Zoeken:

Paritair Comité 3290102: CULTUURSPREIDING

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 27/10/2021 )
   • Indexatie met 2% in 10/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 32901).

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties van de sector cultuurspreiding die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap en structureel (meerjarig, dus niet tijdelijk, experiment- of projectgebonden) gesubsidieerd worden op basis van :

    - het decreet van 2 april 2004 houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisatie voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten (zoals gewijzigd);

    - het decreet van 23 mei 2008 houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het Vlaams cultureel erfgoedbeleid (zoals gewijzigd);- het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, als voorziening voor bijzondere doelgroepen voor openbaar bibliotheekwerk (titel III, hoofdstuk III, afdeling VI);

    - het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten (zoals gewijzigd), als monumentenwacht of koepel van de monumentenwachten;

    - een nominatieve subsidiëring in de begroting cultuur of onroerend erfgoed.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  CAO 14/06/2019, 152796, vanaf 01/09/2019.
  Taakloon (voor artiesten) is een vergoeding die in functie staat van de totale geleverde prestatie eerder dan in functie van het aantal gepresteerde arbeidsuren. Volgende criteria dienen vervuld te zijn om een werknemer uit te betalen tegen een taakloon. Indien één van de onderstaande criteria niet vervuld zijn, gelden de afgesproken lonen uit de sectorale of ondernemings-CAOen.
  (1) Er is tussen de artiest en de werkgever/opdrachtgever ofwel een arbeidsovereenkomst afgesloten ofwel een overeenkomst onder artikel 1 bis van de wet van 27/06/1969 tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
  (2) De bovenstaande overeenkomst bepaalt expliciet dat de vergoedingswijze taakloon is.
  (3) Het moet gaan om een artistieke prestatie, volgens de definitie in artikel 1 bis: "Onder "het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken" dient te worden verstaan : de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie".
  (4) De opdracht of taak moet duidelijk omschreven zijn in de overeenkomst.
  ANCIENNITEIT (Aantal jaren)
  B1a L1 B1c A3 L4
  0 2.921,20 3.048,83 2.360,38 1.829,88 1.744,56
  1 2.966,16 3.140,16 2.405,33 1.904,95 1.767,64
  2 3.011,07 3.231,53 2.474,41 1.980,02 1.790,68
  3 3.056,03 3.322,90 2.567,64 2.055,09 1.813,76
  4 3.056,03 3.433,68 2.660,32 2.130,16 1.840,88
  5 3.133,08 3.574,02 2.661,26 2.130,16 1.860,90
  6 3.133,08 3.574,02 2.793,35 2.237,16 1.933,34
  7 3.210,14 3.714,31 2.794,29 2.237,16 1.946,76
  8 3.280,52 3.714,31 2.926,39 2.344,15 2.025,81
  9 3.287,19 3.854,61 2.927,62 2.344,15 2.032,62
  10 3.429,41 3.864,09 3.059,71 2.451,15 2.118,28
  11 3.430,35 3.994,90 3.061,14 2.451,15 2.118,51
  12 3.578,29 4.035,77 3.193,24 2.558,14 2.210,74
  13 3.579,24 4.135,20 3.194,67 2.558,14 2.210,74
  14 3.727,18 4.207,45 3.326,77 2.665,14 2.303,21
  15 3.728,12 4.275,49 3.328,21 2.665,14 2.303,21
  16 3.876,07 4.379,14 3.460,30 2.772,14 2.395,67
  17 3.877,01 4.415,84 3.461,73 2.772,14 2.395,67
  18 4.026,30 4.550,82 3.593,83 2.879,13 2.488,14
  19 4.027,25 4.556,13 3.595,26 2.879,13 2.488,14
  20 4.175,19 4.722,50 3.727,36 2.986,13 2.580,61
  21 4.176,13 4.726,43 3.728,79 2.986,13 2.580,61
  22 4.324,08 4.894,19 3.860,88 3.093,13 2.673,07
  23 4.473,61 5.065,87 3.994,42 3.200,12 2.765,54
  24 4.621,56 5.233,63 4.126,51 3.307,12 2.858,00
  25 4.623,17 5.233,63 4.127,95 3.307,12 2.858,00
  26 4.623,17 5.233,63 4.127,95 3.307,12 2.858,00
  27 4.624,77 5.233,63 4.129,38 3.307,12 2.858,00