Zoeken:

Paritair Comité 1180013: OLIE- EN MARGARINEFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 22/11/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 20/01/2020 )
   • Loonsverhoging met 0,04€ in 01/2020.

    Indexatie met 0,89% in 01/2020.

    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De CAO-verhoging dient toegepast te worden na de indexaanpassing.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 118).

   • Inhoudstafel

 • 1. UURLONEN : ANDEREN DAN STUDENTEN

  1.1. SECTOREN : OLIE- EN MARGARINEFABRIEKEN

  1.1.1. ANCIENNITEIT (maanden) : 0

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  Hulpwerklieden 14,69 14,35

  1.1.2. ANCIENNITEIT (maanden) : 6

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  Hulpwerklieden 15,12 14,83

  1.2. SECTOREN : LIJNOLIEFABRIEKEN

  1.2.1. ANCIENNITEIT (maanden) : 0

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  Hulpwerklieden 14,51 14,20

  1.2.2. ANCIENNITEIT (maanden) : 6

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  Hulpwerklieden 14,97 14,68

  2. UURLONEN : STUDENTEN

  Percentages van de in tabellen 1.1.1. en 1.2.1. vermelde minimumlonen.

  Leeftijd
  18 en ouder 90%
  17 80%
  16 70%
  15 60%