Zoeken:

Paritair Comité 3020000: HOTELBEDRIJF

afdrukken
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - het is te zeggen de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon verhoogd met 1 pct. berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.
  Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar. Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

  1.1. : Algemeen

  Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf met uitzondering van de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die in het kader van de uitvoering van een aannemingscontract of van een openbare aanbesteding, gedurende een looptijd van meer dan zeven aaneensluitende kalenderdagen, activiteiten uitoefenen van bereiding en/of bediening van maaltijden en drank, met of zonder bijkomende diensten, en de ondernemingen die in uitvoering van een ondernemingsovereenkomst toepassing geven aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005 met betrekking tot. de dynamische toepassing in de bedrijven voor collectieve restauratie van het sectorale loonrooster en in zoverre de bepalingen van deel 2, artikel 8 en 9 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst op hen niet van toepassing zijn en zij niet het statuut van bediende hebben in de betrokken onderneming.

  Voor het bereiken van de minimumlonen voorzien in deze barema's kan rekening worden gehouden met alle in geld uitgedrukte looncomponenten zoals voorzien in artikel 2.1° van de wet van 12 april 1965; met uitzondering van de eindejaarspremie. Daartoe moet in de betrokken ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst zal ter informatie overgemaakt worden aan het paritair comité.

  1.1.1. : Minimumuurlonen

  FUNCTIEJAREN CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 10,4990 10,4990 10,5597 10,9295 11,4590 11,7750 12,8233 13,6583 14,3973
  1 10,9697 10,9697 11,0711 11,3025 11,7700 12,1300 13,0933 13,9312 14,6737
  2 11,1868 11,1868 11,2903 11,4902 11,9635 12,3664 13,2237 14,0652 14,8099
  3 11,3909 11,3909 11,5335 11,6784 12,1185 12,5608 13,3549 14,1980 14,9446
  4 11,5375 11,5375 11,7232 11,7548 12,2340 12,7178 13,4844 14,3315 15,0816
  5 11,5375 11,5375 11,8026 11,9051 12,3096 12,8304 13,6159 14,4663 15,2191
  6 11,5375 11,5375 11,8839 11,9051 12,3852 12,9457 13,7463 14,5995 15,3550
  7 11,5375 11,5375 11,8839 12,0553 12,4606 13,0608 13,8788 14,7350 15,4931
  8 11,5375 11,5375 11,8839 12,0553 12,5361 13,1736 14,0116 14,8711 15,6306
  9 11,6415 11,6415 11,9884 12,1715 12,6346 13,2850 14,1277 14,9925 15,7568
  10 11,6415 11,6415 11,9884 12,1938 12,6567 13,3186 14,1781 15,0430 15,8071
  11 11,6415 11,6415 11,9884 12,2161 12,6790 13,3518 14,2286 15,0933 15,8575
  12 11,6415 11,6415 11,9884 12,2381 12,7011 13,3850 14,2787 15,1437 15,9078
  13 11,6415 11,6415 11,9884 12,2604 12,7232 13,4182 14,2820 15,1469 15,9111
  14 11,7454 11,7454 12,0929 12,3545 12,8219 13,5299 14,4083 15,2814 16,0527
  15 11,7454 11,7454 12,0929 12,3768 12,8439 13,5632 14,4691 15,3451 16,1188
  16 11,7454 11,7454 12,0929 12,3768 12,8439 13,5632 14,5262 15,4052 16,1817
  17 11,7454 11,7454 12,0929 12,3768 12,8439 13,5632 14,5837 15,4656 16,2443
  18 11,7454 11,7454 12,0929 12,3768 12,8439 13,5632 14,5837 15,4656 16,2443
  19 11,8493 11,8493 12,1972 12,4488 12,9203 13,6414 14,6496 15,5365 16,3202
  20 11,8493 11,8493 12,1972 12,4488 12,9203 13,6414 14,6496 15,5365 16,3202
  21 11,8493 11,8493 12,1972 12,4849 12,9575 13,6799 14,6535 15,5406 16,3246
  22 11,8493 11,8493 12,1972 12,4849 12,9575 13,6799 14,6535 15,5406 16,3246
  23 11,8493 11,8493 12,1972 12,4849 12,9575 13,6799 14,7108 15,6012 16,3873
  24 11,9531 11,9531 12,3018 12,5570 13,0338 13,7581 14,7766 15,6720 16,4632
  25 11,9531 11,9531 12,3018 12,5570 13,0338 13,7581 14,7766 15,6720 16,4632
  26 11,9531 11,9531 12,3018 12,5931 13,0711 13,7964 14,7806 15,6762 16,4676
  27 11,9531 11,9531 12,3018 12,5931 13,0711 13,7964 14,7806 15,6762 16,4676
  28 11,9531 11,9531 12,3018 12,5931 13,0711 13,7964 14,8380 15,7363 16,5302
  29 12,0571 12,0571 12,4063 12,6650 13,1474 13,8749 14,9037 15,8076 16,6061
  30 12,0571 12,0571 12,4063 12,6650 13,1474 13,8749 14,9037 15,8076 16,6061
  31 12,0571 12,0571 12,4063 12,7014 13,1845 13,9131 14,9077 15,8116 16,6105
  32 12,0571 12,0571 12,4063 12,7014 13,1845 13,9131 14,9077 15,8116 16,6105
  33 12,0571 12,0571 12,4063 12,7014 13,1845 13,9131 14,9651 15,8718 16,6731
  34 12,1610 12,1610 12,5108 12,7732 13,2608 13,9913 15,0310 15,9430 16,7490
  35 12,1610 12,1610 12,5108 12,7732 13,2608 13,9913 15,0310 15,9430 16,7490
  36 12,1610 12,1610 12,5108 12,8095 13,2980 14,0297 15,0350 15,9471 16,7530
  37 12,1610 12,1610 12,5108 12,8095 13,2980 14,0297 15,0350 15,9471 16,7530
  38 12,1610 12,1610 12,5108 12,8095 13,2980 14,0297 15,0922 16,0073 16,8160
  39 12,2648 12,2648 12,6153 12,8814 13,3742 14,1081 15,1580 16,0785 16,8919
  40 12,2648 12,2648 12,6153 12,8814 13,3742 14,1081 15,1580 16,0785 16,8919
  41 12,2648 12,2648 12,6153 12,9177 13,4116 14,1463 15,1621 16,0826 16,8959
  42 12,2648 12,2648 12,6153 12,9177 13,4116 14,1463 15,1621 16,0826 16,8959
  43 12,2648 12,2648 12,6153 12,9177 13,4116 14,1463 15,2192 16,1428 16,9588
  44 12,3687 12,3687 12,7198 12,9897 13,4877 14,2246 15,2852 16,2140 17,0349
  45 12,3687 12,3687 12,7198 12,9897 13,4877 14,2246 15,2852 16,2140 17,0349

  1.1.2. : Minimummaandlonen

  FUNCTIEJAREN CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 1.728,83 1.728,83 1.738,83 1.799,72 1.886,91 1.938,95 2.111,57 2.249,07 2.370,75
  1 1.806,34 1.806,34 1.823,04 1.861,14 1.938,13 1.997,41 2.156,03 2.294,00 2.416,27
  2 1.842,09 1.842,09 1.859,14 1.892,05 1.969,99 2.036,33 2.177,50 2.316,07 2.438,70
  3 1.875,70 1.875,70 1.899,18 1.923,04 1.995,51 2.068,34 2.199,11 2.337,94 2.460,88
  4 1.899,84 1.899,84 1.930,42 1.935,62 2.014,53 2.094,20 2.220,43 2.359,92 2.483,44
  5 1.899,84 1.899,84 1.943,49 1.960,37 2.026,98 2.112,74 2.242,08 2.382,12 2.506,08
  6 1.899,84 1.899,84 1.956,88 1.960,37 2.039,43 2.131,72 2.263,56 2.404,05 2.528,46
  7 1.899,84 1.899,84 1.956,88 1.985,11 2.051,84 2.150,68 2.285,37 2.426,36 2.551,20
  8 1.899,84 1.899,84 1.956,88 1.985,11 2.064,28 2.169,25 2.307,24 2.448,77 2.573,84
  9 1.916,97 1.916,97 1.974,09 2.004,24 2.080,50 2.187,60 2.326,36 2.468,76 2.594,62
  10 1.916,97 1.916,97 1.974,09 2.007,91 2.084,14 2.193,13 2.334,66 2.477,08 2.602,90
  11 1.916,97 1.916,97 1.974,09 2.011,58 2.087,81 2.198,60 2.342,98 2.485,36 2.611,20
  12 1.916,97 1.916,97 1.974,09 2.015,21 2.091,45 2.204,06 2.351,22 2.493,66 2.619,48
  13 1.916,97 1.916,97 1.974,09 2.018,88 2.095,09 2.209,53 2.351,77 2.494,19 2.620,03
  14 1.934,08 1.934,08 1.991,30 2.034,37 2.111,34 2.227,92 2.372,57 2.516,34 2.643,34
  15 1.934,08 1.934,08 1.991,30 2.038,05 2.114,96 2.233,41 2.382,58 2.526,83 2.654,23
  16 1.934,08 1.934,08 1.991,30 2.038,05 2.114,96 2.233,41 2.391,98 2.536,72 2.664,59
  17 1.934,08 1.934,08 1.991,30 2.038,05 2.114,96 2.233,41 2.401,45 2.546,67 2.674,89
  18 1.934,08 1.934,08 1.991,30 2.038,05 2.114,96 2.233,41 2.401,45 2.546,67 2.674,89
  19 1.951,18 1.951,18 2.008,47 2.049,90 2.127,54 2.246,28 2.412,30 2.558,34 2.687,39
  20 1.951,18 1.951,18 2.008,47 2.049,90 2.127,54 2.246,28 2.412,30 2.558,34 2.687,39
  21 1.951,18 1.951,18 2.008,47 2.055,85 2.133,67 2.252,62 2.412,94 2.559,02 2.688,12
  22 1.951,18 1.951,18 2.008,47 2.055,85 2.133,67 2.252,62 2.412,94 2.559,02 2.688,12
  23 1.951,18 1.951,18 2.008,47 2.055,85 2.133,67 2.252,62 2.422,38 2.569,00 2.698,44
  24 1.968,28 1.968,28 2.025,70 2.067,72 2.146,23 2.265,50 2.433,21 2.580,65 2.710,94
  25 1.968,28 1.968,28 2.025,70 2.067,72 2.146,23 2.265,50 2.433,21 2.580,65 2.710,94
  26 1.968,28 1.968,28 2.025,70 2.073,66 2.152,37 2.271,81 2.433,87 2.581,35 2.711,66
  27 1.968,28 1.968,28 2.025,70 2.073,66 2.152,37 2.271,81 2.433,87 2.581,35 2.711,66
  28 1.968,28 1.968,28 2.025,70 2.073,66 2.152,37 2.271,81 2.443,32 2.591,24 2.721,97
  29 1.985,40 1.985,40 2.042,90 2.085,50 2.164,94 2.284,73 2.454,14 2.602,98 2.734,47
  30 1.985,40 1.985,40 2.042,90 2.085,50 2.164,94 2.284,73 2.454,14 2.602,98 2.734,47
  31 1.985,40 1.985,40 2.042,90 2.091,50 2.171,05 2.291,02 2.454,80 2.603,64 2.735,19
  32 1.985,40 1.985,40 2.042,90 2.091,50 2.171,05 2.291,02 2.454,80 2.603,64 2.735,19
  33 1.985,40 1.985,40 2.042,90 2.091,50 2.171,05 2.291,02 2.464,25 2.613,56 2.745,50
  34 2.002,51 2.002,51 2.060,11 2.103,32 2.183,61 2.303,90 2.475,10 2.625,28 2.758,00
  35 2.002,51 2.002,51 2.060,11 2.103,32 2.183,61 2.303,90 2.475,10 2.625,28 2.758,00
  36 2.002,51 2.002,51 2.060,11 2.109,30 2.189,74 2.310,22 2.475,76 2.625,95 2.758,66
  37 2.002,51 2.002,51 2.060,11 2.109,30 2.189,74 2.310,22 2.475,76 2.625,95 2.758,66
  38 2.002,51 2.002,51 2.060,11 2.109,30 2.189,74 2.310,22 2.485,18 2.635,87 2.769,03
  39 2.019,60 2.019,60 2.077,32 2.121,14 2.202,28 2.323,13 2.496,02 2.647,59 2.781,53
  40 2.019,60 2.019,60 2.077,32 2.121,14 2.202,28 2.323,13 2.496,02 2.647,59 2.781,53
  41 2.019,60 2.019,60 2.077,32 2.127,11 2.208,44 2.329,42 2.496,69 2.648,27 2.782,19
  42 2.019,60 2.019,60 2.077,32 2.127,11 2.208,44 2.329,42 2.496,69 2.648,27 2.782,19
  43 2.019,60 2.019,60 2.077,32 2.127,11 2.208,44 2.329,42 2.506,09 2.658,18 2.792,55
  44 2.036,71 2.036,71 2.094,53 2.138,97 2.220,97 2.342,32 2.516,96 2.669,90 2.805,08
  45 2.036,71 2.036,71 2.094,53 2.138,97 2.220,97 2.342,32 2.516,96 2.669,90 2.805,08

  1.2. : Collectieve restauratie

  Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf die in het kader van de uitvoering van een aannemingscontract of van een openbare aanbesteding, gedurende een looptijd van meer dan 7 aaneensluitende kalenderdagen , activiteiten uitoefenen van bereiding en/of bediening van maaltijden en drank, met of zonder bijkomende diensten alsmede op ondernemingen die in uitvoering van een bedrijfsovereenkomst toepassing geven aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005 (77.019) met betrekking tot de dynamische toepassing in de bedrijven voor collectieve restauratie van het sectorale loonrooster.

  1.2.1. : Minimumuurlonen

  De werknemers die op 1 oktober 2007 in dienst waren zullen voor de eerste keer op 1 oktober 2007 en telkenmale op de data vermeld in het tijdschema van artikel 4 van de CAO van 11/02/2008 (87.298), en telkens op de eerste dag van de maand die volgt op de verjaardag van hun arbeidsovereenkomst in dezelfde functiecategorie het sectorale loonbarema zoals bepaald in punt 1.1.1 hierboven volgen indien hun uurloon lager is dan het uurloon dat zij zouden ontvangen in uitvoering van het loonbarema zoals vastgesteld in punt 1.2.1.

  De werknemer die in dienst treedt vanaf 1 oktober 2007 volgt het sectorale loonbarema zoals bepaald in punt 1.1.1 hierboven.

  FUNCTIEJAREN CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 10,2182 10,2848 10,3190 10,7156 11,0130 11,3461 11,9720 12,5700 13,1000
  1 10,2182 10,4489 10,5140 10,9106 11,1707 11,5412 12,3621 12,9600 13,4900
  2 10,2182 10,6440 10,7461 11,1707 11,4031 11,9312 12,4596 13,0575 13,5874
  3 10,2182 10,7461 11,0407 11,4066 11,5412 12,0288 12,5569 13,1550 13,6850
  4 10,2182 10,9106 11,1707 11,5412 11,6629 12,1262 12,6546 13,2526 13,7824
  5 10,2182 11,0407 11,3006 11,5412 11,6629 12,2238 12,7521 13,3500 13,8801
  6 10,3192 11,1707 11,3006 11,5412 11,6629 12,3213 12,8496 13,4476 13,9774
  7 10,3192 11,1707 11,4437 11,5412 11,7720 12,3213 12,9471 13,5452 14,0751
  8 10,3192 11,4066 11,4437 11,5412 11,7720 12,3213 13,0446 13,6428 14,1724
  9 10,3192 11,4066 11,5412 11,5412 11,7720 12,4337 13,1422 13,7402 14,2701
  10 10,3192 11,5412 11,5412 11,6629 11,8811 12,4337 13,2398 13,8378 14,3675
  11 10,4202 11,5412 11,5980 11,6629 11,8811 12,4337 13,3372 13,9354 14,4650
  12 10,4202 11,5412 11,5980 11,6629 11,8811 12,5569 13,4346 14,0328 14,5626
  13 10,4202 11,5412 11,5980 11,7720 11,9901 12,5569 13,4346 14,0328 14,5626
  14 10,4202 11,5412 11,5980 11,7720 11,9901 12,5569 13,5532 14,1573 14,6925
  15 10,4202 11,5412 11,5980 11,7720 11,9901 12,6675 13,6718 14,2819 14,8224
  16 10,5213 11,5412 11,5980 11,8811 12,0992 12,6675 13,7904 14,4065 14,9523
  17 10,5213 11,5412 11,5980 11,8811 12,0992 12,6675 13,9090 14,5311 15,0822

  1.3. : Seizoenswerknemers

  Voor de seizoenswerknemers worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.
  Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met 0 functiejaren voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.
  Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.
  De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek. Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.
  Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.
  Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 1300 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

  1.4. : Minderjarige werknemers

  Minderjarige werknemers (jonger dan 18 jaar) worden vergoed op basis van een degressief percentage (18 jaar = 100 pct., 17 jaar = 90 pct., 16 jaar = 80 pct., 15 jaar = 70 pct.) volgens hun leeftijd en berekend op het loonbarema dat van toepassing is in de functiecategorie waarin de minderjarige werd ingedeeld.