NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 3020000: HOTELBEDRIJF

afdrukken
   • Toestand op 12/01/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 31/08/2018 )
   • Indexatie van het Flexiloon (minimumbasisloonbedrag) met 2% in 09/2018.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - het is te zeggen de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon verhoogd met 1 pct. berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.
  Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar. Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

  1.1. : Algemeen

  Voor het bereiken van de minimumlonen voorzien in deze barema's kan rekening worden gehouden met alle in geld uitgedrukte looncomponenten zoals voorzien in artikel 2.1° van de wet van 12 april 1965; met uitzondering van de eindejaarspremie. Daartoe moet in de betrokken ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst zal ter informatie overgemaakt worden aan het paritair comité.

  1.1.1. : Minimumuurlonen

  FUNCTIE-
  JAREN
  CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 11,6283 11,6283 11,6955 12,2095 12,9090 13,2507 15,0662 16,2314 17,2620
  1 12,1497 12,1497 12,2621 12,7727 13,3735 13,7692 15,2532 16,4246 17,4626
  2 12,3900 12,3900 12,5048 13,0720 13,6502 14,0988 15,4314 16,6103 17,6530
  3 12,6162 12,6162 12,7740 13,3088 13,8660 14,3615 15,6105 16,7930 17,8396
  4 12,7785 12,7785 12,9842 13,4306 14,0184 14,5644 15,7864 16,9775 18,0319
  5 12,7785 12,7785 13,0721 13,6071 14,1073 14,6964 15,9670 17,1648 18,2245
  6 12,7785 12,7785 13,1623 13,6071 14,1962 14,8326 16,1441 17,3484 18,4138
  7 12,7785 12,7785 13,1623 13,7833 14,2847 14,9687 16,3266 17,5369 18,6081
  8 12,7785 12,7785 13,1623 13,7833 14,3736 15,1013 16,5096 17,7268 18,8010
  9 12,8938 12,8938 13,2779 13,9053 14,4989 15,2314 16,6569 17,8854 18,9697
  10 12,8938 12,8938 13,2779 13,9089 14,5024 15,2373 16,6650 17,8937 18,9778
  11 12,8938 12,8938 13,2779 13,9131 14,5063 15,2428 16,6733 17,9014 18,9857
  12 12,8938 12,8938 13,2779 13,9165 14,5098 15,2482 16,6811 17,9094 18,9933
  13 12,8938 12,8938 13,2779 13,9202 14,5135 15,2535 16,6847 17,9129 18,9971
  14 13,0088 13,0088 13,3937 14,0387 14,6392 15,3841 16,8332 18,0732 19,1671
  15 13,0088 13,0088 13,3937 14,0428 14,6425 15,3898 16,8422 18,0827 19,1769
  16 13,0088 13,0088 13,3937 14,0428 14,6425 15,3898 16,8474 18,0879 19,1827
  17 13,0088 13,0088 13,3937 14,0428 14,6425 15,3898 16,8527 18,0940 19,1880
  18 13,0088 13,0088 13,3937 14,0428 14,6425 15,3898 16,8527 18,0940 19,1880
  19 13,1240 13,1240 13,5093 14,1576 14,7645 15,5147 16,9927 18,2443 19,3492
  20 13,1240 13,1240 13,5093 14,1576 14,7645 15,5147 16,9927 18,2443 19,3492
  21 13,1240 13,1240 13,5093 14,1632 14,7705 15,5212 16,9969 18,2491 19,3541
  22 13,1240 13,1240 13,5093 14,1632 14,7705 15,5212 16,9969 18,2491 19,3541
  23 13,1240 13,1240 13,5093 14,1632 14,7705 15,5212 17,0021 18,2550 19,3596
  24 13,2388 13,2388 13,6251 14,2785 14,8923 15,6460 17,1418 18,4057 19,5207
  25 13,2388 13,2388 13,6251 14,2785 14,8923 15,6460 17,1418 18,4057 19,5207
  26 13,2388 13,2388 13,6251 14,2842 14,8986 15,6521 17,1464 18,4103 19,5257
  27 13,2388 13,2388 13,6251 14,2842 14,8986 15,6521 17,1464 18,4103 19,5257
  28 13,2388 13,2388 13,6251 14,2842 14,8986 15,6521 17,1519 18,4155 19,5313
  29 13,3541 13,3541 13,7408 14,3988 15,0202 15,7774 17,2910 18,5670 19,6922
  30 13,3541 13,3541 13,7408 14,3988 15,0202 15,7774 17,2910 18,5670 19,6922
  31 13,3541 13,3541 13,7408 14,4052 15,0261 15,7837 17,2954 18,5713 19,6972
  32 13,3541 13,3541 13,7408 14,4052 15,0261 15,7837 17,2954 18,5713 19,6972
  33 13,3541 13,3541 13,7408 14,4052 15,0261 15,7837 17,3012 18,5766 19,7028
  34 13,4692 13,4692 13,8565 14,5200 15,1482 15,9083 17,4412 18,7278 19,8637
  35 13,4692 13,4692 13,8565 14,5200 15,1482 15,9083 17,4412 18,7278 19,8637
  36 13,4692 13,4692 13,8565 14,5261 15,1543 15,9150 17,4454 18,7326 19,8681
  37 13,4692 13,4692 13,8565 14,5261 15,1543 15,9150 17,4454 18,7326 19,8681
  38 13,4692 13,4692 13,8565 14,5261 15,1543 15,9150 17,4504 18,7378 19,8740
  39 13,5841 13,5841 13,9722 14,6407 15,2757 16,0400 17,5902 18,8890 20,0352
  40 13,5841 13,5841 13,9722 14,6407 15,2757 16,0400 17,5902 18,8890 20,0352
  41 13,5841 13,5841 13,9722 14,6471 15,2821 16,0463 17,5948 18,8936 20,0396
  42 13,5841 13,5841 13,9722 14,6471 15,2821 16,0463 17,5948 18,8936 20,0396
  43 13,5841 13,5841 13,9722 14,6471 15,2821 16,0463 17,5997 18,8990 20,0453
  44 13,6991 13,6991 14,0881 14,7617 15,4037 16,1708 17,7397 19,0501 20,2068
  45 13,6991 13,6991 14,0881 14,7617 15,4037 16,1708 17,7397 19,0501 20,2068

  1.1.2. : Minimummaandlonen

  FUNCTIE-
  JAREN
  CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 1.914,79 1.914,79 1.925,86 2.010,50 2.125,68 2.181,95 2.480,90 2.672,77 2.842,47
  1 2.000,65 2.000,65 2.019,16 2.103,24 2.202,17 2.267,33 2.511,69 2.704,58 2.875,51
  2 2.040,22 2.040,22 2.059,12 2.152,52 2.247,73 2.321,60 2.541,04 2.735,16 2.906,86
  3 2.077,47 2.077,47 2.103,45 2.191,51 2.283,27 2.364,86 2.570,53 2.765,25 2.937,59
  4 2.104,19 2.104,19 2.138,06 2.211,57 2.308,36 2.398,27 2.599,49 2.795,63 2.969,25
  5 2.104,19 2.104,19 2.152,54 2.240,63 2.323,00 2.420,01 2.629,23 2.826,47 3.000,97
  6 2.104,19 2.104,19 2.167,39 2.240,63 2.337,64 2.442,43 2.658,39 2.856,70 3.032,14
  7 2.104,19 2.104,19 2.167,39 2.269,65 2.352,21 2.464,84 2.688,45 2.887,74 3.064,13
  8 2.104,19 2.104,19 2.167,39 2.269,65 2.366,85 2.486,68 2.718,58 2.919,01 3.095,90
  9 2.123,18 2.123,18 2.186,43 2.289,74 2.387,48 2.508,10 2.742,84 2.945,13 3.123,68
  10 2.123,18 2.123,18 2.186,43 2.290,33 2.388,06 2.509,07 2.744,17 2.946,49 3.125,01
  11 2.123,18 2.123,18 2.186,43 2.291,02 2.388,70 2.509,98 2.745,54 2.947,76 3.126,31
  12 2.123,18 2.123,18 2.186,43 2.291,58 2.389,28 2.510,87 2.746,82 2.949,08 3.127,56
  13 2.123,18 2.123,18 2.186,43 2.292,19 2.389,89 2.511,74 2.747,41 2.949,66 3.128,19
  14 2.142,11 2.142,11 2.205,50 2.311,70 2.410,59 2.533,25 2.771,87 2.976,05 3.156,18
  15 2.142,11 2.142,11 2.205,50 2.312,38 2.411,13 2.534,19 2.773,35 2.977,62 3.157,79
  16 2.142,11 2.142,11 2.205,50 2.312,38 2.411,13 2.534,19 2.774,20 2.978,47 3.158,75
  17 2.142,11 2.142,11 2.205,50 2.312,38 2.411,13 2.534,19 2.775,08 2.979,48 3.159,62
  18 2.142,11 2.142,11 2.205,50 2.312,38 2.411,13 2.534,19 2.775,08 2.979,48 3.159,62
  19 2.161,08 2.161,08 2.224,53 2.331,28 2.431,22 2.554,75 2.798,13 3.004,23 3.186,17
  20 2.161,08 2.161,08 2.224,53 2.331,28 2.431,22 2.554,75 2.798,13 3.004,23 3.186,17
  21 2.161,08 2.161,08 2.224,53 2.332,21 2.432,21 2.555,82 2.798,82 3.005,02 3.186,97
  22 2.161,08 2.161,08 2.224,53 2.332,21 2.432,21 2.555,82 2.798,82 3.005,02 3.186,97
  23 2.161,08 2.161,08 2.224,53 2.332,21 2.432,21 2.555,82 2.799,68 3.005,99 3.187,88
  24 2.179,99 2.179,99 2.243,60 2.351,19 2.452,26 2.576,37 2.822,68 3.030,80 3.214,41
  25 2.179,99 2.179,99 2.243,60 2.351,19 2.452,26 2.576,37 2.822,68 3.030,80 3.214,41
  26 2.179,99 2.179,99 2.243,60 2.352,13 2.453,30 2.577,38 2.823,44 3.031,56 3.215,23
  27 2.179,99 2.179,99 2.243,60 2.352,13 2.453,30 2.577,38 2.823,44 3.031,56 3.215,23
  28 2.179,99 2.179,99 2.243,60 2.352,13 2.453,30 2.577,38 2.824,35 3.032,42 3.216,15
  29 2.198,97 2.198,97 2.262,65 2.371,00 2.473,33 2.598,01 2.847,25 3.057,36 3.242,65
  30 2.198,97 2.198,97 2.262,65 2.371,00 2.473,33 2.598,01 2.847,25 3.057,36 3.242,65
  31 2.198,97 2.198,97 2.262,65 2.372,06 2.474,30 2.599,05 2.847,97 3.058,07 3.243,47
  32 2.198,97 2.198,97 2.262,65 2.372,06 2.474,30 2.599,05 2.847,97 3.058,07 3.243,47
  33 2.198,97 2.198,97 2.262,65 2.372,06 2.474,30 2.599,05 2.848,93 3.058,95 3.244,39
  34 2.217,93 2.217,93 2.281,70 2.390,96 2.494,40 2.619,57 2.871,98 3.083,84 3.270,89
  35 2.217,93 2.217,93 2.281,70 2.390,96 2.494,40 2.619,57 2.871,98 3.083,84 3.270,89
  36 2.217,93 2.217,93 2.281,70 2.391,96 2.495,41 2.620,67 2.872,67 3.084,63 3.271,61
  37 2.217,93 2.217,93 2.281,70 2.391,96 2.495,41 2.620,67 2.872,67 3.084,63 3.271,61
  38 2.217,93 2.217,93 2.281,70 2.391,96 2.495,41 2.620,67 2.873,50 3.085,49 3.272,58
  39 2.236,85 2.236,85 2.300,75 2.410,83 2.515,40 2.641,25 2.896,52 3.110,39 3.299,13
  40 2.236,85 2.236,85 2.300,75 2.410,83 2.515,40 2.641,25 2.896,52 3.110,39 3.299,13
  41 2.236,85 2.236,85 2.300,75 2.411,89 2.516,45 2.642,29 2.897,28 3.111,14 3.299,85
  42 2.236,85 2.236,85 2.300,75 2.411,89 2.516,45 2.642,29 2.897,28 3.111,14 3.299,85
  43 2.236,85 2.236,85 2.300,75 2.411,89 2.516,45 2.642,29 2.898,08 3.112,03 3.300,79
  44 2.255,78 2.255,78 2.319,84 2.430,76 2.536,47 2.662,79 2.921,14 3.136,92 3.327,39
  45 2.255,78 2.255,78 2.319,84 2.430,76 2.536,47 2.662,79 2.921,14 3.136,92 3.327,39

  1.2. : Flexiloon

  Het Flexiloon (ingevoerd bij Wet van 16/11/2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, vanaf 01/12/2015) bestaat uit het basisloon, zijnde een nettoloon ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job, aangevuld met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestatie, en waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.
  Het Flexivakantiegeld bedraagt 7,67 % van het Flexiloon en wordt er samen mee uitbetaald.

  1.2.1. Deel : Basisloon

  Bedrag
  per uur 9,36

  1.3. : Seizoenswerknemers

  Voor de seizoenswerknemers worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.
  Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met 0 functiejaren voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.
  Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.
  De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek. Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.
  Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.
  Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 1300 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

  1.4. : Studenten

  Studenten (jonger dan 18 jaar) worden vergoed op basis van een degressief percentage (18 jaar = 100 pct., 17 jaar = 90 pct., 16 jaar = 80 pct., 15 jaar = 70 pct.) volgens hun leeftijd en berekend op het loonbarema dat van toepassing is in de functiecategorie waarin de minderjarige werd ingedeeld.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites