Zoeken:

Paritair Comité 2200002: ANDERE DAN DE GROENTENCONSERVENNIJVERHEID

afdrukken
   • Toestand op 22/11/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 27/04/2020 )
   • Loonverhoging met 1,1% in 1/2020.
    Indexatie met 0,89 % in 1/2020.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
    De CAO-verhoging dient toegepast te worden na de indexaanpassing.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 220).
   • Inhoudstafel

 • 1. CONVENTIONELE BAREMA's : Bedienden

  Ervaring / loopbaan (in jaren) Categorie
  1 2 3 4 5 6 7
  0 1.863,90 1.924,75 1.985,48 2.054,96 2.176,54 2.250,41 2.326,76
  1 1.890,10 1.955,10 2.020,35 2.093,93 2.228,67 2.307,02 2.388,16
  2 1.916,10 1.985,48 2.054,96 2.133,31 2.280,89 2.363,26 2.448,62
  3 1.942,10 2.015,96 2.089,71 2.172,30 2.333,00 2.419,73 2.509,70
  4 1.968,26 2.046,35 2.124,43 2.211,30 2.376,38 2.467,60 2.562,35
  5 1.994,09 2.076,70 2.159,32 2.250,41 2.419,73 2.515,21 2.614,48
  6 2.020,35 2.107,21 2.194,05 2.289,52 2.463,10 2.562,93 2.666,84
  7 2.046,35 2.137,58 2.228,67 2.328,50 2.506,56 2.610,94 2.719,64
  8 2.072,47 2.167,93 2.263,42 2.367,77 2.550,08 2.658,52 2.771,61
  9 2.098,33 2.198,30 2.298,15 2.406,61 2.584,83 2.697,63 2.815,40
  10 2.115,84 2.219,91 2.324,39 2.437,25 2.619,54 2.736,76 2.859,26
  11 2.133,31 2.241,75 2.350,39 2.467,60 2.654,29 2.775,62 2.902,52
  12 2.150,56 2.263,42 2.376,38 2.497,84 2.689,04 2.814,86 2.946,60
  13 2.167,93 2.285,27 2.402,36 2.528,32 2.723,80 2.854,11 2.990,70
  14 2.185,17 2.307,02 2.428,48 2.558,83 2.758,37 2.892,96 3.034,14
  15 2.202,67 2.328,50 2.454,48 2.589,19 2.793,25 2.932,06 3.077,83
  16 2.219,91 2.350,39 2.480,46 2.619,54 2.827,85 2.971,34 3.122,09
  17 2.237,28 2.371,86 2.506,56 2.649,79 2.862,74 3.010,30 3.165,53
  18 2.254,63 2.393,75 2.532,56 2.680,30 2.897,32 3.049,31 3.209,26
  19 2.272,03 2.415,32 2.558,83 2.710,76 2.927,70 3.084,17 3.249,03
  20 2.280,89 2.428,48 2.576,18 2.732,38 2.958,06 3.118,76 3.288,25
  21 2.289,52 2.441,59 2.593,44 2.754,27 2.988,58 3.153,52 3.327,58
  22 2.298,15 2.454,48 2.610,94 2.775,62 3.018,93 3.188,39 3.367,38
  23 2.307,02 2.467,60 2.628,16 2.797,51 3.049,31 3.222,98 3.406,59
  24 2.315,63 2.480,46 2.645,51 2.819,23 3.079,65 3.257,74 3.446,17
  25 2.324,39 2.493,69 2.662,93 2.840,85 3.110,02 3.292,63 3.485,97
  26 2.333,00 2.506,56 2.680,30 2.862,74

  2. CONVENTIONELE BAREMA's : Studenten

  90% van het laagste loon van de klasse die overeenstemt met de functie