Zoeken:

Paritair Comité 2210000: PAPIERNIJVERHEID

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 29/06/2021 )
   • Index = 1,0079% in 07/2021.

    Verhogen de reële brutolonen van de werknemers van de betrokken ondernemingen met 1,1% vanaf 1 januari 2020.

    Er is geen sectoraal minimumloonbarema. De documenten betreffende het bevoegdheidsdomein en andere loongegevens zijn consulteerbaar.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden behouden. Er zijn nooit sectorale studentenlonen geweest. Gelet op haar suppletieve aard is de NAR-CAO 50 van toepassing maar enkel voor de werknemers onder de 21 jaar met een studentenovereenkomst.