Zoeken:

Paritair Comité 1390004: SYSTEEMVAART

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 11/05/2021 )
   • Indexatie met 2% in 5/2021. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 139).

   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. LEEFTIJD : 21 jaar of meer

  Als het loon van de functie het bedrag van tabel 1.2. niet bereikt, dient de 21-jarige toch het loon te krijgen.

  1.1.1. BINNEN-, RIJN- EN TANKVAART SYSTEEMVAART (1 OP/1 AF) : Schippers

  Maandloon
  Bedrag 2.950,33

  1.1.2. BINNEN-, RIJN- EN TANKVAART SYSTEEMVAART (1 OP/1 AF) : Stuurlieden

  Maandloon
  Met patent 2.510,77
  Zonder patent 2.223,01

  1.1.3. BINNEN-, RIJN- EN TANKVAART SYSTEEMVAART (1 OP/1 AF) : Matrozen

  Maandloon
  Matrozen -1 jaar 2.107,89
  Matrozen +1 -2 jaar 2.165,46
  Matrozen +2 -3 jaar 2.223,01
  Matrozen +3 -4 jaar 2.280,57
  Matr.-motordr. -1 j. 2.236,38
  Matr.-motordr. +1 -2j. 2.295,07
  Matr.-motordr. +2 -3j. 2.353,80
  Matr.-motordr. +3 -4j. 2.412,49

  1.2. LEEFTIJD : Minder dan 21 jaar

  Minimum maandinkomen
  Bedrag 2.107,89