Zoeken:

Paritair Comité 3020000: HOTELBEDRIJF

afdrukken
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - het is te zeggen de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon verhoogd met 1 pct. berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.
  Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar. Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

  1.1. : Algemeen

  Voor het bereiken van de minimumlonen voorzien in deze barema's kan rekening worden gehouden met alle in geld uitgedrukte looncomponenten zoals voorzien in artikel 2.1° van de wet van 12 april 1965; met uitzondering van de eindejaarspremie. Daartoe moet in de betrokken ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst zal ter informatie overgemaakt worden aan het paritair comité.

  1.1.1. : Minimumuurlonen

  FUNCTIEJAREN CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 11,2404 11,2404 11,3054 11,8021 12,4784 12,8084 14,3608 15,4309 16,3771
  1 11,7444 11,7444 11,8530 12,3466 12,9273 13,3099 14,5679 15,6433 16,5959
  2 11,9767 11,9767 12,0876 12,6361 13,1950 13,6284 14,7321 15,8135 16,7705
  3 12,1954 12,1954 12,3480 12,8648 13,4034 13,8824 14,8974 15,9822 16,9423
  4 12,3522 12,3522 12,5511 12,9827 13,5508 14,0784 15,0598 16,1518 17,1182
  5 12,3522 12,3522 12,6361 13,1530 13,6367 14,2061 15,2260 16,3238 17,2952
  6 12,3522 12,3522 12,7232 13,1530 13,7225 14,3379 15,3898 16,4929 17,4690
  7 12,3522 12,3522 12,7232 13,3235 13,8083 14,4694 15,5577 16,6661 17,6471
  8 12,3522 12,3522 12,7232 13,3235 13,8940 14,5974 15,7261 16,8403 17,8241
  9 12,4636 12,4636 12,8350 13,4415 14,0152 14,7233 15,8642 16,9881 17,9804
  10 12,4636 12,4636 12,8350 13,4451 14,0187 14,7290 15,8832 17,0073 17,9993
  11 12,4636 12,4636 12,8350 13,4489 14,0224 14,7342 15,9022 17,0260 18,0181
  12 12,4636 12,4636 12,8350 13,4523 14,0258 14,7395 15,9208 17,0450 18,0370
  13 12,4636 12,4636 12,8350 13,4558 14,0294 14,7447 15,9244 17,0485 18,0405
  14 12,5749 12,5749 12,9469 13,5704 14,1508 14,8709 16,0661 17,2006 18,2019
  15 12,5749 12,5749 12,9469 13,5741 14,1540 14,8764 16,0887 17,2241 18,2261
  16 12,5749 12,5749 12,9469 13,5741 14,1540 14,8764 16,1071 17,2437 18,2467
  17 12,5749 12,5749 12,9469 13,5741 14,1540 14,8764 16,1260 17,2637 18,2671
  18 12,5749 12,5749 12,9469 13,5741 14,1540 14,8764 16,1260 17,2637 18,2671
  19 12,6862 12,6862 13,0586 13,6852 14,2718 14,9971 16,2455 17,3923 18,4046
  20 12,6862 12,6862 13,0586 13,6852 14,2718 14,9971 16,2455 17,3923 18,4046
  21 12,6862 12,6862 13,0586 13,6909 14,2778 15,0034 16,2497 17,3967 18,4093
  22 12,6862 12,6862 13,0586 13,6909 14,2778 15,0034 16,2497 17,3967 18,4093
  23 12,6862 12,6862 13,0586 13,6909 14,2778 15,0034 16,2684 17,4170 18,4299
  24 12,7972 12,7972 13,1706 13,8021 14,3954 15,1241 16,3878 17,5456 18,5673
  25 12,7972 12,7972 13,1706 13,8021 14,3954 15,1241 16,3878 17,5456 18,5673
  26 12,7972 12,7972 13,1706 13,8079 14,4016 15,1301 16,3921 17,5500 18,5721
  27 12,7972 12,7972 13,1706 13,8079 14,4016 15,1301 16,3921 17,5500 18,5721
  28 12,7972 12,7972 13,1706 13,8079 14,4016 15,1301 16,4110 17,5696 18,5925
  29 12,9086 12,9086 13,2824 13,9186 14,5190 15,2511 16,5302 17,6989 18,7299
  30 12,9086 12,9086 13,2824 13,9186 14,5190 15,2511 16,5302 17,6989 18,7299
  31 12,9086 12,9086 13,2824 13,9247 14,5250 15,2571 16,5346 17,7031 18,7347
  32 12,9086 12,9086 13,2824 13,9247 14,5250 15,2571 16,5346 17,7031 18,7347
  33 12,9086 12,9086 13,2824 13,9247 14,5250 15,2571 16,5534 17,7228 18,7551
  34 13,0198 13,0198 13,3943 14,0355 14,6427 15,3778 16,6729 17,8517 18,8927
  35 13,0198 13,0198 13,3943 14,0355 14,6427 15,3778 16,6729 17,8517 18,8927
  36 13,0198 13,0198 13,3943 14,0414 14,6487 15,3841 16,6772 17,8562 18,8969
  37 13,0198 13,0198 13,3943 14,0414 14,6487 15,3841 16,6772 17,8562 18,8969
  38 13,0198 13,0198 13,3943 14,0414 14,6487 15,3841 16,6958 17,8759 18,9178
  39 13,1310 13,1310 13,5061 14,1523 14,7663 15,5048 16,8151 18,0049 19,0552
  40 13,1310 13,1310 13,5061 14,1523 14,7663 15,5048 16,8151 18,0049 19,0552
  41 13,1310 13,1310 13,5061 14,1583 14,7723 15,5109 16,8195 18,0093 19,0596
  42 13,1310 13,1310 13,5061 14,1583 14,7723 15,5109 16,8195 18,0093 19,0596
  43 13,1310 13,1310 13,5061 14,1583 14,7723 15,5109 16,8380 18,0290 19,0801
  44 13,2421 13,2421 13,6181 14,2693 14,8897 15,6315 16,9576 18,1581 19,2180
  45 13,2421 13,2421 13,6181 14,2693 14,8897 15,6315 16,9576 18,1581 19,2180

  1.1.2. : Minimummaandlonen

  FUNCTIEJAREN CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 1.850,92 1.850,92 1.861,62 1.943,41 2.054,78 2.109,12 2.364,74 2.540,95 2.696,76
  1 1.933,91 1.933,91 1.951,79 2.033,07 2.128,69 2.191,70 2.398,85 2.575,93 2.732,79
  2 1.972,16 1.972,16 1.990,42 2.080,74 2.172,78 2.244,14 2.425,88 2.603,96 2.761,54
  3 2.008,18 2.008,18 2.033,30 2.118,40 2.207,09 2.285,97 2.453,10 2.631,73 2.789,83
  4 2.033,99 2.033,99 2.066,75 2.137,82 2.231,36 2.318,24 2.479,85 2.659,66 2.818,80
  5 2.033,99 2.033,99 2.080,74 2.165,86 2.245,51 2.339,27 2.507,21 2.687,98 2.847,94
  6 2.033,99 2.033,99 2.095,09 2.165,86 2.259,64 2.360,97 2.534,19 2.715,83 2.876,56
  7 2.033,99 2.033,99 2.095,09 2.193,94 2.273,77 2.382,63 2.561,83 2.744,35 2.905,89
  8 2.033,99 2.033,99 2.095,09 2.193,94 2.287,88 2.403,70 2.589,56 2.773,03 2.935,03
  9 2.052,34 2.052,34 2.113,50 2.213,37 2.307,84 2.424,44 2.612,30 2.797,37 2.960,77
  10 2.052,34 2.052,34 2.113,50 2.213,96 2.308,41 2.425,37 2.615,43 2.800,53 2.963,88
  11 2.052,34 2.052,34 2.113,50 2.214,58 2.309,02 2.426,23 2.618,56 2.803,61 2.966,98
  12 2.052,34 2.052,34 2.113,50 2.215,14 2.309,58 2.427,10 2.621,62 2.806,74 2.970,09
  13 2.052,34 2.052,34 2.113,50 2.215,72 2.310,17 2.427,96 2.622,22 2.807,32 2.970,67
  14 2.070,67 2.070,67 2.131,92 2.234,59 2.330,16 2.448,74 2.645,55 2.832,36 2.997,24
  15 2.070,67 2.070,67 2.131,92 2.235,20 2.330,69 2.449,65 2.649,27 2.836,23 3.001,23
  16 2.070,67 2.070,67 2.131,92 2.235,20 2.330,69 2.449,65 2.652,30 2.839,46 3.004,62
  17 2.070,67 2.070,67 2.131,92 2.235,20 2.330,69 2.449,65 2.655,41 2.842,75 3.007,98
  18 2.070,67 2.070,67 2.131,92 2.235,20 2.330,69 2.449,65 2.655,41 2.842,75 3.007,98
  19 2.088,99 2.088,99 2.150,32 2.253,50 2.350,09 2.469,52 2.675,09 2.863,93 3.030,62
  20 2.088,99 2.088,99 2.150,32 2.253,50 2.350,09 2.469,52 2.675,09 2.863,93 3.030,62
  21 2.088,99 2.088,99 2.150,32 2.254,43 2.351,08 2.470,56 2.675,78 2.864,66 3.031,40
  22 2.088,99 2.088,99 2.150,32 2.254,43 2.351,08 2.470,56 2.675,78 2.864,66 3.031,40
  23 2.088,99 2.088,99 2.150,32 2.254,43 2.351,08 2.470,56 2.678,86 2.868,00 3.034,79
  24 2.107,27 2.107,27 2.168,76 2.272,74 2.370,44 2.490,43 2.698,52 2.889,17 3.057,41
  25 2.107,27 2.107,27 2.168,76 2.272,74 2.370,44 2.490,43 2.698,52 2.889,17 3.057,41
  26 2.107,27 2.107,27 2.168,76 2.273,70 2.371,46 2.491,42 2.699,23 2.889,90 3.058,20
  27 2.107,27 2.107,27 2.168,76 2.273,70 2.371,46 2.491,42 2.699,23 2.889,90 3.058,20
  28 2.107,27 2.107,27 2.168,76 2.273,70 2.371,46 2.491,42 2.702,34 2.893,13 3.061,56
  29 2.125,62 2.125,62 2.187,17 2.291,93 2.390,79 2.511,35 2.721,97 2.914,42 3.084,19
  30 2.125,62 2.125,62 2.187,17 2.291,93 2.390,79 2.511,35 2.721,97 2.914,42 3.084,19
  31 2.125,62 2.125,62 2.187,17 2.292,93 2.391,78 2.512,33 2.722,70 2.915,11 3.084,98
  32 2.125,62 2.125,62 2.187,17 2.292,93 2.391,78 2.512,33 2.722,70 2.915,11 3.084,98
  33 2.125,62 2.125,62 2.187,17 2.292,93 2.391,78 2.512,33 2.725,79 2.918,35 3.088,34
  34 2.143,93 2.143,93 2.205,59 2.311,18 2.411,16 2.532,21 2.745,47 2.939,58 3.111,00
  35 2.143,93 2.143,93 2.205,59 2.311,18 2.411,16 2.532,21 2.745,47 2.939,58 3.111,00
  36 2.143,93 2.143,93 2.205,59 2.312,15 2.412,15 2.533,25 2.746,18 2.940,32 3.111,69
  37 2.143,93 2.143,93 2.205,59 2.312,15 2.412,15 2.533,25 2.746,18 2.940,32 3.111,69
  38 2.143,93 2.143,93 2.205,59 2.312,15 2.412,15 2.533,25 2.749,24 2.943,56 3.115,13
  39 2.162,24 2.162,24 2.224,00 2.330,41 2.431,52 2.553,12 2.768,89 2.964,81 3.137,75
  40 2.162,24 2.162,24 2.224,00 2.330,41 2.431,52 2.553,12 2.768,89 2.964,81 3.137,75
  41 2.162,24 2.162,24 2.224,00 2.331,40 2.432,50 2.554,13 2.769,61 2.965,53 3.138,48
  42 2.162,24 2.162,24 2.224,00 2.331,40 2.432,50 2.554,13 2.769,61 2.965,53 3.138,48
  43 2.162,24 2.162,24 2.224,00 2.331,40 2.432,50 2.554,13 2.772,66 2.968,77 3.141,86
  44 2.180,53 2.180,53 2.242,45 2.349,68 2.451,84 2.573,99 2.792,35 2.990,03 3.164,56
  45 2.180,53 2.180,53 2.242,45 2.349,68 2.451,84 2.573,99 2.792,35 2.990,03 3.164,56

  1.2. : Seizoenswerknemers

  Voor de seizoenswerknemers worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.
  Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met 0 functiejaren voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.
  Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.
  De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek. Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.
  Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.
  Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 1300 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

  1.3. : Minderjarige werknemers

  Minderjarige werknemers (jonger dan 18 jaar) worden vergoed op basis van een degressief percentage (18 jaar = 100 pct., 17 jaar = 90 pct., 16 jaar = 80 pct., 15 jaar = 70 pct.) volgens hun leeftijd en berekend op het loonbarema dat van toepassing is in de functiecategorie waarin de minderjarige werd ingedeeld.