Zoeken:

Paritair Comité 2090000: METAALFABRIKATENNIJVERHEID

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 06/07/2021 )
   • Indexatie met 0,79% in 07/2021. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Indien voor 30 juni 2017 geen ondernemingsoverleg wordt aangegaan omtrent de enveloppe of indien het overleg op ondernemingsvlak tegen 30 juni 2017 of in voorkomend geval tegen 30 september 2017 niet uitmondt in een collectieve arbeidsovereenkomst, worden vanaf 1 juli 2017 de effectieve bruto maandwedden van de bedienden op verhoogd met 1,1 %, evenals de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, tenzij hierover op ondernemingsvlak andersluidende conventionele afspraken bestaan.

    De nationale minimumweddeschaal (incl. de gewaarborgde nationale minimummaandwedde) is enkel van toepassing voor de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. LONEN : MINIMUMLONEN

  De minimumlonen in de provincies en de regio's zijn de nationale minimumlonen.

  1.1. NATIONALE MINIMUMLONEN : ADMINISTRATIEVE BEDIENDEN

  Trap
  1 1.820,78
  2 1.990,14
  3 2.193,53
  4 2.346,53

  1.2. NATIONALE MINIMUMLONEN : TECHNISCHE BEDIENDEN

  Trap
  1 1.820,78
  2 1.922,26
  3 1.990,14
  4 2.041,19
  5 2.193,53
  6 2.210,96
  7 2.346,53

  1.3. NATIONALE MINIMUMLONEN : TEKENAARS

  Trap
  1 1.922,26
  2 2.041,19
  3 2.346,53
  4 2.482,25
  5 2.787,71

  1.4. NATIONALE MINIMUMLONEN : MEESTERGASTEN

  Trap
  1 2.109,03
  2 2.482,25
  3 2.686,07

  1.5. NATIONALE MINIMUMLONEN : TRACEERDERS VOOR KETELWERK

  Trap
  1 2.346,53
  2 2.465,42

  2. LONEN : GEWAARBORGDE MINIMUMMAANDWEDDE

  Provincie
  Nationaal 1.820,78
  Vlaams- en Waals-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.820,78
  West- en Oost-Vlaanderen 1.820,78
  Antwerpen en Limburg 1.820,78
  Luik, Luxemburg, Namen, Henegouwen 1.820,78