Zoeken:

Paritair Comité 3290109: MILIEU

afdrukken
   • Toestand op 22/11/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 02/09/2019 )
   • Indexatie met 2% in 10/2018
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties behorende tot de milieusector die onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap vallen en die gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid op basis van de volgende decreten of besluiten :

    1. besluit van 10 oktober 2003 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen;

    2. besluit van 27 juni 2003 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies;

    3. besluit van 8 december 1998 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen;

    4. besluit van 4 juni 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren en houdende toekenning van subsidies;

    5. besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse Regering houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut.

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. : Baremastructuur (1)

  ANCIENNITEIT (Aantal jaren) BAREMA (Maandbedrag)
  B1a B1c B1b B2b B2a MV2 B3
  0 2.807,73 2.268,70 2.552,61 1.918,98 1.993,04 2.104,10 1.792,79
  1 2.850,95 2.311,91 2.595,82 1.955,98 2.023,88 2.173,58 1.853,10
  2 2.894,12 2.378,30 2.639,03 1.997,95 2.092,69 2.258,66 1.925,49
  3 2.937,33 2.467,91 2.682,20 2.073,23 2.171,45 2.343,75 1.998,27
  4 2.937,33 2.556,98 2.737,39 2.148,06 2.249,84 2.428,37 2.070,42
  5 3.011,39 2.557,88 2.756,27 2.148,51 2.250,48 2.429,41 2.071,54
  6 3.011,39 2.684,85 2.874,15 2.255,19 2.362,20 2.550,02 2.174,39
  7 3.085,45 2.685,76 2.875,06 2.256,04 2.363,42 2.551,34 2.175,50
  8 3.153,10 2.812,72 3.010,90 2.362,69 2.475,14 2.671,94 2.278,34
  9 3.159,51 2.813,90 3.011,81 2.363,84 2.476,36 2.674,54 2.279,46
  10 3.296,20 2.940,86 3.147,66 2.470,49 2.588,09 2.795,16 2.382,30
  11 3.297,11 2.942,24 3.148,57 2.471,65 2.589,30 2.796,07 2.383,41
  12 3.439,31 3.069,21 3.284,41 2.578,30 2.701,02 2.916,68 2.486,25
  13 3.440,22 3.070,58 3.285,45 2.579,46 2.702,24 2.917,59 2.487,38
  14 3.582,41 3.197,54 3.421,31 2.686,11 2.813,97 3.038,20 2.590,21
  15 3.583,31 3.198,93 3.422,78 2.687,27 2.815,18 3.039,11 2.591,33
  16 3.725,51 3.325,90 3.558,64 2.793,92 2.926,91 3.159,72 2.694,17
  17 3.726,43 3.327,28 3.560,11 2.795,07 2.928,13 3.160,95 2.695,29
  18 3.869,91 3.454,24 3.695,96 2.901,72 3.039,85 3.281,57 2.798,13
  19 3.870,82 3.455,62 3.697,43 2.902,88 3.041,07 3.282,89 2.799,24
  20 4.013,02 3.582,58 3.833,29 3.009,53 3.152,79 3.403,50 2.902,08
  21 4.013,93 3.583,96 3.834,76 3.010,69 3.154,01 3.404,81 2.903,20
  22 4.156,13 3.710,92 3.970,62 3.117,34 3.265,74 3.525,42 3.006,04
  23 4.299,86 3.839,26 4.107,94 3.225,15 3.378,68 3.647,36 3.110,01
  24 4.442,06 3.966,22 4.243,79 3.331,80 3.490,40 3.767,97 3.212,85
  25 4.443,59 3.967,60 4.245,27 3.332,95 3.491,61 3.769,28 3.213,96
  26 4.443,59 3.967,60 4.245,27 3.332,95 3.491,61 3.769,28 3.213,96
  27 4.445,14 3.968,98 4.246,74 3.334,11 3.492,83 3.770,59 3.215,08

  1.2. : Baremastructuur (2)

  ANCIENNITEIT (Aantal jaren) BAREMA (Maandbedrag)
  A1 A2 A3 L4 TL1 TL2
  0 2.240,97 1.910,80 1.758,80 1.676,80 1.993,04 1.676,80
  1 2.283,66 1.989,19 1.830,95 1.698,98 2.023,89 1.698,98
  2 2.349,52 2.067,58 1.903,11 1.721,13 2.092,69 1.721,12
  3 2.438,61 2.145,97 1.975,26 1.743,31 2.171,46 1.743,30
  4 2.527,68 2.224,36 2.047,43 1.769,38 2.249,85 1.769,38
  5 2.527,68 2.224,36 2.047,43 1.788,62 2.250,47 1.788,63
  6 2.654,64 2.336,08 2.150,26 1.858,25 2.362,20 1.858,25
  7 2.795,74 2.336,08 2.150,26 1.871,14 2.363,41 1.871,14
  8 2.795,74 2.447,82 2.253,10 1.947,12 2.475,14 1.947,12
  9 2.868,93 2.447,82 2.253,10 1.953,67 2.476,36 1.953,67
  10 2.908,57 2.559,54 2.355,94 2.036,00 2.588,08 2.036,00
  11 2.942,09 2.559,54 2.355,94 2.036,23 2.589,31 2.036,00
  12 3.035,53 2.671,27 2.458,78 2.124,87 2.701,02 2.036,00
  13 3.035,53 2.671,27 2.458,78 2.124,87 2.702,25 2.036,00
  14 3.162,49 2.783,00 2.561,62 2.213,75 2.813,97 2.036,00
  15 3.162,49 2.783,00 2.561,62 2.213,75 2.815,18 2.036,00
  16 3.340,41 2.894,72 2.664,46 2.302,62 2.926,91 2.036,00
  17 3.413,56 2.894,72 2.664,46 2.302,62 2.928,13 2.036,00
  18 3.518,31 3.006,45 2.767,30 2.391,50 3.039,86 2.036,00
  19 3.591,46 3.006,45 2.767,30 2.391,50 3.041,07 2.036,00
  20 3.591,46 3.118,18 2.870,14 2.480,37 3.152,79 2.036,00
  21 3.664,62 3.118,18 2.870,14 2.480,37
  22 3.670,35 3.229,91 2.972,98 2.569,25
  23 3.797,31 3.341,63 3.075,82 2.658,11
  24 3.924,28 3.453,37 3.178,67 2.746,99
  25 3.924,28 3.453,37 3.178,67 2.746,99
  26 3.924,28 3.453,37 3.178,67 2.746,99
  27 3.924,28 3.453,37 3.178,67 2.746,99

  1.3. : Doelgroepwerknemers in functie van natuur- en landschapsbeheer <natuurwerker, parkwerker, landschapwerker>

  1.3.1. : Werknemers van 21 jaar of meer

  LEEFTIJD/ANCIENNITEIT GGMMI
  18 jaar en ouder 1.593,73
  19 jaar + 6 maanden dienst 1.636,02
  20 jaar + 12 maanden dienst 1.654,81

  1.3.2. : Werknemers van minder dan 21 jaar

  Niet van toepassing op de jongeren die zijn ingeschreven in een stelsel van alternerende opleiding, zoals de leerovereenkomst, de "convention d'insertion socioprofessionnelle", de beroepsinlevingsovereenkomst of het "contrat d'alternance", zoals bepaald in het decreet van 5 maart 2009 van de Franse Gemeenschap houdende instemnning met het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie.

  LEEFTIJD GGMMI
  16 jaar en jonger 1.115,61
  17 jaar 1.211,23
  18 jaar Met studentencontract 1.306,86
  19 jaar Met studentencontract 1.402,48
  20 jaar Met studentencontract 1.498,11