Zoeken:

Paritair Comité 3300011: SERVICEFLATS

afdrukken
   • Toestand op 08/04/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/10/2014 )
   • Voor de barema's van toepassing in de subsector van serviceflats : zie PSC 3300099 - Gezondheidsinrichtingen en -diensten waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden behouden. Er zijn nooit sectorale studentenlonen geweest. Gelet op haar suppletieve aard is de NAR-CAO 50 van toepassing maar enkel voor de werknemers onder de 21 jaar met een studentenovereenkomst.  


    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 330).