Zoeken:

Paritair Comité 3020000: HOTELBEDRIJF

afdrukken
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - het is te zeggen de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon verhoogd met 1 pct. berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.
  Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar. Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

  1.1. : Algemeen

  Voor het bereiken van de minimumlonen voorzien in deze barema's kan rekening worden gehouden met alle in geld uitgedrukte looncomponenten zoals voorzien in artikel 2.1° van de wet van 12 april 1965; met uitzondering van de eindejaarspremie. Daartoe moet in de betrokken ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst zal ter informatie overgemaakt worden aan het paritair comité.

  1.1.1. : Minimumuurlonen

  FUNCTIE-
  JAREN
  CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 11,2444 11,2444 11,3095 11,8064 12,4829 12,8132 14,5688 15,6956 16,6922
  1 11,7486 11,7486 11,8573 12,3510 12,9320 13,3147 14,7497 15,8824 16,8862
  2 11,9810 11,9810 12,0920 12,6405 13,1996 13,6334 14,9219 16,0620 17,0702
  3 12,1998 12,1998 12,3523 12,8694 13,4082 13,8874 15,0952 16,2386 17,2507
  4 12,3566 12,3566 12,5555 12,9873 13,5557 14,0836 15,2653 16,4171 17,4367
  5 12,3566 12,3566 12,6406 13,1579 13,6416 14,2112 15,4399 16,5982 17,6229
  6 12,3566 12,3566 12,7278 13,1579 13,7275 14,3430 15,6112 16,7757 17,8059
  7 12,3566 12,3566 12,7278 13,3283 13,8132 14,4746 15,7877 16,9580 17,9938
  8 12,3566 12,3566 12,7278 13,3283 13,8991 14,6027 15,9646 17,1416 18,1803
  9 12,4681 12,4681 12,8396 13,4462 14,0202 14,7285 16,1071 17,2950 18,3435
  10 12,4681 12,4681 12,8396 13,4498 14,0237 14,7343 16,1149 17,3030 18,3512
  11 12,4681 12,4681 12,8396 13,4538 14,0274 14,7396 16,1229 17,3104 18,3590
  12 12,4681 12,4681 12,8396 13,4571 14,0308 14,7448 16,1304 17,3182 18,3664
  13 12,4681 12,4681 12,8396 13,4607 14,0345 14,7500 16,1339 17,3216 18,3699
  14 12,5794 12,5794 12,9516 13,5752 14,1559 14,8763 16,2775 17,4765 18,5344
  15 12,5794 12,5794 12,9516 13,5792 14,1591 14,8818 16,2862 17,4858 18,5438
  16 12,5794 12,5794 12,9516 13,5792 14,1591 14,8818 16,2913 17,4909 18,5494
  17 12,5794 12,5794 12,9516 13,5792 14,1591 14,8818 16,2964 17,4967 18,5546
  18 12,5794 12,5794 12,9516 13,5792 14,1591 14,8818 16,2964 17,4967 18,5546
  19 12,6908 12,6908 13,0633 13,6902 14,2770 15,0025 16,4317 17,6421 18,7104
  20 12,6908 12,6908 13,0633 13,6902 14,2770 15,0025 16,4317 17,6421 18,7104
  21 12,6908 12,6908 13,0633 13,6957 14,2829 15,0089 16,4358 17,6466 18,7151
  22 12,6908 12,6908 13,0633 13,6957 14,2829 15,0089 16,4358 17,6466 18,7151
  23 12,6908 12,6908 13,0633 13,6957 14,2829 15,0089 16,4408 17,6523 18,7205
  24 12,8018 12,8018 13,1753 13,8071 14,4007 15,1295 16,5760 17,7981 18,8763
  25 12,8018 12,8018 13,1753 13,8071 14,4007 15,1295 16,5760 17,7981 18,8763
  26 12,8018 12,8018 13,1753 13,8127 14,4068 15,1354 16,5803 17,8025 18,8811
  27 12,8018 12,8018 13,1753 13,8127 14,4068 15,1354 16,5803 17,8025 18,8811
  28 12,8018 12,8018 13,1753 13,8127 14,4068 15,1354 16,5857 17,8076 18,8865
  29 12,9132 12,9132 13,2872 13,9235 14,5244 15,2566 16,7203 17,9541 19,0422
  30 12,9132 12,9132 13,2872 13,9235 14,5244 15,2566 16,7203 17,9541 19,0422
  31 12,9132 12,9132 13,2872 13,9297 14,5302 15,2626 16,7245 17,9583 19,0470
  32 12,9132 12,9132 13,2872 13,9297 14,5302 15,2626 16,7245 17,9583 19,0470
  33 12,9132 12,9132 13,2872 13,9297 14,5302 15,2626 16,7300 17,9634 19,0523
  34 13,0245 13,0245 13,3991 14,0406 14,6481 15,3832 16,8654 18,1096 19,2080
  35 13,0245 13,0245 13,3991 14,0406 14,6481 15,3832 16,8654 18,1096 19,2080
  36 13,0245 13,0245 13,3991 14,0465 14,6541 15,3896 16,8696 18,1141 19,2122
  37 13,0245 13,0245 13,3991 14,0465 14,6541 15,3896 16,8696 18,1141 19,2122
  38 13,0245 13,0245 13,3991 14,0465 14,6541 15,3896 16,8744 18,1193 19,2180
  39 13,1357 13,1357 13,5110 14,1574 14,7714 15,5105 17,0095 18,2654 19,3738
  40 13,1357 13,1357 13,5110 14,1574 14,7714 15,5105 17,0095 18,2654 19,3738
  41 13,1357 13,1357 13,5110 14,1636 14,7777 15,5165 17,0139 18,2699 19,3781
  42 13,1357 13,1357 13,5110 14,1636 14,7777 15,5165 17,0139 18,2699 19,3781
  43 13,1357 13,1357 13,5110 14,1636 14,7777 15,5165 17,0187 18,2751 19,3836
  44 13,2469 13,2469 13,6230 14,2744 14,8951 15,6370 17,1541 18,4213 19,5397
  45 13,2469 13,2469 13,6230 14,2744 14,8951 15,6370 17,1541 18,4213 19,5397

  1.1.2. : Minimummaandlonen


  FUNCTIE-
  JAREN
  CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 1.851,58 1.851,58 1.862,30 1.944,12 2.055,52 2.109,91 2.398,99 2.584,54 2.748,65
  1 1.934,60 1.934,60 1.952,50 2.033,80 2.129,47 2.192,49 2.428,78 2.615,30 2.780,59
  2 1.972,87 1.972,87 1.991,15 2.081,47 2.173,53 2.244,97 2.457,14 2.644,87 2.810,89
  3 2.008,90 2.008,90 2.034,01 2.119,16 2.207,88 2.286,79 2.485,68 2.673,96 2.840,61
  4 2.034,72 2.034,72 2.067,47 2.138,57 2.232,17 2.319,10 2.513,69 2.703,35 2.871,24
  5 2.034,72 2.034,72 2.081,48 2.166,67 2.246,32 2.340,11 2.542,44 2.733,17 2.901,90
  6 2.034,72 2.034,72 2.095,84 2.166,67 2.260,46 2.361,81 2.570,64 2.762,40 2.932,04
  7 2.034,72 2.034,72 2.095,84 2.194,73 2.274,57 2.383,48 2.599,71 2.792,42 2.962,98
  8 2.034,72 2.034,72 2.095,84 2.194,73 2.288,72 2.404,58 2.628,84 2.822,65 2.993,69
  9 2.053,08 2.053,08 2.114,25 2.214,14 2.308,66 2.425,29 2.652,30 2.847,91 3.020,56
  10 2.053,08 2.053,08 2.114,25 2.214,73 2.309,23 2.426,25 2.653,59 2.849,23 3.021,83
  11 2.053,08 2.053,08 2.114,25 2.215,39 2.309,84 2.427,12 2.654,90 2.850,44 3.023,11
  12 2.053,08 2.053,08 2.114,25 2.215,93 2.310,40 2.427,98 2.656,14 2.851,73 3.024,33
  13 2.053,08 2.053,08 2.114,25 2.216,53 2.311,01 2.428,83 2.656,71 2.852,29 3.024,91
  14 2.071,41 2.071,41 2.132,70 2.235,38 2.331,00 2.449,63 2.680,36 2.877,80 3.052,00
  15 2.071,41 2.071,41 2.132,70 2.236,04 2.331,53 2.450,54 2.681,79 2.879,33 3.053,54
  16 2.071,41 2.071,41 2.132,70 2.236,04 2.331,53 2.450,54 2.682,63 2.880,17 3.054,47
  17 2.071,41 2.071,41 2.132,70 2.236,04 2.331,53 2.450,54 2.683,47 2.881,12 3.055,32
  18 2.071,41 2.071,41 2.132,70 2.236,04 2.331,53 2.450,54 2.683,47 2.881,12 3.055,32
  19 2.089,75 2.089,75 2.151,09 2.254,32 2.350,95 2.470,41 2.705,75 2.905,06 3.080,98
  20 2.089,75 2.089,75 2.151,09 2.254,32 2.350,95 2.470,41 2.705,75 2.905,06 3.080,98
  21 2.089,75 2.089,75 2.151,09 2.255,22 2.351,92 2.471,46 2.706,43 2.905,81 3.081,75
  22 2.089,75 2.089,75 2.151,09 2.255,22 2.351,92 2.471,46 2.706,43 2.905,81 3.081,75
  23 2.089,75 2.089,75 2.151,09 2.255,22 2.351,92 2.471,46 2.707,25 2.906,74 3.082,64
  24 2.108,03 2.108,03 2.169,53 2.273,57 2.371,31 2.491,32 2.729,51 2.930,75 3.108,30
  25 2.108,03 2.108,03 2.169,53 2.273,57 2.371,31 2.491,32 2.729,51 2.930,75 3.108,30
  26 2.108,03 2.108,03 2.169,53 2.274,49 2.372,32 2.492,29 2.730,22 2.931,48 3.109,09
  27 2.108,03 2.108,03 2.169,53 2.274,49 2.372,32 2.492,29 2.730,22 2.931,48 3.109,09
  28 2.108,03 2.108,03 2.169,53 2.274,49 2.372,32 2.492,29 2.731,11 2.932,32 3.109,98
  29 2.126,37 2.126,37 2.187,96 2.292,74 2.391,68 2.512,25 2.753,27 2.956,44 3.135,61
  30 2.126,37 2.126,37 2.187,96 2.292,74 2.391,68 2.512,25 2.753,27 2.956,44 3.135,61
  31 2.126,37 2.126,37 2.187,96 2.293,76 2.392,64 2.513,24 2.753,97 2.957,13 3.136,40
  32 2.126,37 2.126,37 2.187,96 2.293,76 2.392,64 2.513,24 2.753,97 2.957,13 3.136,40
  33 2.126,37 2.126,37 2.187,96 2.293,76 2.392,64 2.513,24 2.754,87 2.957,97 3.137,28
  34 2.144,70 2.144,70 2.206,38 2.312,02 2.412,05 2.533,10 2.777,17 2.982,05 3.162,92
  35 2.144,70 2.144,70 2.206,38 2.312,02 2.412,05 2.533,10 2.777,17 2.982,05 3.162,92
  36 2.144,70 2.144,70 2.206,38 2.312,99 2.413,04 2.534,15 2.777,86 2.982,79 3.163,61
  37 2.144,70 2.144,70 2.206,38 2.312,99 2.413,04 2.534,15 2.777,86 2.982,79 3.163,61
  38 2.144,70 2.144,70 2.206,38 2.312,99 2.413,04 2.534,15 2.778,65 2.983,64 3.164,56
  39 2.163,01 2.163,01 2.224,81 2.331,25 2.432,36 2.554,06 2.800,90 3.007,70 3.190,22
  40 2.163,01 2.163,01 2.224,81 2.331,25 2.432,36 2.554,06 2.800,90 3.007,70 3.190,22
  41 2.163,01 2.163,01 2.224,81 2.332,27 2.433,39 2.555,05 2.801,62 3.008,44 3.190,93
  42 2.163,01 2.163,01 2.224,81 2.332,27 2.433,39 2.555,05 2.801,62 3.008,44 3.190,93
  43 2.163,01 2.163,01 2.224,81 2.332,27 2.433,39 2.555,05 2.802,41 3.009,30 3.191,83
  44 2.181,32 2.181,32 2.243,25 2.350,52 2.452,73 2.574,89 2.824,71 3.033,37 3.217,54
  45 2.181,32 2.181,32 2.243,25 2.350,52 2.452,73 2.574,89 2.824,71 3.033,37 3.217,54

  1.2. : Seizoenswerknemers

  Voor de seizoenswerknemers worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.
  Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met 0 functiejaren voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.
  Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.
  De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek. Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.
  Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.
  Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 1300 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

  1.3. : Minderjarige werknemers

  Minderjarige werknemers (jonger dan 18 jaar) worden vergoed op basis van een degressief percentage (18 jaar = 100 pct., 17 jaar = 90 pct., 16 jaar = 80 pct., 15 jaar = 70 pct.) volgens hun leeftijd en berekend op het loonbarema dat van toepassing is in de functiecategorie waarin de minderjarige werd ingedeeld.