Zoeken:

Paritair Comité 3020000: HOTELBEDRIJF

afdrukken
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - het is te zeggen de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon verhoogd met 1 pct. berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.
  Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar. Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

  1.1. : Algemeen

  Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf met uitzondering van de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die in het kader van de uitvoering van een aannemingscontract of van een openbare aanbesteding, gedurende een looptijd van meer dan zeven aaneensluitende kalenderdagen, activiteiten uitoefenen van bereiding en/of bediening van maaltijden en drank, met of zonder bijkomende diensten, en de ondernemingen die in uitvoering van een ondernemingsovereenkomst toepassing geven aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005 met betrekking tot. de dynamische toepassing in de bedrijven voor collectieve restauratie van het sectorale loonrooster en in zoverre de bepalingen van deel 2, artikel 8 en 9 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst op hen niet van toepassing zijn en zij niet het statuut van bediende hebben in de betrokken onderneming.

  Voor het bereiken van de minimumlonen voorzien in deze barema's kan rekening worden gehouden met alle in geld uitgedrukte looncomponenten zoals voorzien in artikel 2.1° van de wet van 12 april 1965; met uitzondering van de eindejaarspremie. Daartoe moet in de betrokken ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst zal ter informatie overgemaakt worden aan het paritair comité.

  1.1.1. : Minimumuurlonen

  FUNCTIEJAREN CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 10,2302 10,2302 10,2818 10,6204 11,0355 11,3529 12,1667 12,8722 13,4971
  1 10,5607 10,5607 10,6498 10,8481 11,2301 11,5856 12,3490 13,0561 13,6825
  2 10,7088 10,7088 10,7992 10,9479 11,3622 11,7550 12,4612 13,1699 13,7977
  3 10,8575 10,8575 10,9843 11,1063 11,4737 11,9023 12,5738 13,2834 13,9120
  4 10,9672 10,9672 11,1331 11,1470 11,5644 12,0295 12,6855 13,3971 14,0275
  5 10,9672 10,9672 11,2067 11,2852 11,6338 12,1331 12,7982 13,5114 14,1431
  6 10,9672 10,9672 11,2815 11,2852 11,7031 12,2382 12,9103 13,6251 14,2581
  7 10,9672 10,9672 11,2815 11,4235 11,7724 12,3432 13,0235 13,7398 14,3740
  8 10,9672 10,9672 11,2815 11,4235 11,8417 12,4469 13,1369 13,8547 14,4898
  9 11,0380 11,0380 11,3527 11,5436 11,9233 12,5500 13,2419 13,9624 14,5998
  10 11,0685 11,0685 11,3527 11,5847 11,9641 12,6116 13,3138 14,0344 14,6718
  11 11,0685 11,0685 11,3527 11,6256 12,0052 12,6730 13,3857 14,1063 14,7436
  12 11,0685 11,0685 11,3833 11,6664 12,0462 12,7344 13,4576 14,1781 14,8155
  13 11,0685 11,0685 11,3833 11,7075 12,0870 12,7958 13,5058 14,2264 14,8637
  14 11,1393 11,1393 11,4545 11,7866 12,1688 12,8989 13,6159 14,3407 14,9815
  15 11,1698 11,1698 11,4545 11,8277 12,2097 12,9604 13,6929 14,4191 15,0613
  16 11,1698 11,1698 11,4545 11,8277 12,2097 12,9604 13,7217 14,4494 15,0930
  17 11,1698 11,1698 11,4850 11,8277 12,2097 12,9604 13,7506 14,4797 15,1245
  18 11,1698 11,1698 11,4850 11,8277 12,2097 12,9604 13,7506 14,4797 15,1245
  19 11,2406 11,2406 11,5563 11,8660 12,2503 13,0020 13,7837 14,5155 15,1626
  20 11,2710 11,2710 11,5563 11,8660 12,2503 13,0020 13,7837 14,5155 15,1626
  21 11,2710 11,2710 11,5563 11,9328 12,3190 13,0728 13,8423 14,5770 15,2269
  22 11,2710 11,2710 11,5868 11,9328 12,3190 13,0728 13,8423 14,5770 15,2269
  23 11,2710 11,2710 11,5868 11,9328 12,3190 13,0728 13,8711 14,6074 15,2584
  24 11,3418 11,3418 11,6580 11,9711 12,3596 13,1144 13,9042 14,6431 15,2965
  25 11,3722 11,3722 11,6580 11,9711 12,3596 13,1144 13,9042 14,6431 15,2965
  26 11,3722 11,3722 11,6580 12,0379 12,4283 13,1852 13,9629 14,7047 15,3608
  27 11,3722 11,3722 11,6885 12,0379 12,4283 13,1852 13,9629 14,7047 15,3608
  28 11,3722 11,3722 11,6885 12,0379 12,4283 13,1852 13,9918 14,7349 15,3923
  29 11,4430 11,4430 11,7597 12,0762 12,4689 13,2269 14,0248 14,7707 15,4304
  30 11,4735 11,4735 11,7597 12,0762 12,4689 13,2269 14,0248 14,7707 15,4304
  31 11,4735 11,4735 11,7597 12,1430 12,5376 13,2976 14,0835 14,8323 15,4947
  32 11,4735 11,4735 11,7903 12,1430 12,5376 13,2976 14,0835 14,8323 15,4947
  33 11,4735 11,4735 11,7903 12,1430 12,5376 13,2976 14,1123 14,8625 15,5262
  34 11,5443 11,5443 11,8615 12,1813 12,5781 13,3393 14,1455 14,8984 15,5644
  35 11,5747 11,5747 11,8615 12,1813 12,5781 13,3393 14,1455 14,8984 15,5644
  36 11,5747 11,5747 11,8615 12,2481 12,6468 13,4101 14,2041 14,9599 15,6285
  37 11,5747 11,5747 11,8919 12,2481 12,6468 13,4101 14,2041 14,9599 15,6285
  38 11,5747 11,5747 11,8919 12,2481 12,6468 13,4101 14,2329 14,9902 15,6601
  39 11,6455 11,6455 11,9633 12,2864 12,6875 13,4517 14,2660 15,0260 15,6983
  40 11,6760 11,6760 11,9633 12,2864 12,6875 13,4517 14,2660 15,0260 15,6983
  41 11,6760 11,6760 11,9633 12,3532 12,7562 13,5226 14,3247 15,0876 15,7624
  42 11,6760 11,6760 11,9937 12,3532 12,7562 13,5226 14,3247 15,0876 15,7624
  43 11,6760 11,6760 11,9937 12,3532 12,7562 13,5226 14,3534 15,1178 15,7940
  44 11,7467 11,7467 12,0649 12,3915 12,7967 13,5642 14,3866 15,1537 15,8322
  45 11,7771 11,7771 12,0649 12,3915 12,7967 13,5642 14,3866 15,1537 15,8322

  1.1.2. : Minimummaandlonen

  FUNCTIEJAREN CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 1.684,57 1.684,57 1.693,07 1.748,83 1.817,18 1.869,44 2.003,45 2.119,62 2.222,52
  1 1.738,99 1.738,99 1.753,67 1.786,32 1.849,22 1.907,76 2.033,47 2.149,90 2.253,05
  2 1.763,38 1.763,38 1.778,27 1.802,75 1.870,97 1.935,66 2.051,94 2.168,64 2.272,02
  3 1.787,87 1.787,87 1.808,75 1.828,84 1.889,34 1.959,91 2.070,48 2.187,33 2.290,84
  4 1.805,93 1.805,93 1.833,25 1.835,54 1.904,27 1.980,86 2.088,88 2.206,05 2.309,86
  5 1.805,93 1.805,93 1.845,37 1.858,30 1.915,70 1.997,92 2.107,44 2.224,88 2.328,90
  6 1.805,93 1.805,93 1.857,69 1.858,30 1.927,11 2.015,22 2.125,90 2.243,60 2.347,83
  7 1.805,93 1.805,93 1.857,69 1.881,07 1.938,52 2.032,51 2.144,54 2.262,49 2.366,92
  8 1.805,93 1.805,93 1.857,69 1.881,07 1.949,93 2.049,59 2.163,21 2.281,41 2.385,99
  9 1.817,59 1.817,59 1.869,41 1.900,85 1.963,37 2.066,57 2.180,50 2.299,14 2.404,10
  10 1.822,61 1.822,61 1.869,41 1.907,61 1.970,09 2.076,71 2.192,34 2.311,00 2.415,96
  11 1.822,61 1.822,61 1.869,41 1.914,35 1.976,86 2.086,82 2.204,18 2.322,84 2.427,78
  12 1.822,61 1.822,61 1.874,45 1.921,07 1.983,61 2.096,93 2.216,02 2.334,66 2.439,62
  13 1.822,61 1.822,61 1.874,45 1.927,83 1.990,33 2.107,04 2.223,95 2.342,61 2.447,55
  14 1.834,27 1.834,27 1.886,17 1.940,86 2.003,79 2.124,02 2.242,08 2.361,43 2.466,95
  15 1.839,29 1.839,29 1.886,17 1.947,63 2.010,53 2.134,15 2.254,76 2.374,34 2.480,09
  16 1.839,29 1.839,29 1.886,17 1.947,63 2.010,53 2.134,15 2.259,51 2.379,33 2.485,31
  17 1.839,29 1.839,29 1.891,20 1.947,63 2.010,53 2.134,15 2.264,26 2.384,32 2.490,50
  18 1.839,29 1.839,29 1.891,20 1.947,63 2.010,53 2.134,15 2.264,26 2.384,32 2.490,50
  19 1.850,95 1.850,95 1.902,94 1.953,93 2.017,22 2.141,00 2.269,72 2.390,22 2.496,77
  20 1.855,96 1.855,96 1.902,94 1.953,93 2.017,22 2.141,00 2.269,72 2.390,22 2.496,77
  21 1.855,96 1.855,96 1.902,94 1.964,93 2.028,53 2.152,65 2.279,36 2.400,35 2.507,36
  22 1.855,96 1.855,96 1.907,96 1.964,93 2.028,53 2.152,65 2.279,36 2.400,35 2.507,36
  23 1.855,96 1.855,96 1.907,96 1.964,93 2.028,53 2.152,65 2.284,11 2.405,35 2.512,55
  24 1.867,62 1.867,62 1.919,68 1.971,24 2.035,21 2.159,50 2.289,56 2.411,23 2.518,82
  25 1.872,62 1.872,62 1.919,68 1.971,24 2.035,21 2.159,50 2.289,56 2.411,23 2.518,82
  26 1.872,62 1.872,62 1.919,68 1.982,24 2.046,53 2.171,16 2.299,22 2.421,37 2.529,41
  27 1.872,62 1.872,62 1.924,71 1.982,24 2.046,53 2.171,16 2.299,22 2.421,37 2.529,41
  28 1.872,62 1.872,62 1.924,71 1.982,24 2.046,53 2.171,16 2.303,98 2.426,35 2.534,60
  29 1.884,28 1.884,28 1.936,43 1.988,55 2.053,21 2.178,03 2.309,42 2.432,24 2.540,87
  30 1.889,30 1.889,30 1.936,43 1.988,55 2.053,21 2.178,03 2.309,42 2.432,24 2.540,87
  31 1.889,30 1.889,30 1.936,43 1.999,55 2.064,52 2.189,67 2.319,08 2.442,38 2.551,46
  32 1.889,30 1.889,30 1.941,47 1.999,55 2.064,52 2.189,67 2.319,08 2.442,38 2.551,46
  33 1.889,30 1.889,30 1.941,47 1.999,55 2.064,52 2.189,67 2.323,82 2.447,36 2.556,65
  34 1.900,96 1.900,96 1.953,19 2.005,85 2.071,19 2.196,54 2.329,29 2.453,27 2.562,94
  35 1.905,97 1.905,97 1.953,19 2.005,85 2.071,19 2.196,54 2.329,29 2.453,27 2.562,94
  36 1.905,97 1.905,97 1.953,19 2.016,85 2.082,51 2.208,20 2.338,94 2.463,40 2.573,49
  37 1.905,97 1.905,97 1.958,20 2.016,85 2.082,51 2.208,20 2.338,94 2.463,40 2.573,49
  38 1.905,97 1.905,97 1.958,20 2.016,85 2.082,51 2.208,20 2.343,68 2.468,39 2.578,70
  39 1.917,62 1.917,62 1.969,96 2.023,16 2.089,21 2.215,05 2.349,13 2.474,28 2.584,99
  40 1.922,65 1.922,65 1.969,96 2.023,16 2.089,21 2.215,05 2.349,13 2.474,28 2.584,99
  41 1.922,65 1.922,65 1.969,96 2.034,16 2.100,52 2.226,72 2.358,80 2.484,42 2.595,54
  42 1.922,65 1.922,65 1.974,96 2.034,16 2.100,52 2.226,72 2.358,80 2.484,42 2.595,54
  43 1.922,65 1.922,65 1.974,96 2.034,16 2.100,52 2.226,72 2.363,53 2.489,40 2.600,74
  44 1.934,29 1.934,29 1.986,69 2.040,47 2.107,19 2.233,57 2.368,99 2.495,31 2.607,03
  45 1.939,30 1.939,30 1.986,69 2.040,47 2.107,19 2.233,57 2.368,99 2.495,31 2.607,03

  1.2. : Collectieve restauratie

  Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf die in het kader van de uitvoering van een aannemingscontract of van een openbare aanbesteding, gedurende een looptijd van meer dan 7 aaneensluitende kalenderdagen , activiteiten uitoefenen van bereiding en/of bediening van maaltijden en drank, met of zonder bijkomende diensten alsmede op ondernemingen die in uitvoering van een bedrijfsovereenkomst toepassing geven aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005 (77.019) met betrekking tot de dynamische toepassing in de bedrijven voor collectieve restauratie van het sectorale loonrooster.

  1.2.1. : Minimumuurlonen

  De werknemers die op 1 oktober 2007 in dienst waren zullen voor de eerste keer op 1 oktober 2007 en telkenmale op de data vermeld in het tijdschema van artikel 4 van de CAO van 11/02/2008 (87.298), en telkens op de eerste dag van de maand die volgt op de verjaardag van hun arbeidsovereenkomst in dezelfde functiecategorie het sectorale loonbarema zoals bepaald in punt 1.1.1 hierboven volgen indien hun uurloon lager is dan het uurloon dat zij zouden ontvangen in uitvoering van het loonbarema zoals vastgesteld in punt 1.2.1.

  De werknemer die in dienst treedt vanaf 1 oktober 2007 volgt het sectorale loonbarema zoals bepaald in punt 1.1.1 hierboven.

  FUNCTIEJAREN CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 10,0189 10,0842 10,1178 10,5067 10,7982 11,1249 11,7386 12,3249 12,8445
  1 10,0189 10,2451 10,3090 10,6979 10,9528 11,3161 12,1211 12,7073 13,2270
  2 10,0189 10,4364 10,5366 10,9528 11,1808 11,6985 12,2166 12,8028 13,3224
  3 10,0189 10,5366 10,8254 11,1842 11,3161 11,7942 12,3121 12,8985 13,4182
  4 10,0189 10,6979 10,9528 11,3161 11,4355 11,8898 12,4079 12,9942 13,5136
  5 10,0189 10,8254 11,0802 11,3161 11,4355 11,9854 12,5034 13,0897 13,6094
  6 10,1180 10,9528 11,0802 11,3161 11,4355 12,0811 12,5991 13,1854 13,7048
  7 10,1180 10,9528 11,2206 11,3161 11,5424 12,0811 12,6946 13,2810 13,8006
  8 10,1180 11,1842 11,2206 11,3161 11,5424 12,0811 12,7903 13,3768 13,8961
  9 10,1180 11,1842 11,3161 11,3161 11,5424 12,1912 12,8859 13,4722 13,9918
  10 10,1180 11,3161 11,3161 11,4355 11,6494 12,1912 12,9816 13,5680 14,0874
  11 10,2170 11,3161 11,3719 11,4355 11,6494 12,1912 13,0772 13,6637 14,1829
  12 10,2170 11,3161 11,3719 11,4355 11,6494 12,3121 13,1726 13,7591 14,2786
  13 10,2170 11,3161 11,3719 11,5424 11,7563 12,3121 13,1726 13,7591 14,2786
  14 10,2170 11,3161 11,3719 11,5424 11,7563 12,3121 13,2889 13,8813 14,4060
  15 10,2170 11,3161 11,3719 11,5424 11,7563 12,4205 13,4052 14,0034 14,5333
  16 10,3161 11,3161 11,3719 11,6494 11,8633 12,4205 13,5215 14,1256 14,6607
  17 10,3161 11,3161 11,3719 11,6494 11,8633 12,4205 13,6378 14,2477 14,7881

  1.3. : Seizoenswerknemers

  Voor de seizoenswerknemers worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.
  Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met 0 functiejaren voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.
  Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.
  De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek. Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.
  Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.
  Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 1300 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

  1.4. : Minderjarige werknemers

  Minderjarige werknemers (jonger dan 18 jaar) worden vergoed op basis van een degressief percentage (18 jaar = 100 pct., 17 jaar = 90 pct., 16 jaar = 80 pct., 15 jaar = 70 pct.) volgens hun leeftijd en berekend op het loonbarema dat van toepassing is in de functiecategorie waarin de minderjarige werd ingedeeld.