Zoeken:

Paritair Comité 3020000: HOTELBEDRIJF

afdrukken
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - het is te zeggen de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon verhoogd met 1 pct. berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.
  Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar. Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

  1.1. : Algemeen

  Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf met uitzondering van de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die in het kader van de uitvoering van een aannemingscontract of van een openbare aanbesteding, gedurende een looptijd van meer dan zeven aaneensluitende kalenderdagen, activiteiten uitoefenen van bereiding en/of bediening van maaltijden en drank, met of zonder bijkomende diensten, en de ondernemingen die in uitvoering van een ondernemingsovereenkomst toepassing geven aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005 met betrekking tot. de dynamische toepassing in de bedrijven voor collectieve restauratie van het sectorale loonrooster en in zoverre de bepalingen van deel 2, artikel 8 en 9 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst op hen niet van toepassing zijn en zij niet het statuut van bediende hebben in de betrokken onderneming.

  Voor het bereiken van de minimumlonen voorzien in deze barema's kan rekening worden gehouden met alle in geld uitgedrukte looncomponenten zoals voorzien in artikel 2.1° van de wet van 12 april 1965; met uitzondering van de eindejaarspremie. Daartoe moet in de betrokken ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst zal ter informatie overgemaakt worden aan het paritair comité.

  1.1.1. : Minimumuurlonen

  FUNCTIEJAREN CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 10,2507 10,2507 10,3100 10,6232 11,0882 11,4006 12,3172 13,0760 13,7477
  1 10,7103 10,7103 10,8093 10,9184 11,3368 11,6896 12,5397 13,3007 13,9749
  2 10,9223 10,9223 11,0233 11,0597 11,4970 11,8893 12,6592 13,4228 14,0987
  3 11,1215 11,1215 11,2607 11,2304 11,6281 12,0574 12,7793 13,5441 14,2214
  4 11,2647 11,2647 11,4459 11,2879 11,7296 12,1974 12,8982 13,6658 14,3457
  5 11,2647 11,2647 11,5235 11,4301 11,8011 12,3039 13,0184 13,7885 14,4704
  6 11,2647 11,2647 11,6029 11,4301 11,8725 12,4125 13,1379 13,9101 14,5940
  7 11,2647 11,2647 11,6029 11,5722 11,9438 12,5210 13,2590 14,0333 14,7191
  8 11,2647 11,2647 11,6029 11,5722 12,0152 12,6277 13,3802 14,1570 14,8439
  9 11,3662 11,3662 11,7049 11,6887 12,1039 12,7333 13,4891 14,2699 14,9602
  10 11,3662 11,3662 11,7049 11,7201 12,1350 12,7805 13,5495 14,3304 15,0206
  11 11,3662 11,3662 11,7049 11,7515 12,1664 12,8273 13,6101 14,3908 15,0810
  12 11,3662 11,3662 11,7049 11,7825 12,1976 12,8741 13,6702 14,4512 15,1414
  13 11,3662 11,3662 11,7049 11,8139 12,2287 12,9209 13,6959 14,4768 15,1671
  14 11,4677 11,4677 11,8069 11,8992 12,3176 13,0268 13,8123 14,5993 15,2948
  15 11,4677 11,4677 11,8069 11,9306 12,3487 13,0737 13,8805 14,6696 15,3668
  16 11,4677 11,4677 11,8069 11,9306 12,3487 13,0737 13,9226 14,7139 15,4133
  17 11,4677 11,4677 11,8069 11,9306 12,3487 13,0737 13,9650 14,7585 15,4594
  18 11,4677 11,4677 11,8069 11,9306 12,3487 13,0737 13,9650 14,7585 15,4594
  19 11,5691 11,5691 11,9088 11,9847 12,4062 13,1325 14,0137 14,8108 15,5155
  20 11,5691 11,5691 11,9088 11,9847 12,4062 13,1325 14,0137 14,8108 15,5155
  21 11,5691 11,5691 11,9088 12,0356 12,4586 13,1866 14,0448 14,8435 15,5497
  22 11,5691 11,5691 11,9088 12,0356 12,4586 13,1866 14,0448 14,8435 15,5497
  23 11,5691 11,5691 11,9088 12,0356 12,4586 13,1866 14,0871 14,8883 15,5959
  24 11,6704 11,6704 12,0109 12,0899 12,5160 13,2455 14,1357 14,9405 15,6520
  25 11,6704 11,6704 12,0109 12,0899 12,5160 13,2455 14,1357 14,9405 15,6520
  26 11,6704 11,6704 12,0109 12,1408 12,5685 13,2994 14,1669 14,9733 15,6862
  27 11,6704 11,6704 12,0109 12,1408 12,5685 13,2994 14,1669 14,9733 15,6862
  28 11,6704 11,6704 12,0109 12,1408 12,5685 13,2994 14,2093 15,0176 15,7324
  29 11,7720 11,7720 12,1129 12,1949 12,6259 13,3585 14,2577 15,0703 15,7884
  30 11,7720 11,7720 12,1129 12,1949 12,6259 13,3585 14,2577 15,0703 15,7884
  31 11,7720 11,7720 12,1129 12,2460 12,6782 13,4124 14,2889 15,1029 15,8227
  32 11,7720 11,7720 12,1129 12,2460 12,6782 13,4124 14,2889 15,1029 15,8227
  33 11,7720 11,7720 12,1129 12,2460 12,6782 13,4124 14,3313 15,1473 15,8688
  34 11,8734 11,8734 12,2150 12,3000 12,7357 13,4712 14,3800 15,1999 15,9249
  35 11,8734 11,8734 12,2150 12,3000 12,7357 13,4712 14,3800 15,1999 15,9249
  36 11,8734 11,8734 12,2150 12,3511 12,7881 13,5253 14,4112 15,2326 15,9587
  37 11,8734 11,8734 12,2150 12,3511 12,7881 13,5253 14,4112 15,2326 15,9587
  38 11,8734 11,8734 12,2150 12,3511 12,7881 13,5253 14,4534 15,2770 16,0052
  39 11,9748 11,9748 12,3170 12,4052 12,8454 13,5843 14,5020 15,3296 16,0613
  40 11,9748 11,9748 12,3170 12,4052 12,8454 13,5843 14,5020 15,3296 16,0613
  41 11,9748 11,9748 12,3170 12,4563 12,8980 13,6382 14,5333 15,3623 16,0951
  42 11,9748 11,9748 12,3170 12,4563 12,8980 13,6382 14,5333 15,3623 16,0951
  43 11,9748 11,9748 12,3170 12,4563 12,8980 13,6382 14,5754 15,4067 16,1416
  44 12,0762 12,0762 12,4190 12,5104 12,9552 13,6971 14,6241 15,4593 16,1978
  45 12,0762 12,0762 12,4190 12,5104 12,9552 13,6971 14,6241 15,4593 16,1978

  1.1.2. : Minimummaandlonen

  FUNCTIEJAREN CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 1.687,95 1.687,95 1.697,71 1.749,29 1.825,86 1.877,30 2.028,23 2.153,18 2.263,79
  1 1.763,63 1.763,63 1.779,94 1.797,90 1.866,79 1.924,89 2.064,87 2.190,18 2.301,20
  2 1.798,54 1.798,54 1.815,17 1.821,16 1.893,17 1.957,77 2.084,55 2.210,29 2.321,58
  3 1.831,34 1.831,34 1.854,26 1.849,27 1.914,76 1.985,45 2.104,32 2.230,26 2.341,79
  4 1.854,92 1.854,92 1.884,76 1.858,74 1.931,47 2.008,50 2.123,90 2.250,30 2.362,26
  5 1.854,92 1.854,92 1.897,54 1.882,16 1.943,25 2.026,04 2.143,70 2.270,51 2.382,79
  6 1.854,92 1.854,92 1.910,60 1.882,16 1.955,00 2.043,92 2.163,37 2.290,53 2.403,14
  7 1.854,92 1.854,92 1.910,60 1.905,55 1.966,74 2.061,79 2.183,31 2.310,82 2.423,74
  8 1.854,92 1.854,92 1.910,60 1.905,55 1.978,50 2.079,36 2.203,27 2.331,19 2.444,29
  9 1.871,63 1.871,63 1.927,41 1.924,74 1.993,11 2.096,75 2.221,20 2.349,78 2.463,45
  10 1.871,63 1.871,63 1.927,41 1.929,91 1.998,23 2.104,52 2.231,15 2.359,74 2.473,39
  11 1.871,63 1.871,63 1.927,41 1.935,08 2.003,40 2.112,23 2.241,13 2.369,68 2.483,34
  12 1.871,63 1.871,63 1.927,41 1.940,18 2.008,54 2.119,93 2.251,03 2.379,63 2.493,28
  13 1.871,63 1.871,63 1.927,41 1.945,35 2.013,66 2.127,64 2.255,26 2.383,85 2.497,51
  14 1.888,35 1.888,35 1.944,21 1.959,40 2.028,30 2.145,08 2.274,42 2.404,02 2.518,54
  15 1.888,35 1.888,35 1.944,21 1.964,57 2.033,42 2.152,80 2.285,65 2.415,59 2.530,40
  16 1.888,35 1.888,35 1.944,21 1.964,57 2.033,42 2.152,80 2.292,59 2.422,89 2.538,06
  17 1.888,35 1.888,35 1.944,21 1.964,57 2.033,42 2.152,80 2.299,57 2.430,23 2.545,65
  18 1.888,35 1.888,35 1.944,21 1.964,57 2.033,42 2.152,80 2.299,57 2.430,23 2.545,65
  19 1.905,04 1.905,04 1.960,98 1.973,48 2.042,89 2.162,48 2.307,59 2.438,84 2.554,88
  20 1.905,04 1.905,04 1.960,98 1.973,48 2.042,89 2.162,48 2.307,59 2.438,84 2.554,88
  21 1.905,04 1.905,04 1.960,98 1.981,86 2.051,52 2.171,39 2.312,71 2.444,23 2.560,52
  22 1.905,04 1.905,04 1.960,98 1.981,86 2.051,52 2.171,39 2.312,71 2.444,23 2.560,52
  23 1.905,04 1.905,04 1.960,98 1.981,86 2.051,52 2.171,39 2.319,67 2.451,61 2.568,12
  24 1.921,73 1.921,73 1.977,79 1.990,80 2.060,97 2.181,09 2.327,68 2.460,20 2.577,36
  25 1.921,73 1.921,73 1.977,79 1.990,80 2.060,97 2.181,09 2.327,68 2.460,20 2.577,36
  26 1.921,73 1.921,73 1.977,79 1.999,18 2.069,61 2.189,97 2.332,82 2.465,60 2.582,99
  27 1.921,73 1.921,73 1.977,79 1.999,18 2.069,61 2.189,97 2.332,82 2.465,60 2.582,99
  28 1.921,73 1.921,73 1.977,79 1.999,18 2.069,61 2.189,97 2.339,80 2.472,90 2.590,60
  29 1.938,46 1.938,46 1.994,60 2.008,09 2.079,06 2.199,70 2.347,77 2.481,58 2.599,82
  30 1.938,46 1.938,46 1.994,60 2.008,09 2.079,06 2.199,70 2.347,77 2.481,58 2.599,82
  31 1.938,46 1.938,46 1.994,60 2.016,51 2.087,68 2.208,57 2.352,90 2.486,94 2.605,47
  32 1.938,46 1.938,46 1.994,60 2.016,51 2.087,68 2.208,57 2.352,90 2.486,94 2.605,47
  33 1.938,46 1.938,46 1.994,60 2.016,51 2.087,68 2.208,57 2.359,89 2.494,25 2.613,06
  34 1.955,15 1.955,15 2.011,40 2.025,40 2.097,14 2.218,26 2.367,91 2.502,92 2.622,30
  35 1.955,15 1.955,15 2.011,40 2.025,40 2.097,14 2.218,26 2.367,91 2.502,92 2.622,30
  36 1.955,15 1.955,15 2.011,40 2.033,81 2.105,77 2.227,17 2.373,04 2.508,30 2.627,86
  37 1.955,15 1.955,15 2.011,40 2.033,81 2.105,77 2.227,17 2.373,04 2.508,30 2.627,86
  38 1.955,15 1.955,15 2.011,40 2.033,81 2.105,77 2.227,17 2.379,99 2.515,61 2.635,52
  39 1.971,85 1.971,85 2.028,20 2.042,72 2.115,21 2.236,88 2.388,00 2.524,27 2.644,76
  40 1.971,85 1.971,85 2.028,20 2.042,72 2.115,21 2.236,88 2.388,00 2.524,27 2.644,76
  41 1.971,85 1.971,85 2.028,20 2.051,14 2.123,87 2.245,76 2.393,15 2.529,66 2.650,33
  42 1.971,85 1.971,85 2.028,20 2.051,14 2.123,87 2.245,76 2.393,15 2.529,66 2.650,33
  43 1.971,85 1.971,85 2.028,20 2.051,14 2.123,87 2.245,76 2.400,08 2.536,97 2.657,98
  44 1.988,55 1.988,55 2.045,00 2.060,05 2.133,29 2.255,45 2.408,10 2.545,63 2.667,24
  45 1.988,55 1.988,55 2.045,00 2.060,05 2.133,29 2.255,45 2.408,10 2.545,63 2.667,24

  1.2. : Collectieve restauratie

  Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf die in het kader van de uitvoering van een aannemingscontract of van een openbare aanbesteding, gedurende een looptijd van meer dan 7 aaneensluitende kalenderdagen , activiteiten uitoefenen van bereiding en/of bediening van maaltijden en drank, met of zonder bijkomende diensten alsmede op ondernemingen die in uitvoering van een bedrijfsovereenkomst toepassing geven aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005 (77.019) met betrekking tot de dynamische toepassing in de bedrijven voor collectieve restauratie van het sectorale loonrooster.

  1.2.1. : Minimumuurlonen

  De werknemers die op 1 oktober 2007 in dienst waren zullen voor de eerste keer op 1 oktober 2007 en telkenmale op de data vermeld in het tijdschema van artikel 4 van de CAO van 11/02/2008 (87.298), en telkens op de eerste dag van de maand die volgt op de verjaardag van hun arbeidsovereenkomst in dezelfde functiecategorie het sectorale loonbarema zoals bepaald in punt 1.1.1 hierboven volgen indien hun uurloon lager is dan het uurloon dat zij zouden ontvangen in uitvoering van het loonbarema zoals vastgesteld in punt 1.2.1.

  De werknemer die in dienst treedt vanaf 1 oktober 2007 volgt het sectorale loonbarema zoals bepaald in punt 1.1.1 hierboven.

  FUNCTIEJAREN CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 9,9765 10,0416 10,0750 10,4622 10,7526 11,0778 11,6889 12,2727 12,7902
  1 9,9765 10,2018 10,2654 10,6526 10,9065 11,2682 12,0698 12,6535 13,1710
  2 9,9765 10,3923 10,4920 10,9065 11,1335 11,6491 12,1650 12,7487 13,2661
  3 9,9765 10,4920 10,7796 11,1369 11,2682 11,7443 12,2600 12,8439 13,3614
  4 9,9765 10,6526 10,9065 11,2682 11,3871 11,8395 12,3554 12,9392 13,4565
  5 9,9765 10,7796 11,0333 11,2682 11,3871 11,9347 12,4505 13,0343 13,5518
  6 10,0752 10,9065 11,0333 11,2682 11,3871 12,0300 12,5458 13,1296 13,6469
  7 10,0752 10,9065 11,1731 11,2682 11,4936 12,0300 12,6409 13,2248 13,7422
  8 10,0752 11,1369 11,1731 11,2682 11,4936 12,0300 12,7362 13,3202 13,8373
  9 10,0752 11,1369 11,2682 11,2682 11,4936 12,1396 12,8314 13,4153 13,9326
  10 10,0752 11,2682 11,2682 11,3871 11,6001 12,1396 12,9267 13,5106 14,0278
  11 10,1738 11,2682 11,3238 11,3871 11,6001 12,1396 13,0218 13,6059 14,1229
  12 10,1738 11,2682 11,3238 11,3871 11,6001 12,2600 13,1169 13,7009 14,2182
  13 10,1738 11,2682 11,3238 11,4936 11,7066 12,2600 13,1169 13,7009 14,2182
  14 10,1738 11,2682 11,3238 11,4936 11,7066 12,2600 13,2327 13,8226 14,3450
  15 10,1738 11,2682 11,3238 11,4936 11,7066 12,3680 13,3485 13,9442 14,4719
  16 10,2725 11,2682 11,3238 11,6001 11,8131 12,3680 13,4643 14,0658 14,5987
  17 10,2725 11,2682 11,3238 11,6001 11,8131 12,3680 13,5801 14,1875 14,7255

  1.3. : Seizoenswerknemers

  Voor de seizoenswerknemers worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.
  Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met 0 functiejaren voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.
  Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.
  De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek. Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.
  Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.
  Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 1300 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

  1.4. : Minderjarige werknemers

  Minderjarige werknemers (jonger dan 18 jaar) worden vergoed op basis van een degressief percentage (18 jaar = 100 pct., 17 jaar = 90 pct., 16 jaar = 80 pct., 15 jaar = 70 pct.) volgens hun leeftijd en berekend op het loonbarema dat van toepassing is in de functiecategorie waarin de minderjarige werd ingedeeld.