Zoeken:

Paritair Comité 3020000: HOTELBEDRIJF

afdrukken
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - het is te zeggen de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon verhoogd met 1 pct. berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.
  Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar. Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

  1.1. : Algemeen

  Voor het bereiken van de minimumlonen voorzien in deze barema's kan rekening worden gehouden met alle in geld uitgedrukte looncomponenten zoals voorzien in artikel 2.1° van de wet van 12 april 1965; met uitzondering van de eindejaarspremie. Daartoe moet in de betrokken ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst zal ter informatie overgemaakt worden aan het paritair comité.

  1.1.1. : Minimumuurlonen

  FUNCTIEJAREN CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 10,8641 10,8641 10,9269 11,3591 11,9608 12,2837 13,4791 14,4016 15,2178
  1 11,3512 11,3512 11,4561 11,8164 12,3396 12,7107 13,7313 14,6575 15,4782
  2 11,5758 11,5758 11,6829 12,0542 12,5696 12,9875 13,8744 14,8051 15,6287
  3 11,7871 11,7871 11,9346 12,2623 12,7508 13,2112 14,0184 14,9513 15,7773
  4 11,9387 11,9387 12,1309 12,3591 12,8820 13,3873 14,1603 15,0983 15,9287
  5 11,9387 11,9387 12,2130 12,5192 12,9627 13,5074 14,3048 15,2470 16,0809
  6 11,9387 11,9387 12,2972 12,5192 13,0433 13,6309 14,4478 15,3936 16,2309
  7 11,9387 11,9387 12,2972 12,6794 13,1238 13,7540 14,5935 15,5432 16,3839
  8 11,9387 11,9387 12,2972 12,6794 13,2043 13,8743 14,7396 15,6934 16,5361
  9 12,0463 12,0463 12,4053 12,7965 13,3140 13,9928 14,8644 15,8250 16,6737
  10 12,0463 12,0463 12,4053 12,8096 13,3270 14,0127 14,9049 15,8657 16,7141
  11 12,0463 12,0463 12,4053 12,8228 13,3401 14,0322 14,9455 15,9061 16,7546
  12 12,0463 12,0463 12,4053 12,8357 13,3530 14,0516 14,9857 15,9466 16,7950
  13 12,0463 12,0463 12,4053 12,8487 13,3660 14,0711 14,9891 15,9499 16,7984
  14 12,1539 12,1539 12,5134 12,9529 13,4759 14,1899 15,1220 16,0918 16,9482
  15 12,1539 12,1539 12,5134 12,9661 13,4887 14,2095 15,1708 16,1429 17,0012
  16 12,1539 12,1539 12,5134 12,9661 13,4887 14,2095 15,2157 16,1902 17,0507
  17 12,1539 12,1539 12,5134 12,9661 13,4887 14,2095 15,2610 16,2379 17,1000
  18 12,1539 12,1539 12,5134 12,9661 13,4887 14,2095 15,2610 16,2379 17,1000
  19 12,2614 12,2614 12,6214 13,0573 13,5854 14,3086 15,3455 16,3287 17,1972
  20 12,2614 12,2614 12,6214 13,0573 13,5854 14,3086 15,3455 16,3287 17,1972
  21 12,2614 12,2614 12,6214 13,0784 13,6073 14,3313 15,3495 16,3330 17,2018
  22 12,2614 12,2614 12,6214 13,0784 13,6073 14,3313 15,3495 16,3330 17,2018
  23 12,2614 12,2614 12,6214 13,0784 13,6073 14,3313 15,3946 16,3809 17,2512
  24 12,3688 12,3688 12,7296 13,1698 13,7039 14,4304 15,4790 16,4717 17,3484
  25 12,3688 12,3688 12,7296 13,1698 13,7039 14,4304 15,4790 16,4717 17,3484
  26 12,3688 12,3688 12,7296 13,1910 13,7259 14,4528 15,4831 16,4760 17,3530
  27 12,3688 12,3688 12,7296 13,1910 13,7259 14,4528 15,4831 16,4760 17,3530
  28 12,3688 12,3688 12,7296 13,1910 13,7259 14,4528 15,5284 16,5233 17,4023
  29 12,4764 12,4764 12,8377 13,2820 13,8224 14,5522 15,6126 16,6147 17,4994
  30 12,4764 12,4764 12,8377 13,2820 13,8224 14,5522 15,6126 16,6147 17,4994
  31 12,4764 12,4764 12,8377 13,3035 13,8442 14,5746 15,6168 16,6188 17,5041
  32 12,4764 12,4764 12,8377 13,3035 13,8442 14,5746 15,6168 16,6188 17,5041
  33 12,4764 12,4764 12,8377 13,3035 13,8442 14,5746 15,6620 16,6662 17,5533
  34 12,5839 12,5839 12,9458 13,3945 13,9409 14,6737 15,7465 16,7574 17,6506
  35 12,5839 12,5839 12,9458 13,3945 13,9409 14,6737 15,7465 16,7574 17,6506
  36 12,5839 12,5839 12,9458 13,4158 13,9627 14,6963 15,7506 16,7617 17,6547
  37 12,5839 12,5839 12,9458 13,4158 13,9627 14,6963 15,7506 16,7617 17,6547
  38 12,5839 12,5839 12,9458 13,4158 13,9627 14,6963 15,7956 16,8091 17,7044
  39 12,6913 12,6913 13,0540 13,5069 14,0593 14,7955 15,8800 16,9003 17,8016
  40 12,6913 12,6913 13,0540 13,5069 14,0593 14,7955 15,8800 16,9003 17,8016
  41 12,6913 12,6913 13,0540 13,5283 14,0813 14,8179 15,8842 16,9046 17,8058
  42 12,6913 12,6913 13,0540 13,5283 14,0813 14,8179 15,8842 16,9046 17,8058
  43 12,6913 12,6913 13,0540 13,5283 14,0813 14,8179 15,9291 16,9520 17,8553
  44 12,7988 12,7988 13,1622 13,6195 14,1777 14,9170 16,0137 17,0432 17,9528
  45 12,7988 12,7988 13,1622 13,6195 14,1777 14,9170 16,0137 17,0432 17,9528

  1.1.2. : Minimummaandlonen

  FUNCTIEJAREN CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 1.788,95 1.788,95 1.799,30 1.870,46 1.969,54 2.022,72 2.219,56 2.371,46 2.505,86
  1 1.869,16 1.869,16 1.886,44 1.945,77 2.031,92 2.093,03 2.261,09 2.413,60 2.548,74
  2 1.906,15 1.906,15 1.923,78 1.984,92 2.069,79 2.138,61 2.284,65 2.437,91 2.573,52
  3 1.940,94 1.940,94 1.965,23 2.019,19 2.099,63 2.175,44 2.308,36 2.461,98 2.597,99
  4 1.965,91 1.965,91 1.997,55 2.035,13 2.121,24 2.204,44 2.331,73 2.486,19 2.622,92
  5 1.965,91 1.965,91 2.011,07 2.061,49 2.134,52 2.224,22 2.355,52 2.510,67 2.647,99
  6 1.965,91 1.965,91 2.024,94 2.061,49 2.147,80 2.244,55 2.379,07 2.534,81 2.672,69
  7 1.965,91 1.965,91 2.024,94 2.087,87 2.161,05 2.264,82 2.403,06 2.559,45 2.697,88
  8 1.965,91 1.965,91 2.024,94 2.087,87 2.174,31 2.284,63 2.427,12 2.584,18 2.722,94
  9 1.983,62 1.983,62 2.042,74 2.107,16 2.192,37 2.304,15 2.447,67 2.605,85 2.745,60
  10 1.983,62 1.983,62 2.042,74 2.109,31 2.194,51 2.307,42 2.454,34 2.612,55 2.752,25
  11 1.983,62 1.983,62 2.042,74 2.111,49 2.196,67 2.310,63 2.461,02 2.619,20 2.758,92
  12 1.983,62 1.983,62 2.042,74 2.113,61 2.198,79 2.313,83 2.467,64 2.625,87 2.765,58
  13 1.983,62 1.983,62 2.042,74 2.115,75 2.200,93 2.317,04 2.468,20 2.626,42 2.766,14
  14 2.001,34 2.001,34 2.060,54 2.132,91 2.219,03 2.336,60 2.490,09 2.649,78 2.790,80
  15 2.001,34 2.001,34 2.060,54 2.135,08 2.221,14 2.339,83 2.498,12 2.658,20 2.799,53
  16 2.001,34 2.001,34 2.060,54 2.135,08 2.221,14 2.339,83 2.505,52 2.665,99 2.807,68
  17 2.001,34 2.001,34 2.060,54 2.135,08 2.221,14 2.339,83 2.512,98 2.673,84 2.815,80
  18 2.001,34 2.001,34 2.060,54 2.135,08 2.221,14 2.339,83 2.512,98 2.673,84 2.815,80
  19 2.019,04 2.019,04 2.078,32 2.150,10 2.237,06 2.356,15 2.526,89 2.688,79 2.831,80
  20 2.019,04 2.019,04 2.078,32 2.150,10 2.237,06 2.356,15 2.526,89 2.688,79 2.831,80
  21 2.019,04 2.019,04 2.078,32 2.153,58 2.240,67 2.359,89 2.527,55 2.689,50 2.832,56
  22 2.019,04 2.019,04 2.078,32 2.153,58 2.240,67 2.359,89 2.527,55 2.689,50 2.832,56
  23 2.019,04 2.019,04 2.078,32 2.153,58 2.240,67 2.359,89 2.534,98 2.697,39 2.840,70
  24 2.036,73 2.036,73 2.096,14 2.168,63 2.256,57 2.376,20 2.548,87 2.712,34 2.856,70
  25 2.036,73 2.036,73 2.096,14 2.168,63 2.256,57 2.376,20 2.548,87 2.712,34 2.856,70
  26 2.036,73 2.036,73 2.096,14 2.172,12 2.260,20 2.379,89 2.549,55 2.713,05 2.857,46
  27 2.036,73 2.036,73 2.096,14 2.172,12 2.260,20 2.379,89 2.549,55 2.713,05 2.857,46
  28 2.036,73 2.036,73 2.096,14 2.172,12 2.260,20 2.379,89 2.557,01 2.720,84 2.865,58
  29 2.054,45 2.054,45 2.113,94 2.187,10 2.276,09 2.396,26 2.570,87 2.735,89 2.881,57
  30 2.054,45 2.054,45 2.113,94 2.187,10 2.276,09 2.396,26 2.570,87 2.735,89 2.881,57
  31 2.054,45 2.054,45 2.113,94 2.190,64 2.279,68 2.399,95 2.571,57 2.736,56 2.882,34
  32 2.054,45 2.054,45 2.113,94 2.190,64 2.279,68 2.399,95 2.571,57 2.736,56 2.882,34
  33 2.054,45 2.054,45 2.113,94 2.190,64 2.279,68 2.399,95 2.579,01 2.744,37 2.890,44
  34 2.072,15 2.072,15 2.131,74 2.205,63 2.295,60 2.416,27 2.592,92 2.759,38 2.906,46
  35 2.072,15 2.072,15 2.131,74 2.205,63 2.295,60 2.416,27 2.592,92 2.759,38 2.906,46
  36 2.072,15 2.072,15 2.131,74 2.209,13 2.299,19 2.419,99 2.593,60 2.760,09 2.907,14
  37 2.072,15 2.072,15 2.131,74 2.209,13 2.299,19 2.419,99 2.593,60 2.760,09 2.907,14
  38 2.072,15 2.072,15 2.131,74 2.209,13 2.299,19 2.419,99 2.601,01 2.767,90 2.915,32
  39 2.089,83 2.089,83 2.149,56 2.224,14 2.315,10 2.436,32 2.614,91 2.782,91 2.931,33
  40 2.089,83 2.089,83 2.149,56 2.224,14 2.315,10 2.436,32 2.614,91 2.782,91 2.931,33
  41 2.089,83 2.089,83 2.149,56 2.227,66 2.318,72 2.440,01 2.615,60 2.783,62 2.932,02
  42 2.089,83 2.089,83 2.149,56 2.227,66 2.318,72 2.440,01 2.615,60 2.783,62 2.932,02
  43 2.089,83 2.089,83 2.149,56 2.227,66 2.318,72 2.440,01 2.622,99 2.791,43 2.940,17
  44 2.107,53 2.107,53 2.167,37 2.242,68 2.334,59 2.456,33 2.636,92 2.806,45 2.956,23
  45 2.107,53 2.107,53 2.167,37 2.242,68 2.334,59 2.456,33 2.636,92 2.806,45 2.956,23

  1.2. : Seizoenswerknemers

  Voor de seizoenswerknemers worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.
  Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met 0 functiejaren voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.
  Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.
  De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek. Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.
  Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.
  Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 1300 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

  1.3. : Minderjarige werknemers

  Minderjarige werknemers (jonger dan 18 jaar) worden vergoed op basis van een degressief percentage (18 jaar = 100 pct., 17 jaar = 90 pct., 16 jaar = 80 pct., 15 jaar = 70 pct.) volgens hun leeftijd en berekend op het loonbarema dat van toepassing is in de functiecategorie waarin de minderjarige werd ingedeeld.