Zoeken:

Paritair Comité 3020000: HOTELBEDRIJF

afdrukken
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - het is te zeggen de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon verhoogd met 1 pct. berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.
  Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar. Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

  1.1. : Algemeen

  Voor het bereiken van de minimumlonen voorzien in deze barema's kan rekening worden gehouden met alle in geld uitgedrukte looncomponenten zoals voorzien in artikel 2.1° van de wet van 12 april 1965; met uitzondering van de eindejaarspremie. Daartoe moet in de betrokken ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst zal ter informatie overgemaakt worden aan het paritair comité.

  1.1.1. : Minimumuurlonen

  FUNCTIEJAREN CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 11,2404 11,2404 11,3054 11,8022 12,4784 12,8086 14,5636 15,6900 16,6862
  1 11,7444 11,7444 11,8530 12,3466 12,9273 13,3099 14,7444 15,8767 16,8801
  2 11,9767 11,9767 12,0876 12,6360 13,1948 13,6285 14,9165 16,0562 17,0641
  3 12,1954 12,1954 12,3479 12,8648 13,4034 13,8824 15,0898 16,2328 17,2445
  4 12,3522 12,3522 12,5510 12,9826 13,5508 14,0785 15,2598 16,4112 17,4304
  5 12,3522 12,3522 12,6361 13,1532 13,6367 14,2061 15,4343 16,5922 17,6166
  6 12,3522 12,3522 12,7232 13,1532 13,7226 14,3378 15,6056 16,7697 17,7995
  7 12,3522 12,3522 12,7232 13,3235 13,8082 14,4694 15,7820 16,9519 17,9873
  8 12,3522 12,3522 12,7232 13,3235 13,8941 14,5974 15,9589 17,1354 18,1738
  9 12,4636 12,4636 12,8350 13,4414 14,0152 14,7232 16,1013 17,2888 18,3369
  10 12,4636 12,4636 12,8350 13,4450 14,0187 14,7290 16,1091 17,2968 18,3446
  11 12,4636 12,4636 12,8350 13,4490 14,0224 14,7343 16,1171 17,3042 18,3524
  12 12,4636 12,4636 12,8350 13,4523 14,0258 14,7395 16,1246 17,3120 18,3598
  13 12,4636 12,4636 12,8350 13,4559 14,0294 14,7447 16,1281 17,3154 18,3633
  14 12,5749 12,5749 12,9469 13,5703 14,1508 14,8709 16,2716 17,4702 18,5277
  15 12,5749 12,5749 12,9469 13,5743 14,1540 14,8764 16,2803 17,4795 18,5371
  16 12,5749 12,5749 12,9469 13,5743 14,1540 14,8764 16,2854 17,4846 18,5427
  17 12,5749 12,5749 12,9469 13,5743 14,1540 14,8764 16,2905 17,4904 18,5479
  18 12,5749 12,5749 12,9469 13,5743 14,1540 14,8764 16,2905 17,4904 18,5479
  19 12,6862 12,6862 13,0586 13,6853 14,2719 14,9971 16,4258 17,6358 18,7037
  20 12,6862 12,6862 13,0586 13,6853 14,2719 14,9971 16,4258 17,6358 18,7037
  21 12,6862 12,6862 13,0586 13,6908 14,2778 15,0035 16,4299 17,6402 18,7084
  22 12,6862 12,6862 13,0586 13,6908 14,2778 15,0035 16,4299 17,6402 18,7084
  23 12,6862 12,6862 13,0586 13,6908 14,2778 15,0035 16,4349 17,6459 18,7138
  24 12,7972 12,7972 13,1706 13,8021 14,3955 15,1241 16,5700 17,7917 18,8695
  25 12,7972 12,7972 13,1706 13,8021 14,3955 15,1241 16,5700 17,7917 18,8695
  26 12,7972 12,7972 13,1706 13,8077 14,4016 15,1300 16,5743 17,7961 18,8743
  27 12,7972 12,7972 13,1706 13,8077 14,4016 15,1300 16,5743 17,7961 18,8743
  28 12,7972 12,7972 13,1706 13,8077 14,4016 15,1300 16,5797 17,8012 18,8797
  29 12,9086 12,9086 13,2824 13,9185 14,5192 15,2511 16,7143 17,9476 19,0353
  30 12,9086 12,9086 13,2824 13,9185 14,5192 15,2511 16,7143 17,9476 19,0353
  31 12,9086 12,9086 13,2824 13,9247 14,5250 15,2571 16,7185 17,9518 19,0401
  32 12,9086 12,9086 13,2824 13,9247 14,5250 15,2571 16,7185 17,9518 19,0401
  33 12,9086 12,9086 13,2824 13,9247 14,5250 15,2571 16,7240 17,9569 19,0454
  34 13,0198 13,0198 13,3943 14,0355 14,6428 15,3777 16,8593 18,1031 19,2011
  35 13,0198 13,0198 13,3943 14,0355 14,6428 15,3777 16,8593 18,1031 19,2011
  36 13,0198 13,0198 13,3943 14,0414 14,6488 15,3841 16,8635 18,1076 19,2053
  37 13,0198 13,0198 13,3943 14,0414 14,6488 15,3841 16,8635 18,1076 19,2053
  38 13,0198 13,0198 13,3943 14,0414 14,6488 15,3841 16,8683 18,1128 19,2111
  39 13,1310 13,1310 13,5061 14,1523 14,7661 15,5049 17,0034 18,2588 19,3668
  40 13,1310 13,1310 13,5061 14,1523 14,7661 15,5049 17,0034 18,2588 19,3668
  41 13,1310 13,1310 13,5061 14,1585 14,7724 15,5109 17,0078 18,2633 19,3711
  42 13,1310 13,1310 13,5061 14,1585 14,7724 15,5109 17,0078 18,2633 19,3711
  43 13,1310 13,1310 13,5061 14,1585 14,7724 15,5109 17,0126 18,2685 19,3766
  44 13,2421 13,2421 13,6181 14,2693 14,8897 15,6314 17,1479 18,4147 19,5327
  45 13,2421 13,2421 13,6181 14,2693 14,8897 15,6314 17,1479 18,4147 19,5327

  1.1.2. : Minimummaandlonen

  FUNCTIEJAREN CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 1.850,92 1.850,92 1.861,62 1.943,43 2.054,78 2.109,15 2.398,14 2.583,62 2.747,66
  1 1.933,91 1.933,91 1.951,79 2.033,07 2.128,69 2.191,70 2.427,91 2.614,36 2.779,59
  2 1.972,16 1.972,16 1.990,42 2.080,73 2.172,74 2.244,16 2.456,25 2.643,92 2.809,89
  3 2.008,18 2.008,18 2.033,29 2.118,40 2.207,09 2.285,97 2.484,79 2.673,00 2.839,59
  4 2.033,99 2.033,99 2.066,73 2.137,80 2.231,36 2.318,26 2.512,78 2.702,38 2.870,20
  5 2.033,99 2.033,99 2.080,74 2.165,89 2.245,51 2.339,27 2.541,51 2.732,18 2.900,87
  6 2.033,99 2.033,99 2.095,09 2.165,89 2.259,65 2.360,96 2.569,72 2.761,41 2.930,98
  7 2.033,99 2.033,99 2.095,09 2.193,94 2.273,75 2.382,63 2.598,77 2.791,41 2.961,91
  8 2.033,99 2.033,99 2.095,09 2.193,94 2.287,89 2.403,70 2.627,90 2.821,63 2.992,62
  9 2.052,34 2.052,34 2.113,50 2.213,35 2.307,84 2.424,42 2.651,35 2.846,89 3.019,47
  10 2.052,34 2.052,34 2.113,50 2.213,94 2.308,41 2.425,37 2.652,63 2.848,21 3.020,74
  11 2.052,34 2.052,34 2.113,50 2.214,60 2.309,02 2.426,25 2.653,95 2.849,42 3.022,03
  12 2.052,34 2.052,34 2.113,50 2.215,14 2.309,58 2.427,10 2.655,18 2.850,71 3.023,25
  13 2.052,34 2.052,34 2.113,50 2.215,74 2.310,17 2.427,96 2.655,76 2.851,27 3.023,82
  14 2.070,67 2.070,67 2.131,92 2.234,58 2.330,16 2.448,74 2.679,39 2.876,76 3.050,89
  15 2.070,67 2.070,67 2.131,92 2.235,23 2.330,69 2.449,65 2.680,82 2.878,29 3.052,44
  16 2.070,67 2.070,67 2.131,92 2.235,23 2.330,69 2.449,65 2.681,66 2.879,13 3.053,36
  17 2.070,67 2.070,67 2.131,92 2.235,23 2.330,69 2.449,65 2.682,50 2.880,08 3.054,22
  18 2.070,67 2.070,67 2.131,92 2.235,23 2.330,69 2.449,65 2.682,50 2.880,08 3.054,22
  19 2.088,99 2.088,99 2.150,32 2.253,51 2.350,11 2.469,52 2.704,78 2.904,03 3.079,87
  20 2.088,99 2.088,99 2.150,32 2.253,51 2.350,11 2.469,52 2.704,78 2.904,03 3.079,87
  21 2.088,99 2.088,99 2.150,32 2.254,42 2.351,08 2.470,58 2.705,46 2.904,75 3.080,65
  22 2.088,99 2.088,99 2.150,32 2.254,42 2.351,08 2.470,58 2.705,46 2.904,75 3.080,65
  23 2.088,99 2.088,99 2.150,32 2.254,42 2.351,08 2.470,58 2.706,28 2.905,69 3.081,54
  24 2.107,27 2.107,27 2.168,76 2.272,74 2.370,46 2.490,43 2.728,53 2.929,70 3.107,18
  25 2.107,27 2.107,27 2.168,76 2.272,74 2.370,46 2.490,43 2.728,53 2.929,70 3.107,18
  26 2.107,27 2.107,27 2.168,76 2.273,67 2.371,46 2.491,41 2.729,23 2.930,42 3.107,97
  27 2.107,27 2.107,27 2.168,76 2.273,67 2.371,46 2.491,41 2.729,23 2.930,42 3.107,97
  28 2.107,27 2.107,27 2.168,76 2.273,67 2.371,46 2.491,41 2.730,12 2.931,26 3.108,86
  29 2.125,62 2.125,62 2.187,17 2.291,91 2.390,83 2.511,35 2.752,29 2.955,37 3.134,48
  30 2.125,62 2.125,62 2.187,17 2.291,91 2.390,83 2.511,35 2.752,29 2.955,37 3.134,48
  31 2.125,62 2.125,62 2.187,17 2.292,93 2.391,78 2.512,33 2.752,98 2.956,06 3.135,27
  32 2.125,62 2.125,62 2.187,17 2.292,93 2.391,78 2.512,33 2.752,98 2.956,06 3.135,27
  33 2.125,62 2.125,62 2.187,17 2.292,93 2.391,78 2.512,33 2.753,88 2.956,90 3.136,14
  34 2.143,93 2.143,93 2.205,59 2.311,18 2.411,18 2.532,19 2.776,16 2.980,98 3.161,78
  35 2.143,93 2.143,93 2.205,59 2.311,18 2.411,18 2.532,19 2.776,16 2.980,98 3.161,78
  36 2.143,93 2.143,93 2.205,59 2.312,15 2.412,17 2.533,25 2.776,86 2.981,72 3.162,47
  37 2.143,93 2.143,93 2.205,59 2.312,15 2.412,17 2.533,25 2.776,86 2.981,72 3.162,47
  38 2.143,93 2.143,93 2.205,59 2.312,15 2.412,17 2.533,25 2.777,65 2.982,57 3.163,43
  39 2.162,24 2.162,24 2.224,00 2.330,41 2.431,48 2.553,14 2.799,89 3.006,61 3.189,07
  40 2.162,24 2.162,24 2.224,00 2.330,41 2.431,48 2.553,14 2.799,89 3.006,61 3.189,07
  41 2.162,24 2.162,24 2.224,00 2.331,43 2.432,52 2.554,13 2.800,62 3.007,36 3.189,77
  42 2.162,24 2.162,24 2.224,00 2.331,43 2.432,52 2.554,13 2.800,62 3.007,36 3.189,77
  43 2.162,24 2.162,24 2.224,00 2.331,43 2.432,52 2.554,13 2.801,41 3.008,21 3.190,68
  44 2.180,53 2.180,53 2.242,45 2.349,68 2.451,84 2.573,97 2.823,69 3.032,29 3.216,38
  45 2.180,53 2.180,53 2.242,45 2.349,68 2.451,84 2.573,97 2.823,69 3.032,29 3.216,38

  1.2. : Seizoenswerknemers

  Voor de seizoenswerknemers worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.
  Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met 0 functiejaren voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.
  Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.
  De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek. Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.
  Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.
  Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 1300 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

  1.3. : Minderjarige werknemers

  Minderjarige werknemers (jonger dan 18 jaar) worden vergoed op basis van een degressief percentage (18 jaar = 100 pct., 17 jaar = 90 pct., 16 jaar = 80 pct., 15 jaar = 70 pct.) volgens hun leeftijd en berekend op het loonbarema dat van toepassing is in de functiecategorie waarin de minderjarige werd ingedeeld.