Zoeken:

Paritair Comité 1200000: TEXTIELNIJVERHEID

afdrukken
      • Toestand op 14/01/2020 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 01/10/2019 )
      • Bekijk de lijst met bestaande Sub Comités hier.
      • CAO-loonsverhoging met 0,14€ in 9/2019 voor de minimumlonen en de reële lonen.

        De verhoging of verlaging van de lonen, ingevolge een stijging of een daling van het indexcijfer, zal toegepast worden vanaf de eerste betaling van de maand die aanleiding geeft tot een aanpassing van het loon.

        Voor de sectoren ‘Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers', 'Vlasbereiding', 'Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen' wordt verwezen respectievelijk naar PSC's 1200100, 1200200 en 1200300.

        De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

      • Inhoudstafel

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. UURLONEN : VANAF 21 JAAR

    1.1.1. NATIONALE BAREMIEKE LOONSCHALEN : TEXTIEL

    Loongroep Ploeg
    Enkele Ploeg
    1 19.75-21.65 11,7370
    2 21.66-23.56 11,8376
    3 23.57-25.46 11,9376
    4 25.47-27.37 12,0367
    5 27.38-29.27 12,1356
    6 29.28-31.18 12,2361
    7 31.19-33.08 12,3165
    8 33.09-34.99 12,3966
    9 35.00-36.89 12,4770
    10 36.90-38.80 12,5607
    11 38.81-40.70 12,6411
    12 40.71-42.61 12,7734
    13 42.62-44.51 12,9072
    14 44.52-46.42 13,0397
    15 46.43-48.32 13,1719
    16 48.33-50.23 13,3041
    17 50.24-52.13 13,4381
    18 52.14-54.04 13,5702
    19 54.05-55.94 13,7024
    20 55.95-57.85 13,8348
    21 57.86-59.75 13,9684

    1.1.2. NATIONALE BAREMIEKE LOONSCHALEN : BREIGOED

    Loongroep Ploeg
    Enkele Ploeg
    1 19.75-21.65 11,2783
    2 21.66-23.56 11,3099
    3 23.57-25.46 11,3418
    4 25.47-27.37 11,3722
    5 27.38-29.27 11,4040
    6 29.28-31.18 11,4355
    7 31.19-33.08 11,5277
    8 33.09-34.99 11,7337
    9 35.00-36.89 11,9530
    10 36.90-38.80 12,1271
    11 38.81-40.70 12,3011
    12 40.71-42.61 12,4721
    13 42.62-44.51 12,6430
    14 44.52-46.42 12,8169
    15 46.43-48.32 12,9875
    16 48.33-50.23 13,1586
    17 50.24-52.13 13,3291
    18 52.14-54.04 13,5015
    19 54.05-55.94 13,6721
    20 55.95-57.85 13,8430
    21 57.86-59.75 14,0155

    1.1.3. NATIONALE BAREMIEKE LOONSCHALEN : ONDERHOUD EN ALGEMENE DIENSTEN

    1.1.3.1. AFDELING : TEXTIEL

    Loongroep Ploeg
    Enkele Ploeg
    1 19.75-21.61 11,7370
    2 21.62-23.46 11,8376
    3 23.47-25.32 11,9376
    4 25.33-27.18 12,0367
    5 27.19-29.04 12,1356
    6 29.05-30.89 12,2361

    1.1.3.2. AFDELING : BREIGOED

    Loongroep Ploeg
    Enkele Ploeg
    1 19.75-21.61 11,2783
    2 21.62-23.46 11,2783
    3 23.47-25.32 11,3418
    4 25.33-27.18 11,3722
    5 27.19-29.04 11,4040
    6 29.05-30.89 11,4355

    1.1.3.3. AFDELING : TEXTIEL EN BREIGOED

    Loongroep Ploeg
    Enkele Ploeg
    7 30.90-32.75 12,6627
    8 32.76-34.61 12,8169
    9 34.62-36.46 12,9691
    10 36.47-38.32 13,1232
    11 38.33-40.18 13,2773
    12 40.19-42.03 13,4295
    13 42.04-43.89 13,5835
    14 43.90-45.75 13,7375
    15 45.76-47.61 13,8918
    16 47.62-49.46 14,0457
    17 49.47-51.32 14,1980
    18 51.33-53.18 14,3553
    19 53.19-55.03 14,5077
    20 55.04-56.89 14,6618
    21 56.90-58.75 14,8159

    1.1.4. NATIONALE BAREMIEKE LOONSCHALEN : LEIDINGGEVEND PERSONEEL (TEXTIEL EN BREIGOED)

    Loongroep Ploeg
    Enkele Ploeg
    1 II.1.24.(61.66-63.56) 14,6148
    2 I.1.15./I.1.21./II.1.44./III.2.18./IV.1.5./V.1.13/VI.1.15/VII.1.16.(63.57-69.29) 14,6951
    3 II.1.45./III.2.19.(69.30-71.20) 14,9679
    4 I.1.22./VI.1.16.(73.12-75.02) 15,1723
    5 III.2.20./IV.1.6./VII.1.17.(76.94-78.84) 15,4186
    6 V.1.14.(78.85-80.75) 15,5390
    7 II.1.46.(82.67-84.57) 15,7851
    8 I.1.23.(84.58-86.48) 15,9207

    1.2. UURLONEN : STUDENTEN (-21 jaar)

    Voor de verloning van de werklieden onder de leeftijd van 21 jaar die tewerkgesteld zijn op grond van een overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten gelden de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 van 29 oktober 1991 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 bis van 28 maart 2013.