Zoeken:

Paritair Comité 3290101: SOCIAAL-CULTUREEL WERK

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 27/10/2021 )
   • Indexatie met 2% in 10/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 32901).

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties van het sociaal-cultureel werk die ressorteren onder het Paritair Comité voor de socioculturele sector en decretaal erkend zijn of gesubsidieerd worden door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Cultuur of door het gemeentebestuur, het provinciebestuur of de Vlaamse Gemeenschapscommissie, en behoren tot de volgende deelsectoren :

    - het sociaal-cultureel volwassenenwerk : decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk;

    - het jeugdwerk : decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid; decreet van 14 februari 2003 op het lokaal en provinciaal jeugd(werk)beleid; decreet van 18 februari 2004 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdkampeer- en jeugdvormingscentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme;

    - De cultuurcentra en 'De Rand'; decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid; decreet van 29 april 2004 houdende omvorming van de vzw De Rand tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap;

    - De volkscultuur : decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur;

    - De amateurkunsten : decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten;

    - De archief- en documentatiecentra : decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking;

    - De federaties en steunpunten van deze deelsectoren.

    Een subsidiëring voor een geregulariseerd DAC-project wordt in dit kader niet beschouwd als een erkenning of subsidiëring.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen geweest. Anderzijds is het barema beperkt tot de werknemers boven de vermelde aanvangsleeftijd. Gelet op haar suppletieve aard is de NAR-CAO 50 van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  CAO 14/06/2019, 152796, vanaf 01/09/2019.
  Taakloon (voor artiesten) is een vergoeding die in functie staat van de totale geleverde prestatie eerder dan in functie van het aantal gepresteerde arbeidsuren. Volgende criteria dienen vervuld te zijn om een werknemer uit te betalen tegen een taakloon. Indien één van de onderstaande criteria niet vervuld zijn, gelden de afgesproken lonen uit de sectorale of ondernemings-CAOen.
  (1) Er is tussen de artiest en de werkgever/opdrachtgever ofwel een arbeidsovereenkomst afgesloten ofwel een overeenkomst onder artikel 1 bis van de wet van 27/06/1969 tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
  (2) De bovenstaande overeenkomst bepaalt expliciet dat de vergoedingswijze taakloon is.
  (3) Het moet gaan om een artistieke prestatie, volgens de definitie in artikel 1 bis: "Onder "het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken" dient te worden verstaan : de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie".
  (4) De opdracht of taak moet duidelijk omschreven zijn in de overeenkomst.

  1.1. : Baremastructuur (1)

  ANCIENNITEIT (Aantal jaren)
  B1a L1 B1c B1b B2b B2a
  Beginleeftijd :
  Minimum 21 jaar
  Beginleeftijd :
  Minimum 22 jaar
  Beginleeftijd :
  Minimum 21 jaar
  Beginleeftijd :
  Minimum 21 jaar
  Beginleeftijd :
  Minimum 20 jaar
  Beginleeftijd :
  Minimum 20 jaar
  0 2.921,20 3.048,83 2.360,38 2.655,77 1.996,52 2.073,58
  1 2.966,16 3.140,16 2.405,33 2.700,73 2.035,03 2.105,67
  2 3.011,07 3.231,53 2.474,41 2.745,69 2.078,69 2.177,26
  3 3.056,03 3.322,90 2.567,64 2.790,60 2.157,01 2.259,20
  4 3.056,03 3.433,68 2.660,32 2.848,01 2.234,86 2.340,76
  5 3.133,08 3.574,02 2.661,26 2.867,65 2.235,33 2.341,42
  6 3.133,08 3.574,02 2.793,35 2.990,30 2.346,32 2.457,66
  7 3.210,14 3.714,31 2.794,29 2.991,24 2.347,21 2.458,92
  8 3.280,52 3.714,31 2.926,39 3.132,58 2.458,16 2.575,17
  9 3.287,19 3.854,61 2.927,62 3.133,52 2.459,37 2.576,43
  10 3.429,41 3.864,09 3.059,71 3.274,86 2.570,33 2.692,67
  11 3.430,35 3.994,90 3.061,14 3.275,80 2.571,53 2.693,94
  12 3.578,29 4.035,77 3.193,24 3.417,14 2.682,49 2.810,17
  13 3.579,24 4.135,20 3.194,67 3.418,23 2.683,70 2.811,44
  14 3.727,18 4.207,45 3.326,77 3.559,57 2.794,66 2.927,69
  15 3.728,12 4.275,49 3.328,21 3.561,10 2.795,86 2.928,95
  16 3.876,07 4.379,14 3.460,30 3.702,44 2.906,82 3.045,19
  17 3.877,01 4.415,84 3.461,73 3.703,98 2.908,03 3.046,46
  18 4.026,30 4.550,82 3.593,83 3.845,32 3.018,99 3.162,70
  19 4.027,25 4.556,13 3.595,26 3.846,86 3.020,19 3.163,96
  20 4.175,19 4.722,50 3.727,36 3.988,19 3.131,15 3.280,20
  21 4.176,13 4.726,43 3.728,79 3.989,73 3.132,36 3.281,47
  22 4.324,08 4.894,19 3.860,88 4.131,07 3.243,32 3.397,71
  23 4.473,61 5.065,87 3.994,42 4.273,95 3.355,48 3.515,21
  24 4.621,56 5.233,63 4.126,51 4.415,29 3.466,44 3.631,46
  25 4.623,17 5.233,63 4.127,95 4.416,83 3.467,64 3.632,72
  26 4.623,17 5.233,63 4.127,95 4.416,83 3.467,64 3.632,72
  27 4.624,77 5.233,63 4.129,38 4.418,36 3.468,85 3.633,98

  1.2. : Baremastructuur (2)

  ANCIENNITEIT (Aantal jaren)
  MV2 B3 A1 A2 A3 L4
  Beginleeftijd :
  Minimum 21 jaar
  Beginleeftijd :
  Minimum 18 jaar
  Beginleeftijd :
  Minimum 21 jaar
  Beginleeftijd :
  Minimum 20 jaar
  Beginleeftijd :
  Minimum 18 jaar
  Beginleeftijd :
  Minimum 18 jaar
  0 2.104,24 1.792,91 2.241,12 1.910,92 1.758,92 1.676,91
  1 2.173,72 1.853,22 2.283,81 1.989,32 1.831,07 1.699,09
  2 2.258,81 1.925,62 2.349,67 2.067,71 1.903,23 1.721,23
  3 2.343,89 1.998,40 2.438,76 2.146,11 1.975,40 1.743,42
  4 2.428,52 2.070,56 2.527,84 2.224,50 2.047,56 1.769,49
  5 2.429,57 2.071,67 2.527,84 2.224,50 2.047,56 1.788,74
  6 2.550,19 2.174,52 2.654,81 2.336,24 2.150,40 1.858,37
  7 2.551,50 2.175,64 2.795,92 2.336,24 2.150,40 1.871,26
  8 2.672,12 2.278,48 2.795,92 2.447,97 2.253,25 1.947,25
  9 2.674,72 2.279,60 2.869,12 2.447,97 2.253,25 1.953,79
  10 2.795,34 2.382,45 2.908,76 2.559,71 2.356,09 2.036,13
  11 2.796,25 2.383,57 2.942,28 2.559,71 2.356,09 2.036,36
  12 2.916,87 2.486,42 3.035,73 2.671,44 2.458,94 2.125,01
  13 2.917,77 2.487,53 3.035,73 2.671,44 2.458,94 2.125,01
  14 3.038,40 2.590,38 3.162,70 2.783,18 2.561,79 2.213,89
  15 3.039,30 2.591,50 3.162,70 2.783,18 2.561,79 2.213,89
  16 3.159,92 2.694,34 3.340,62 2.894,91 2.664,64 2.302,77
  17 3.161,16 2.695,46 3.413,78 2.894,91 2.664,64 2.302,77
  18 3.281,79 2.798,31 3.518,54 3.006,65 2.767,48 2.391,65
  19 3.283,10 2.799,42 3.591,69 3.006,65 2.767,48 2.391,65
  20 3.403,72 2.902,27 3.591,69 3.118,38 2.870,33 2.480,53
  21 3.405,03 2.903,39 3.664,85 3.118,38 2.870,33 2.480,53
  22 3.525,65 3.006,23 3.670,58 3.230,11 2.973,18 2.569,41
  23 3.647,59 3.110,20 3.797,56 3.341,85 3.076,02 2.658,29
  24 3.768,21 3.213,05 3.924,53 3.453,58 3.178,87 2.747,17
  25 3.769,52 3.214,16 3.924,53 3.453,58 3.178,87 2.747,17
  26 3.769,52 3.214,16 3.924,53 3.453,58 3.178,87 2.747,17
  27 3.770,83 3.215,28 3.924,53 3.453,58 3.178,87 2.747,17