NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 1390004: SYSTEEMVAART

afdrukken
   • Toestand op 13/06/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 13/03/2017 )
   • Indexatie met 2% in 02/2017.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    - De verloning voor systeemvaart wordt bepaald volgens de loonschaal systeemvaart hieronder beschikbaar.
    Dit loon incorporeert de volgende elementen :

    a) het basisloon;
    b) een premie [18,5% van het bruto basisloon] die een vergoeding is voor de ge-presteerde overuren, prestaties op feestdagen en nachtarbeid in de systeemvaart. [Deze premie is niet opgenomen in de hieronder vermelde bedragen]

    Bij het instappen in de collectieve arbeidsovereenkomst systeemvaart [112.180], mag het basisloon van de werknemer waarvan sprake in deze CAO, niet lager zijn dan het basisloon dat voor hem in dezelfde functie van toepassing was bij dezelfde werkgever voordat deze de toetredingsakte in de zin van artikel 11 van de bovenvermelde collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend heeft.

    - Het verwacht jaarinkomen van voltijdse effectieve prestaties wordt gedeeld door 12. Dit maandloon wordt elke maand van het jaar betaald.

    - Om het basis dagloon te bekomen wordt het maandloon gedeeld door 8/164,67. Om het uurloon te bekomen wordt het maandloon gedeeld door 164,67.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 139).
   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. LEEFTIJD : 21 jaar of meer

  Als het loon van de functie het bedrag van tabel 1.2. niet bereikt, dient de 21-jarige toch het loon te krijgen.

  1.1.1. BINNEN-, RIJN- EN TANKVAART SYSTEEMVAART (1 OP/1 AF) : Schippers

  Maandloon
  Bedrag 2.719,99

  1.1.2. BINNEN-, RIJN- EN TANKVAART SYSTEEMVAART (1 OP/1 AF) : Stuurlieden

  Maandloon
  Met patent 2.314,76
  Zonder patent 2.049,46

  1.1.3. BINNEN-, RIJN- EN TANKVAART SYSTEEMVAART (1 OP/1 AF) : Matrozen

  Maandloon
  Matrozen -1 jaar 1.943,33
  Matrozen +1 -2 jaar 1.996,40
  Matrozen +2 -3 jaar 2.049,46
  Matrozen +3 -4 jaar 2.102,52
  Matr.-motordr. -1 j. 2.061,78
  Matr.-motordr. +1 -2j. 2.115,90
  Matr.-motordr. +2 -3j. 2.170,03
  Matr.-motordr. +3 -4j. 2.224,15

  1.2. LEEFTIJD : Minder dan 21 jaar

  Minimum maandinkomen
  Bedrag 1.943,33

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites