Zoeken:

Paritair Comité 3020000: HOTELBEDRIJF

afdrukken
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - het is te zeggen de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon verhoogd met 1 pct. berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.
  Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar. Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

  1.1. : Algemeen

  Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf met uitzondering van de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die in het kader van de uitvoering van een aannemingscontract of van een openbare aanbesteding, gedurende een looptijd van meer dan zeven aaneensluitende kalenderdagen, activiteiten uitoefenen van bereiding en/of bediening van maaltijden en drank, met of zonder bijkomende diensten, en de ondernemingen die in uitvoering van een ondernemingsovereenkomst toepassing geven aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005 met betrekking tot. de dynamische toepassing in de bedrijven voor collectieve restauratie van het sectorale loonrooster en in zoverre de bepalingen van deel 2, artikel 8 en 9 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst op hen niet van toepassing zijn en zij niet het statuut van bediende hebben in de betrokken onderneming.

  Voor het bereiken van de minimumlonen voorzien in deze barema's kan rekening worden gehouden met alle in geld uitgedrukte looncomponenten zoals voorzien in artikel 2.1° van de wet van 12 april 1965; met uitzondering van de eindejaarspremie. Daartoe moet in de betrokken ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst zal ter informatie overgemaakt worden aan het paritair comité.

  1.1.1. : Minimumuurlonen

  FUNCTIEJAREN CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 9,6104 9,6104 9,6524 9,9945 10,3391 10,6462 11,3167 11,9342 12,4812
  1 9,8051 9,8051 9,8806 10,1430 10,4699 10,8109 11,4497 12,0680 12,6157
  2 9,8865 9,8865 9,9627 10,1964 10,5674 10,9416 11,5490 12,1681 12,7165
  3 9,9811 9,9811 10,0902 10,3348 10,6537 11,0605 11,6486 12,2681 12,8169
  4 10,0543 10,0543 10,1979 10,3565 10,7290 11,1688 11,7478 12,3681 12,9178
  5 10,0543 10,0543 10,2642 10,4840 10,7931 11,2643 11,8473 12,4684 13,0187
  6 10,0543 10,0543 10,3312 10,4840 10,8569 11,3608 11,9465 12,5684 13,1195
  7 10,0543 10,0543 10,3312 10,6115 10,9208 11,4571 12,0464 12,6690 13,2205
  8 10,0543 10,0543 10,3312 10,6115 10,9846 11,5528 12,1462 12,7696 13,3217
  9 10,0932 10,0932 10,3703 10,7293 11,0550 11,6481 12,2421 12,8668 13,4198
  10 10,1505 10,1505 10,3703 10,7782 11,1036 11,7213 12,3220 12,9468 13,4998
  11 10,1505 10,1505 10,3703 10,8268 11,1525 11,7944 12,4020 13,0268 13,5796
  12 10,1505 10,1505 10,4278 10,8754 11,2012 11,8674 12,4818 13,1066 13,6596
  13 10,1505 10,1505 10,4278 10,9243 11,2498 11,9405 12,5504 13,1752 13,7281
  14 10,1894 10,1894 10,4669 10,9933 11,3204 12,0358 12,6486 13,2755 13,8301
  15 10,2466 10,2466 10,4669 11,0421 11,3691 12,1089 12,7310 13,3586 13,9138
  16 10,2466 10,2466 10,4669 11,0421 11,3691 12,1089 12,7448 13,3731 13,9291
  17 10,2466 10,2466 10,5242 11,0421 11,3691 12,1089 12,7587 13,3877 13,9442
  18 10,2466 10,2466 10,5242 11,0421 11,3691 12,1089 12,7587 13,3877 13,9442
  19 10,2856 10,2856 10,5635 11,0625 11,3908 12,1312 12,7747 13,4049 13,9626
  20 10,3428 10,3428 10,5635 11,0625 11,3908 12,1312 12,7747 13,4049 13,9626
  21 10,3428 10,3428 10,5635 11,1420 11,4725 12,2153 12,8580 13,4924 14,0539
  22 10,3428 10,3428 10,6208 11,1420 11,4725 12,2153 12,8580 13,4924 14,0539
  23 10,3428 10,3428 10,6208 11,1420 11,4725 12,2153 12,8719 13,5071 14,0691
  24 10,3817 10,3817 10,6599 11,1625 11,4942 12,2376 12,8878 13,5242 14,0875
  25 10,4388 10,4388 10,6599 11,1625 11,4942 12,2376 12,8878 13,5242 14,0875
  26 10,4388 10,4388 10,6599 11,2420 11,5760 12,3218 12,9712 13,6118 14,1787
  27 10,4388 10,4388 10,7174 11,2420 11,5760 12,3218 12,9712 13,6118 14,1787
  28 10,4388 10,4388 10,7174 11,2420 11,5760 12,3218 12,9851 13,6263 14,1939
  29 10,4778 10,4778 10,7565 11,2624 11,5976 12,3440 13,0010 13,6436 14,2123
  30 10,5350 10,5350 10,7565 11,2624 11,5976 12,3440 13,0010 13,6436 14,2123
  31 10,5350 10,5350 10,7565 11,3419 11,6793 12,4282 13,0843 13,7311 14,3036
  32 10,5350 10,5350 10,8139 11,3419 11,6793 12,4282 13,0843 13,7311 14,3036
  33 10,5350 10,5350 10,8139 11,3419 11,6793 12,4282 13,0982 13,7456 14,3187
  34 10,5739 10,5739 10,8531 11,3623 11,7010 12,4504 13,1142 13,7629 14,3371
  35 10,6312 10,6312 10,8531 11,3623 11,7010 12,4504 13,1142 13,7629 14,3371
  36 10,6312 10,6312 10,8531 11,4418 11,7827 12,5346 13,1975 13,8504 14,4283
  37 10,6312 10,6312 10,9104 11,4418 11,7827 12,5346 13,1975 13,8504 14,4283
  38 10,6312 10,6312 10,9104 11,4418 11,7827 12,5346 13,2114 13,8650 14,4435
  39 10,6701 10,6701 10,9496 11,4622 11,8045 12,5569 13,2273 13,8822 14,4619
  40 10,7273 10,7273 10,9496 11,4622 11,8045 12,5569 13,2273 13,8822 14,4619
  41 10,7273 10,7273 10,9496 11,5417 11,8862 12,6411 13,3107 13,9698 14,5531
  42 10,7273 10,7273 11,0069 11,5417 11,8862 12,6411 13,3107 13,9698 14,5531
  43 10,7273 10,7273 11,0069 11,5417 11,8862 12,6411 13,3245 13,9843 14,5684
  44 10,7661 10,7661 11,0461 11,5621 11,9078 12,6634 13,3405 14,0016 14,5868
  45 10,8234 10,8234 11,0461 11,5621 11,9078 12,6634 13,3405 14,0016 14,5868

  1.1.2. : Minimummaandlonen

  FUNCTIEJAREN CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 1.582,52 1.582,52 1.589,43 1.645,77 1.702,51 1.753,07 1.863,48 1.965,16 2.055,24
  1 1.614,57 1.614,57 1.627,00 1.670,22 1.724,05 1.780,19 1.885,39 1.987,20 2.077,39
  2 1.627,98 1.627,98 1.640,53 1.679,01 1.740,10 1.801,71 1.901,74 2.003,67 2.093,99
  3 1.643,56 1.643,56 1.661,52 1.701,79 1.754,31 1.821,30 1.918,14 2.020,14 2.110,51
  4 1.655,61 1.655,61 1.679,26 1.705,37 1.766,72 1.839,12 1.934,46 2.036,61 2.127,13
  5 1.655,61 1.655,61 1.690,17 1.726,36 1.777,26 1.854,86 1.950,85 2.053,13 2.143,75
  6 1.655,61 1.655,61 1.701,20 1.726,36 1.787,77 1.870,74 1.967,18 2.069,60 2.160,34
  7 1.655,61 1.655,61 1.701,20 1.747,37 1.798,28 1.886,61 1.983,64 2.086,16 2.176,98
  8 1.655,61 1.655,61 1.701,20 1.747,37 1.808,79 1.902,36 2.000,07 2.102,73 2.193,63
  9 1.662,02 1.662,02 1.707,65 1.766,77 1.820,39 1.918,06 2.015,86 2.118,73 2.209,80
  10 1.671,44 1.671,44 1.707,65 1.774,82 1.828,39 1.930,11 2.029,01 2.131,90 2.222,97
  11 1.671,44 1.671,44 1.707,65 1.782,82 1.836,45 1.942,14 2.042,19 2.145,07 2.236,11
  12 1.671,44 1.671,44 1.717,10 1.790,82 1.844,46 1.954,16 2.055,34 2.158,21 2.249,28
  13 1.671,44 1.671,44 1.717,10 1.798,87 1.852,46 1.966,20 2.066,62 2.169,51 2.260,57
  14 1.677,85 1.677,85 1.723,55 1.810,23 1.864,10 1.981,90 2.082,81 2.186,03 2.277,35
  15 1.687,28 1.687,28 1.723,55 1.818,27 1.872,11 1.993,93 2.096,37 2.199,71 2.291,15
  16 1.687,28 1.687,28 1.723,55 1.818,27 1.872,11 1.993,93 2.098,64 2.202,10 2.293,66
  17 1.687,28 1.687,28 1.732,99 1.818,27 1.872,11 1.993,93 2.100,94 2.204,51 2.296,15
  18 1.687,28 1.687,28 1.732,99 1.818,27 1.872,11 1.993,93 2.100,94 2.204,51 2.296,15
  19 1.693,69 1.693,69 1.739,45 1.821,63 1.875,68 1.997,60 2.103,56 2.207,34 2.299,18
  20 1.703,11 1.703,11 1.739,45 1.821,63 1.875,68 1.997,60 2.103,56 2.207,34 2.299,18
  21 1.703,11 1.703,11 1.739,45 1.834,72 1.889,14 2.011,46 2.117,29 2.221,75 2.314,21
  22 1.703,11 1.703,11 1.748,89 1.834,72 1.889,14 2.011,46 2.117,29 2.221,75 2.314,21
  23 1.703,11 1.703,11 1.748,89 1.834,72 1.889,14 2.011,46 2.119,57 2.224,16 2.316,70
  24 1.709,52 1.709,52 1.755,33 1.838,09 1.892,72 2.015,12 2.122,19 2.226,99 2.319,73
  25 1.718,93 1.718,93 1.755,33 1.838,09 1.892,72 2.015,12 2.122,19 2.226,99 2.319,73
  26 1.718,93 1.718,93 1.755,33 1.851,17 1.906,18 2.028,98 2.135,92 2.241,40 2.334,76
  27 1.718,93 1.718,93 1.764,79 1.851,17 1.906,18 2.028,98 2.135,92 2.241,40 2.334,76
  28 1.718,93 1.718,93 1.764,79 1.851,17 1.906,18 2.028,98 2.138,21 2.243,79 2.337,26
  29 1.725,34 1.725,34 1.771,23 1.854,54 1.909,74 2.032,65 2.140,82 2.246,64 2.340,29
  30 1.734,76 1.734,76 1.771,23 1.854,54 1.909,74 2.032,65 2.140,82 2.246,64 2.340,29
  31 1.734,76 1.734,76 1.771,23 1.867,63 1.923,20 2.046,51 2.154,55 2.261,05 2.355,32
  32 1.734,76 1.734,76 1.780,69 1.867,63 1.923,20 2.046,51 2.154,55 2.261,05 2.355,32
  33 1.734,76 1.734,76 1.780,69 1.867,63 1.923,20 2.046,51 2.156,84 2.263,44 2.357,81
  34 1.741,17 1.741,17 1.787,14 1.870,99 1.926,76 2.050,17 2.159,47 2.266,29 2.360,84
  35 1.750,60 1.750,60 1.787,14 1.870,99 1.926,76 2.050,17 2.159,47 2.266,29 2.360,84
  36 1.750,60 1.750,60 1.787,14 1.884,08 1.940,22 2.064,03 2.173,19 2.280,70 2.375,86
  37 1.750,60 1.750,60 1.796,58 1.884,08 1.940,22 2.064,03 2.173,19 2.280,70 2.375,86
  38 1.750,60 1.750,60 1.796,58 1.884,08 1.940,22 2.064,03 2.175,47 2.283,10 2.378,37
  39 1.757,01 1.757,01 1.803,04 1.887,45 1.943,80 2.067,70 2.178,10 2.285,94 2.381,40
  40 1.766,43 1.766,43 1.803,04 1.887,45 1.943,80 2.067,70 2.178,10 2.285,94 2.381,40
  41 1.766,43 1.766,43 1.803,04 1.900,53 1.957,26 2.081,57 2.191,82 2.300,35 2.396,41
  42 1.766,43 1.766,43 1.812,48 1.900,53 1.957,26 2.081,57 2.191,82 2.300,35 2.396,41
  43 1.766,43 1.766,43 1.812,48 1.900,53 1.957,26 2.081,57 2.194,10 2.302,75 2.398,92
  44 1.772,82 1.772,82 1.818,92 1.903,90 1.960,82 2.085,24 2.196,73 2.305,59 2.401,95
  45 1.782,25 1.782,25 1.818,92 1.903,90 1.960,82 2.085,24 2.196,73 2.305,59 2.401,95

  1.2. : Collectieve restauratie

  Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf die in het kader van de uitvoering van een aannemingscontract of van een openbare aanbesteding, gedurende een looptijd van meer dan 7 aaneensluitende kalenderdagen , activiteiten uitoefenen van bereiding en/of bediening van maaltijden en drank, met of zonder bijkomende diensten alsmede op ondernemingen die in uitvoering van een bedrijfsovereenkomst toepassing geven aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005 (77.019) met betrekking tot de dynamische toepassing in de bedrijven voor collectieve restauratie van het sectorale loonrooster.

  1.2.1. : Minimumuurlonen

  De werknemers die op 1 oktober 2007 in dienst waren zullen voor de eerste keer op 1 oktober 2007 en telkenmale op de data vermeld in het tijdschema van artikel 4 van de CAO van 11/02/2008 (87.298), en telkens op de eerste dag van de maand die volgt op de verjaardag van hun arbeidsovereenkomst in dezelfde functiecategorie het sectorale loonbarema zoals bepaald in punt 1.1.1 hierboven volgen indien hun uurloon lager is dan het uurloon dat zij zouden ontvangen in uitvoering van het loonbarema zoals vastgesteld in punt 1.2.1.

  De werknemer die in dienst treedt vanaf 1 oktober 2007 volgt het sectorale loonbarema zoals bepaald in punt 1.1.1 hierboven.

  FUNCTIEJAREN CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 9,4678 9,5302 9,5622 9,9338 10,2123 10,5243 11,1105 11,6706 12,1670
  1 9,4678 9,6839 9,7449 10,1164 10,3600 10,7070 11,4759 12,0359 12,5324
  2 9,4678 9,8667 9,9623 10,3600 10,5777 11,0723 11,5672 12,1272 12,6235
  3 9,4678 9,9623 10,2382 10,5809 10,7070 11,1637 11,6584 12,2186 12,7150
  4 9,4678 10,1164 10,3600 10,7070 10,8210 11,2550 11,7499 12,3100 12,8062
  5 9,4678 10,2382 10,4816 10,7070 10,8210 11,3463 11,8412 12,4012 12,8977
  6 9,5624 10,3600 10,4816 10,7070 10,8210 11,4377 11,9325 12,4926 12,9889
  7 9,5624 10,3600 10,6157 10,7070 10,9232 11,4377 12,0238 12,5840 13,0803
  8 9,5624 10,5809 10,6157 10,7070 10,9232 11,4377 12,1152 12,6755 13,1715
  9 9,5624 10,5809 10,7070 10,7070 10,9232 11,5429 12,2066 12,7667 13,2630
  10 9,5624 10,7070 10,7070 10,8210 11,0253 11,5429 12,2980 12,8581 13,3543
  11 9,6571 10,7070 10,7602 10,8210 11,0253 11,5429 12,3892 12,9495 13,4456
  12 9,6571 10,7070 10,7602 10,8210 11,0253 11,6584 12,4804 13,0407 13,5369
  13 9,6571 10,7070 10,7602 10,9232 11,1275 11,6584 12,4804 13,0407 13,5369
  14 9,6571 10,7070 10,7602 10,9232 11,1275 11,6584 12,5915 13,1574 13,6586
  15 9,6571 10,7070 10,7602 10,9232 11,1275 11,7620 12,7026 13,2741 13,7803
  16 9,7517 10,7070 10,7602 11,0253 11,2297 11,7620 12,8137 13,3908 13,9020
  17 9,7517 10,7070 10,7602 11,0253 11,2297 11,7620 12,9248 13,5075 14,0236

  1.3. : Seizoenswerknemers

  Voor de seizoenswerknemers worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.
  Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met 0 functiejaren voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.
  Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.
  De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek. Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.
  Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.
  Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 1300 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

  1.4. : Minderjarige werknemers

  Minderjarige werknemers (jonger dan 18 jaar) worden vergoed op basis van een degressief percentage (18 jaar = 100 pct., 17 jaar = 90 pct., 16 jaar = 80 pct., 15 jaar = 70 pct.) volgens hun leeftijd en berekend op het loonbarema dat van toepassing is in de functiecategorie waarin de minderjarige werd ingedeeld.