Paritair Comité 1440000: LANDBOUW

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 01/08/2022 )
   • Loonverhoging met 0,4% in 01/2022 minima en werkelijk betaalde lonen. Indexatie met 3,22 % in 1/2022 behalve landbouw van vlas.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing. Indien gelijktijdig een conventionele verhoging van de lonen en een indexering moeten worden toegepast, wordt eerst de conventionele verhoging van de lonen toegepast en wordt nadien de indexering berekend.

    Wanneer het resultaat van de bewerking een daling van de uurlonen met zich zou meebrengen, de uurlonen éénmaal niet aangepast op de normaal voorziene datum en dus niet verminderd tot de eerstvolgende halfjaarlijkse aanpassing van april of oktober
   • Inhoudstafel

 • 1. : LANDBOUW ZONDER VLAS

  1.1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1.1. Type personeel : Niet-tijdelijk

  Op de minimumuurlonen wordt een anciënniteitstoeslag toegekend. Deze toeslag bedraagt 0,5 pct. bij een anciënniteit van 5 jaar in de onderneming, 1 pct. bij een anciënniteit van 1°jaar in de onderneming, 1,5 pct. bij een anciënniteit van 15 jaar in de onderneming, 2 pct. bij een anciënniteit van 20 jaar in de onderneming, 2,5 pct. bij een anciënniteit van 25 jaar in de onderneming, 3 pct. bij een anciënniteit van 30 jaar in de onderneming, 3,5 pct. bij een anciënniteit van 35 jaar in de onderneming en 4 pct. bij een anciënniteit van 40 jaar in de onderneming.
  Categorie
  Ongeschoolden 10,39
  Geoefenden 10,96
  Geschoolden 11,46
  Meergeschoolden 11,46

  1.1.2. Type personeel : Tijdelijk

  Categorie
  Seizoens- en gelegenheidswerk 9,89

  2. : VLASTEELT, HENNEPTEELT, DE EERSTE VERWERKING VAN VLAS EN/OF HENNEP

  2.1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 39u

  Ploeg Categorie
  JOBSTUDENT 1 1,02 1,03 1,1 1,15 1,2
  DAGWERK 12,21 13,57 13,84 13,98 14,93 15,61 16,28
  DUBBELE PLOEG, KRUISENDE PLOEG 13,24 14,71 15,01 15,15 16,18 16,92 17,65
  NACHTWERK 16,07 17,86 18,22 18,39 19,64 20,54 21,43