Zoeken:

Paritair Comité 3290102: CULTUURSPREIDING

afdrukken
   • Toestand op 22/11/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 10/06/2020 )
   • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 32901).Indexatie met 2% in 04/2020.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties van de sector cultuurspreiding die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap en structureel (meerjarig, dus niet tijdelijk, experiment- of projectgebonden) gesubsidieerd worden op basis van :

    - het decreet van 2 april 2004 houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisatie voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten (zoals gewijzigd);

    - het decreet van 23 mei 2008 houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het Vlaams cultureel erfgoedbeleid (zoals gewijzigd);- het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, als voorziening voor bijzondere doelgroepen voor openbaar bibliotheekwerk (titel III, hoofdstuk III, afdeling VI);

    - het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten (zoals gewijzigd), als monumentenwacht of koepel van de monumentenwachten;

    - een nominatieve subsidiëring in de begroting cultuur of onroerend erfgoed.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  ANCIENNITEIT (Aantal jaren) BAREMA (Maandbedrag)
  B1a L1 B1c A3 L4
  0 2.864,08 2.989,21 2.314,22 1.794,10 1.710,45
  1 2.908,15 3.078,75 2.358,29 1.867,69 1.733,07
  2 2.952,19 3.168,33 2.426,02 1.941,29 1.755,65
  3 2.996,27 3.257,92 2.517,43 2.014,91 1.778,29
  4 2.996,27 3.366,53 2.608,29 2.088,51 1.804,88
  5 3.071,81 3.504,13 2.609,21 2.088,51 1.824,51
  6 3.071,81 3.504,13 2.738,72 2.193,41 1.895,54
  7 3.147,36 3.641,68 2.739,65 2.193,41 1.908,69
  8 3.216,37 3.641,68 2.869,16 2.298,32 1.986,20
  9 3.222,90 3.779,23 2.870,36 2.298,32 1.992,87
  10 3.362,35 3.788,52 2.999,87 2.403,21 2.076,85
  11 3.363,27 3.916,78 3.001,28 2.403,21 2.077,09
  12 3.508,32 3.956,85 3.130,79 2.508,12 2.167,51
  13 3.509,24 4.054,33 3.132,20 2.508,12 2.167,51
  14 3.654,29 4.125,18 3.261,71 2.613,03 2.258,17
  15 3.655,22 4.191,88 3.263,12 2.613,03 2.258,17
  16 3.800,27 4.293,50 3.392,63 2.717,93 2.348,83
  17 3.801,19 4.329,48 3.394,04 2.717,93 2.348,83
  18 3.947,56 4.461,83 3.523,55 2.822,83 2.439,48
  19 3.948,49 4.467,03 3.524,96 2.822,83 2.439,48
  20 4.093,55 4.630,15 3.654,47 2.927,74 2.530,14
  21 4.094,46 4.634,00 3.655,87 2.927,74 2.530,14
  22 4.239,52 4.798,48 3.785,38 3.032,64 2.620,80
  23 4.386,13 4.966,80 3.916,30 3.137,54 2.711,46
  24 4.531,19 5.131,28 4.045,81 3.242,45 2.802,11
  25 4.532,76 5.131,28 4.047,22 3.242,45 2.802,11
  26 4.532,76 5.131,28 4.047,22 3.242,45 2.802,11
  27 4.534,34 5.131,28 4.048,62 3.242,45 2.802,11