Zoeken:

Paritair Comité 3290108: SPORTFEDERATIES EN KOEPELORGANISATIES

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 29/10/2021 )
   • Indexatie met 2,00% in 10/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 32901).
    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de orga-nisaties die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap en erkend zijn en gesubsidieerd worden als sportfederatie of als koepelorganisatie op basis van respectievelijk deel II en deel III van het decreet van 13 juli 2001 (zoals gewijzigd) dat de erkenning en subsidiëring regelt van de sportfederaties.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  ANCIENNITEIT (Aantal jaren)
  A111 B111 C111
  0 3.334,07 2.468,37 2.068,83
  1 3.445,07 2.543,83 2.144,27
  2 3.556,05 2.619,31 2.219,74
  3 3.659,63 2.694,79 2.287,83
  4 3.659,63 2.694,79 2.287,83
  5 3.659,63 2.694,79 2.287,83
  6 3.889,02 2.801,34 2.407,69
  7 3.889,02 2.801,34 2.407,69
  8 3.889,02 2.801,34 2.407,69
  9 4.111,00 2.913,79 2.521,63
  10 4.111,00 2.913,79 2.521,63
  11 4.111,00 2.913,79 2.521,63
  12 4.332,96 3.027,74 2.634,11
  13 4.332,96 3.027,74 2.634,11
  14 4.332,96 3.027,74 2.634,11
  15 4.547,53 3.147,62 2.785,06
  16 4.547,53 3.147,62 2.785,06
  17 4.547,53 3.147,62 2.785,06
  18 4.776,92 3.260,08 2.935,99
  19 4.776,92 3.260,08 2.935,99
  20 4.776,92 3.260,08 2.935,99
  21 4.961,88 3.371,07 3.094,33
  22 4.961,88 3.371,07 3.094,33
  23 4.961,88 3.371,07 3.094,33
  24 5.146,87 3.482,06 3.237,88
  25 3.622,64 3.348,86