Zoeken:

Paritair Comité 3370000: NON-PROFIT SECTOR

afdrukken
   • Toestand op 11/06/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 19/03/2020 )
   • Index = 2% in 4/2020.  

    Er is geen sectoraal minimumloonbarema.  

    Niet van toepassing op de werknemers tewerkgesteld door de mutualiteiten, de vrije universiteiten en de persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentie-budget. Wordt niet toegepast, wanneer bij de inwerkingtreding van de collectieve arbeidsovereenkomst 136.885, er een eigen minstens evenwaardig systeem van indexatie voorhanden is in de onderneming op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op bedrijfsniveau, het arbeidsreglement of het gebruik.

    Gelet op het ontbreken van een sectoraal loonbarema en er geen formele opheffing van het leeftijdscriterium werd genoteerd, is de NAR-CAO 50 van toepassing.