENDEN

  Trap
  1 1.788,45
  2 1.954,80
  3 2.154,58
  4 2.304,86

  1.2. NATIONALE MINIMUMLONEN : TECHNISCHE BEDIENDEN

  Trap
  1 1.788,45
  2 1.888,12
  3 1.954,80
  4 2.004,94
  5 2.154,58
  6 2.171,70
  7 2.304,86

  1.3. NATIONALE MINIMUMLONEN : TEKENAARS

  Trap
  1 1.888,12
  2 2.004,94
  3 2.304,86
  4 2.438,16
  5 2.738,20

  1.4. NATIONALE MINIMUMLONEN : MEESTERGASTEN

  Trap
  1 2.071,58
  2 2.438,16
  3 2.638,37

  1.5. NATIONALE MINIMUMLONEN : TRACEERDERS VOOR KETELWERK

  Trap
  1 2.304,86
  2 2.421,64

  2. LONEN : GEWAARBORGDE MINIMUMMAANDWEDDE

  Provincie
  Nationaal 1.788,45
  Vlaams- en Waals-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.788,45
  West- en Oost-Vlaanderen 1.788,45
  Antwerpen en Limburg 1.788,45
  Luik, Luxemburg, Namen, Henegouwen 1.788,45