Zoeken:

Paritair Comité 3020000: HOTELBEDRIJF

afdrukken
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - het is te zeggen de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon verhoogd met 1 pct. berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.
  Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar. Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

  1.1. : Algemeen

  Voor het bereiken van de minimumlonen voorzien in deze barema's kan rekening worden gehouden met alle in geld uitgedrukte looncomponenten zoals voorzien in artikel 2.1° van de wet van 12 april 1965; met uitzondering van de eindejaarspremie. Daartoe moet in de betrokken ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst zal ter informatie overgemaakt worden aan het paritair comité.

  1.1.1. : Minimumuurlonen

  FUNCTIE-
  JAREN
  CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 12,1504 12,1504 12,2207 12,7576 13,4886 13,8456 15,7426 16,9600 18,0369
  1 12,6952 12,6952 12,8126 13,3461 13,9739 14,3874 15,9380 17,1620 18,2467
  2 12,9463 12,9463 13,0661 13,6589 14,2631 14,7317 16,1242 17,3559 18,4455
  3 13,1827 13,1827 13,3474 13,9063 14,4885 15,0062 16,3114 17,5470 18,6404
  4 13,3522 13,3522 13,5671 14,0337 14,6479 15,2183 16,4951 17,7397 18,8415
  5 13,3522 13,3522 13,6590 14,2180 14,7406 15,3561 16,6838 17,9354 19,0427
  6 13,3522 13,3522 13,7533 14,2180 14,8335 15,4987 16,8689 18,1273 19,2405
  7 13,3522 13,3522 13,7533 14,4021 14,9261 15,6407 17,0595 18,3242 19,4435
  8 13,3522 13,3522 13,7533 14,4021 15,0188 15,7792 17,2509 18,5226 19,6451
  9 13,4725 13,4725 13,8741 14,5295 15,1499 15,9152 17,4048 18,6884 19,8214
  10 13,4725 13,4725 13,8741 14,5333 15,1535 15,9213 17,4132 18,6972 19,8297
  11 13,4725 13,4725 13,8741 14,5377 15,1576 15,9271 17,4218 18,7049 19,8382
  12 13,4725 13,4725 13,8741 14,5413 15,1613 15,9328 17,4300 18,7135 19,8461
  13 13,4725 13,4725 13,8741 14,5451 15,1651 15,9383 17,4337 18,7170 19,8500
  14 13,5929 13,5929 13,9949 14,6691 15,2963 16,0748 17,5889 18,8847 20,0277
  15 13,5929 13,5929 13,9949 14,6732 15,2998 16,0808 17,5983 18,8946 20,0378
  16 13,5929 13,5929 13,9949 14,6732 15,2998 16,0808 17,6038 18,9000 20,0438
  17 13,5929 13,5929 13,9949 14,6732 15,2998 16,0808 17,6094 18,9064 20,0494
  18 13,5929 13,5929 13,9949 14,6732 15,2998 16,0808 17,6094 18,9064 20,0494
  19 13,7132 13,7132 14,1159 14,7932 15,4272 16,2113 17,7557 19,0634 20,2179
  20 13,7132 13,7132 14,1159 14,7932 15,4272 16,2113 17,7557 19,0634 20,2179
  21 13,7132 13,7132 14,1159 14,7991 15,4337 16,2180 17,7600 19,0684 20,2230
  22 13,7132 13,7132 14,1159 14,7991 15,4337 16,2180 17,7600 19,0684 20,2230
  23 13,7132 13,7132 14,1159 14,7991 15,4337 16,2180 17,7653 19,0746 20,2288
  24 13,8330 13,8330 14,2367 14,9196 15,5609 16,3485 17,9114 19,2320 20,3971
  25 13,8330 13,8330 14,2367 14,9196 15,5609 16,3485 17,9114 19,2320 20,3971
  26 13,8330 13,8330 14,2367 14,9255 15,5675 16,3549 17,9162 19,2368 20,4023
  27 13,8330 13,8330 14,2367 14,9255 15,5675 16,3549 17,9162 19,2368 20,4023
  28 13,8330 13,8330 14,2367 14,9255 15,5675 16,3549 17,9220 19,2423 20,4081
  29 13,9536 13,9536 14,3577 15,0453 15,6946 16,4858 18,0673 19,4007 20,5762
  30 13,9536 13,9536 14,3577 15,0453 15,6946 16,4858 18,0673 19,4007 20,5762
  31 13,9536 13,9536 14,3577 15,0520 15,7007 16,4921 18,0719 19,4051 20,5816
  32 13,9536 13,9536 14,3577 15,0520 15,7007 16,4921 18,0719 19,4051 20,5816
  33 13,9536 13,9536 14,3577 15,0520 15,7007 16,4921 18,0779 19,4106 20,5873
  34 14,0739 14,0739 14,4786 15,1718 15,8283 16,6225 18,2242 19,5685 20,7556
  35 14,0739 14,0739 14,4786 15,1718 15,8283 16,6225 18,2242 19,5685 20,7556
  36 14,0739 14,0739 14,4786 15,1782 15,8345 16,6295 18,2287 19,5736 20,7600
  37 14,0739 14,0739 14,4786 15,1782 15,8345 16,6295 18,2287 19,5736 20,7600
  38 14,0739 14,0739 14,4786 15,1782 15,8345 16,6295 18,2339 19,5790 20,7663
  39 14,1939 14,1939 14,5994 15,2980 15,9615 16,7602 18,3799 19,7371 20,9347
  40 14,1939 14,1939 14,5994 15,2980 15,9615 16,7602 18,3799 19,7371 20,9347
  41 14,1939 14,1939 14,5994 15,3047 15,9682 16,7666 18,3846 19,7418 20,9392
  42 14,1939 14,1939 14,5994 15,3047 15,9682 16,7666 18,3846 19,7418 20,9392
  43 14,1939 14,1939 14,5994 15,3047 15,9682 16,7666 18,3898 19,7474 20,9454
  44 14,3141 14,3141 14,7205 15,4244 16,0952 16,8967 18,5361 19,9054 21,1139
  45 14,3141 14,3141 14,7205 15,4244 16,0952 16,8967 18,5361 19,9054 21,1139

  1.1.2. : Minimummaandlonen

  FUNCTIE-
  JAREN
  CATEGORIE
  I II III IV V VI VII VIII IX
  0 2.000,77 2.000,77 2.012,34 2.100,75 2.221,12 2.279,91 2.592,28 2.792,75 2.970,07
  1 2.090,48 2.090,48 2.109,81 2.197,66 2.301,03 2.369,12 2.624,46 2.826,01 3.004,62
  2 2.131,82 2.131,82 2.151,55 2.249,16 2.348,66 2.425,82 2.655,12 2.857,94 3.037,36
  3 2.170,75 2.170,75 2.197,87 2.289,90 2.385,77 2.471,02 2.685,94 2.889,40 3.069,45
  4 2.198,66 2.198,66 2.234,05 2.310,88 2.412,02 2.505,95 2.716,19 2.921,14 3.102,57
  5 2.198,66 2.198,66 2.249,18 2.341,23 2.427,28 2.528,64 2.747,26 2.953,36 3.135,70
  6 2.198,66 2.198,66 2.264,71 2.341,23 2.442,58 2.552,12 2.777,74 2.984,96 3.168,27
  7 2.198,66 2.198,66 2.264,71 2.371,54 2.457,83 2.575,50 2.809,13 3.017,38 3.201,70
  8 2.198,66 2.198,66 2.264,71 2.371,54 2.473,09 2.598,31 2.840,65 3.050,05 3.234,89
  9 2.218,47 2.218,47 2.284,60 2.392,52 2.494,68 2.620,70 2.865,99 3.077,36 3.263,92
  10 2.218,47 2.218,47 2.284,60 2.393,15 2.495,28 2.621,71 2.867,37 3.078,80 3.265,29
  11 2.218,47 2.218,47 2.284,60 2.393,87 2.495,95 2.622,66 2.868,79 3.080,07 3.266,69
  12 2.218,47 2.218,47 2.284,60 2.394,47 2.496,56 2.623,60 2.870,14 3.081,49 3.267,99
  13 2.218,47 2.218,47 2.284,60 2.395,09 2.497,19 2.624,51 2.870,75 3.082,06 3.268,63
  14 2.238,30 2.238,30 2.304,49 2.415,51 2.518,79 2.646,98 2.896,30 3.109,68 3.297,89
  15 2.238,30 2.238,30 2.304,49 2.416,19 2.519,37 2.647,97 2.897,85 3.111,31 3.299,56
  16 2.238,30 2.238,30 2.304,49 2.416,19 2.519,37 2.647,97 2.898,76 3.112,20 3.300,54
  17 2.238,30 2.238,30 2.304,49 2.416,19 2.519,37 2.647,97 2.899,68 3.113,25 3.301,47
  18 2.238,30 2.238,30 2.304,49 2.416,19 2.519,37 2.647,97 2.899,68 3.113,25 3.301,47
  19 2.258,11 2.258,11 2.324,42 2.435,95 2.540,34 2.669,46 2.923,77 3.139,11 3.329,21
  20 2.258,11 2.258,11 2.324,42 2.435,95 2.540,34 2.669,46 2.923,77 3.139,11 3.329,21
  21 2.258,11 2.258,11 2.324,42 2.436,92 2.541,41 2.670,56 2.924,48 3.139,93 3.330,05
  22 2.258,11 2.258,11 2.324,42 2.436,92 2.541,41 2.670,56 2.924,48 3.139,93 3.330,05
  23 2.258,11 2.258,11 2.324,42 2.436,92 2.541,41 2.670,56 2.925,35 3.140,95 3.331,01
  24 2.277,83 2.277,83 2.344,31 2.456,76 2.562,36 2.692,05 2.949,41 3.166,87 3.358,72
  25 2.277,83 2.277,83 2.344,31 2.456,76 2.562,36 2.692,05 2.949,41 3.166,87 3.358,72
  26 2.277,83 2.277,83 2.344,31 2.457,73 2.563,45 2.693,11 2.950,20 3.167,66 3.359,58
  27 2.277,83 2.277,83 2.344,31 2.457,73 2.563,45 2.693,11 2.950,20 3.167,66 3.359,58
  28 2.277,83 2.277,83 2.344,31 2.457,73 2.563,45 2.693,11 2.951,15 3.168,56 3.360,53
  29 2.297,69 2.297,69 2.364,23 2.477,46 2.584,38 2.714,66 2.975,08 3.194,65 3.388,21
  30 2.297,69 2.297,69 2.364,23 2.477,46 2.584,38 2.714,66 2.975,08 3.194,65 3.388,21
  31 2.297,69 2.297,69 2.364,23 2.478,56 2.585,38 2.715,70 2.975,84 3.195,37 3.389,10
  32 2.297,69 2.297,69 2.364,23 2.478,56 2.585,38 2.715,70 2.975,84 3.195,37 3.389,10
  33 2.297,69 2.297,69 2.364,23 2.478,56 2.585,38 2.715,70 2.976,83 3.196,28 3.390,04
  34 2.317,50 2.317,50 2.384,14 2.498,29 2.606,39 2.737,17 3.000,92 3.222,28 3.417,75
  35 2.317,50 2.317,50 2.384,14 2.498,29 2.606,39 2.737,17 3.000,92 3.222,28 3.417,75
  36 2.317,50 2.317,50 2.384,14 2.499,34 2.607,41 2.738,32 3.001,66 3.223,12 3.418,48
  37 2.317,50 2.317,50 2.384,14 2.499,34 2.607,41 2.738,32 3.001,66 3.223,12 3.418,48
  38 2.317,50 2.317,50 2.384,14 2.499,34 2.607,41 2.738,32 3.002,51 3.224,01 3.419,52
  39 2.337,26 2.337,26 2.404,03 2.519,07 2.628,33 2.759,85 3.026,56 3.250,04 3.447,25
  40 2.337,26 2.337,26 2.404,03 2.519,07 2.628,33 2.759,85 3.026,56 3.250,04 3.447,25
  41 2.337,26 2.337,26 2.404,03 2.520,17 2.629,43 2.760,90 3.027,33 3.250,82 3.447,99
  42 2.337,26 2.337,26 2.404,03 2.520,17 2.629,43 2.760,90 3.027,33 3.250,82 3.447,99
  43 2.337,26 2.337,26 2.404,03 2.520,17 2.629,43 2.760,90 3.028,19 3.251,74 3.449,01
  44 2.357,05 2.357,05 2.423,97 2.539,88 2.650,34 2.782,32 3.052,28 3.277,75 3.476,75
  45 2.357,05 2.357,05 2.423,97 2.539,88 2.650,34 2.782,32 3.052,28 3.277,75 3.476,75

  1.2. : Flexiloon

  Het Flexiloon bestaat uit het basisloon, zijnde een nettoloon ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job, aangevuld met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestatie, en waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.

  Het Flexivakantiegeld bedraagt 7,67 % van het Flexiloon en wordt er samen mee uitbetaald.

  De flexi-jobs zijn van toepassing op de werknemers en de werkgevers die ressorteren onder het paritaire comité 302 vanaf 01/12/2015.
  De uitbreiding van de flexi-jobs is vanaf 01/01/2018 van toepassing op de werknemers en de werkgevers die ressorteren onder de paritaire comités: 1180003 (die vallen onder het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij, opgericht in de schoot van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118), subsector voor industriële broodbakkerijen), 119, 201, 202, 202.01, 311, 312, 314.

  De uitbreiding van de flexi-jobs is vanaf 01/01/2018 ook van toepassing op de werknemers en de werkgevers die ressorteren onder het paritaire comité 322 indien de gebruiker ressorteert onder een van de voornoemde paritaire comités (inclusief het paritaire comité 302).

  Zie de Wet van 16/11/2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, gewijzigd door de Programmawet van 25/12/2017.

  1.2.1. Deel : Basisloon

  Bedrag
  per uur 9,55

  1.3. : Seizoenswerknemers

  Voor de seizoenswerknemers worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.
  Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met 0 functiejaren voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.
  Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.
  De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek. Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.
  Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.
  Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 1300 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

  1.4. : Studenten

  Studenten (jonger dan 18 jaar) worden vergoed op basis van een degressief percentage (18 jaar = 100 pct., 17 jaar = 90 pct., 16 jaar = 80 pct., 15 jaar = 70 pct.) volgens hun leeftijd en berekend op het loonbarema dat van toepassing is in de functiecategorie waarin de minderjarige werd ingedeeld.

  1.5. : Bedieningsgeld

  Voorafgaande opmerking :
  De uitbetaling van loon in cash is niet meer toegestaan.
  Wijze waarop de ten behoeve van sommige werknemers overhandigde fooien of bedieningsgeld moeten worden verdeeld

  CAO van 14 mei 1997 (44969)
  (Deze CAO treedt in werking op 1 juli 1997 voor onbepaalde duur.

  Wanneer de werkgever in de onderneming of bepaalde gedeelten van de onderneming een dienstpercentage int, kunnen alleen de hiernavolgende werknemers deelnemen aan de verdeling van het door de werkgever geïnd dienstpercentage.

  A. Hotel
  de kruier, kamermeisje/-jongen, loopjongen/ boodschappenlo(o)p(st)er, voiturier, portier, conciërge, chef conciërge.
  B. Restaurant
  de afruim(st)er, hulpkelner(in)-zaal, 1/2 rijleid(st)er restaurant, kelner(in) restaurant, rangkelner(in) restaurant, eerste rangkelner(in) restaurant, wijnkelner(in), assistent(e) maître d'hôtel restaurant, maître d'hôtel restaurant.
  C. Banket
  de hulpkelner(in) banket, banketkelner(in), 1/2 rijleid(st)er, rijleid(st)er, kelner(in) banket, eerste rangkelner(in) banket, assistent(e) maître d'hôtel banket, maître d'hôtel banket. D. Brasserie, taverne, bistro
  de kelner(in) brasserie, taverne, bistro.
  E. Café
  de kelner(in) café.
  F. Bar
  de hulp barman/-meid, barman/-meid, verantwoordelijke barman
  G. Roomservice
  de hulp-étage-kelner(in), étage-kelner(in), assistent(e) maître d'hôtel roomservice, maître d'hôtel roomservice.
  De maître d'hôtel neemt slechts aan de verdeling deel voor zover hij werkelijk en regelmatig deelneemt aan de dienst door het opnemen van de bestelling, het samenstellen van het eetmaal, het bereiden of voorsnij den van de gerechten, het aanbevelen van de wijnen, en hij niet bevoegd is personeel aan te werven of te ontslaan zonder de tussenkomst van de werkgever.
  Het aantal maîtres d'hôtel dat aan de verdeling deelneemt is beperkt tot:
  - een maître d'hôtel voor drie tot en met zes kelners of kelnerinnen die aan de verdeling deelnemen;
  - twee maîtres d'hôtel voor zeven tot en met twaalf kelners of kelnerinnen die aan de verdeling deelnemen en een bijkomende maître d'hôtel voor zes kelners of kelnerinnen, of breuk van zes, boven de twaalf kelners of kelnerinnen die aan de verdeling deelnemen.
  Eén of meerdere maîtres d'hôtel mogen worden vervangen door hetzelfde aantal eerste rijleid(st)ers.
  Om aan de verdeling te kunnen deelnemen moet de 1/2 rijleid(st)er van minstens drie jaar praktijk in het vak als hulpkelner(in)-zaal laten blijken en ten voile twintig jaar oud zijn.
  Het aantal 1/2 rijleide(st)ers die aan de verdeling deelnemen mag het aantal rijleid(st)ers die aan de verdeling deelnemen niet overtreffen.

  In de hotels, restaurants, banket, brasserie, taverne en bistro, café, bar en roomservice wordt de deelneming in de verdeling van het dienstpercentage vastgesteld zoals voorzien in bijlage.
  De leeftijden vermeld in kolom "leeftijden" van de bijlage zijn de minimumleeftijden van toelating tot de overeenstemmende functie.
  De verdeling van de fooien of van het afgehouden dienstpercentage houdt uitsluitend rekening met de werkelijke uitgeoefende functie, onafgezien de leeftijd waarop deze functie zou worden waargenomen door de werknemer en dit onverminderd de bepalingen opgenomen in het tweede lid van dit artikel, tenzij dit anders werd bedongen in de arbeidsovereenkomst.

  De aangestelde toiletten, aangestelde kleedkamer en andere werknemers genieten over 't algemeen van afzonderlijke busstelsels met een deelneming in de verdeling vastgesteld zoals voorzien in bijlage.

  De verdeling van de fooien of van het afgehouden percentage moet minstens tweemaal per maand geschieden.

  In de inrichtingen welke meer dan vijf personen tewerkstellen die aan de verdeling deelnemen, wij zen laatstgenoemden, bij geheime stemming, drie afgevaardigden aan om de verdelingsverrichtingen te controleren met één of meerdere afgevaardigden van de werkgever.

  De werkgever houdt een boek bij voor het busstelsel of voor de verdeling. In dit boek schrijft de werkgever, minstens tweemaal in de week en per dag, het totaalcijfer in van de aan dienstpercentage onderworpen verkopen. De controle-afgevaardigde medeondertekenen tenminste tweemaal in de week en voor iedere dag het busstelselboek.
  Bij de verdeling van de fooien of van het afgehouden percentage tekenen de controle-afgevaardigde voor akkoord.

  1.5.1. INRICHTING : RESTAURANT

  FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
  Loopjongen 15 55,0%
  Loopjongen 16 62,5%
  Hulpknecht-afruimer 17 70,0%
  Hulpkelner-suite 18 77,5%
  Hulpkelner-rijleider 19 85,0%
  1/2 rijleid(st)er restaurant 20 92,5%
  Kelner(in) restaurant 21 100,0%
  Rangkelner(in) restaurant 21 100,0%
  Eerste rangkelner(in) restaurant 22 110,0%
  Wijnkelner(in) 22 110,0%
  Assistent(e) maître d'hôtel restaurant 115,0%
  Maître d'hôtel restaurant 23 125,0%

  1.5.2. INRICHTING : BANKET

  FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
  Hulpkelner(in)-suite/banket 18 77,5%
  Banketkelner(in) 19 85,0%
  Halve rijleid(st)er banket 20 92,5%
  Rijleid(st)er banket 21 100,0%
  Kelner(in) banket 21 100,0%
  Eerste rangkelner(in) banket 22 110,0%
  Assistent(e) maîitre d’hôtel banket 115,0%
  Maître d’hôtel banket 23 125,0%

  1.5.3. INRICHTING : BRASSERIE, TAVERNE, BISTRO

  FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
  Kelner(in) brasserie, taverne, bistro 21 100%

  1.5.4. INRICHTING : CAFE

  FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
  Kelner(in) café 21 100%

  1.5.5. INRICHTING : BAR

  FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
  Hulp barman/-meid/hulpknecht 18 77,5%
  Hulp barman/-meid/hulpknecht 20 92,5%
  Barman/-meid 22 100,0%
  Verantwoordelijke barman 110,0%

  1.5.6. INRICHTING : HOTEL

  FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
  Loopjongen/-meisje 15 55,0%
  Loopjongen/-meisje 16 62,5%
  Loopjongen/-meisje/adj. 17 70,0%
  Chef loopjongen/-meisje 18 77,5%
  Chef loopjongen/-meisje 19 85,0%
  Chef loopjongen/-meisje 20 92,5%
  Voiturier 100,0%
  Portier 21 100,0%
  Kruier 100,0%
  Kamermeisje/-jongen 18 100,0%
  Kamermeisje/-jongen 19 115,0%
  Conciërge 21 130,0%
  Chef conciërge 23 150,0%

  1.5.7. INRICHTING : ROOMSERVICE

  FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
  Hulp-étage-kelner(in) 18 95,5%
  Étage-kelner(in) 115,0%
  Assistent(e) oberkelner(in) 120,0%
  Oberkelner(in) roomservice 23 125,0%

  1.5.8. INRICHTING : ALLERLEI

  FUNCTIES/ LEEFTIJDEN
  Aangestelde toiletten 100%
  Aangestelde kleedkamer 100%
  Andere werknemers 100%