Paritair Comité 3040003: MUSICI

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 20/09/2021 )
   • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 304).Indexatie met 2% in 10/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers die musici en/of zangers rechtstreeks of via een tussenpersoon in dienst nemen en op hun werknemers, die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf.
    Voor de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit valt onder de werkingssfeer van een ander paritair comité en die rechtstreeks of via een tussenpersoon musici en/of zangers in dienst nemen, gelden enkel de bepalingen die betrekking hebben op podiumartiesten.
    Ze zijn niet van toepassing op ondernemingen die vallen onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst podiumkunsten afgesloten op 7 juli 2006 of later collectieve arbeidsovereenkomsten die deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangen.
    Ze zijn bovendien niet van toepassing op ondernemingen die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap in de sector van de dramatische kunst, noch op de Koninklijke Opera van Wallonië.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. : Minimum weddeschalen

  1.1. : Normale wekelijkse arbeidsduur : 38u

  1.1.1. : Werknemers per dienst aangeworven

  1.1.1.1. : Artistieke groep

  VERGOEDING PER DIENST
  Musici, zangers en andere podiumartiesten (met uitzondering van koorzangers) Koorzangers
  Concertdienst 115,56 104,01
  Repetitiedienst voor één repetitie op één dag 76,56 68,98
  Repetitiedienst voor twee repetities op één dag 57,78 52,00
  Uurloon voor 2de repetitie van < 2 uur op één dag 21,24 19,12

  1.1.1.2. : Technische groep

  Uurloon
  Klank en licht met eindverantwoordelijkheid 18,96
  Techniek uitvoerend 14,99

  1.1.1.3. : Administratieve groep

  Uurloon
  Met eindverantwoordelijkheid 18,96
  Uitvoerend 14,99

  1.1.2. : Werknemers aangeworven met een maandloon

  1.1.2.1. LOONGROEP : A

  ANCIENNITEIT
  Jaarloon Maandloon Uurloon
  0 30.614,58 2.551,21 15,49
  1 30.839,13 2.569,92 15,61
  2 32.002,99 2.666,92 16,20
  3 32.684,95 2.723,76 16,54
  4 34.022,07 2.835,17 17,22
  5 34.022,07 2.835,17 17,22
  6 35.350,67 2.945,89 17,89
  7 35.350,67 2.945,89 17,89
  8 36.673,60 3.056,15 18,56
  9 36.673,60 3.056,15 18,56
  10 38.050,42 3.170,88 19,26
  11 38.050,42 3.170,88 19,26
  12 39.423,26 3.285,28 19,95
  13 39.423,26 3.285,28 19,95
  14 40.792,09 3.399,33 20,64
  15 40.792,09 3.399,33 20,64
  16 42.157,02 3.513,09 21,33
  17 42.157,02 3.513,09 21,33
  18 43.519,64 3.626,62 22,02
  19 43.519,64 3.626,62 22,02
  20 44.879,23 3.739,95 22,71
  21 44.879,23 3.739,95 22,71
  22 46.236,14 3.853,02 23,40
  23 46.236,14 3.853,02 23,40
  24 47.590,42 3.965,87 24,08
  25 47.590,42 3.965,87 24,08
  26 48.942,50 4.078,54 24,77
  27 48.942,50 4.078,54 24,77
  28 50.293,24 4.191,11 25,45
  29 51.205,89 4.267,16 25,91

  1.1.2.2. LOONGROEP : B

  ANCIENNITEIT
  Jaarloon Maandloon Uurloon
  0 30.614,58 2.551,21 15,49
  1 31.071,09 2.589,28 15,72
  2 31.527,59 2.627,30 15,96
  3 31.984,10 2.665,33 16,19
  4 31.984,10 2.665,33 16,19
  5 32.440,60 2.703,39 16,42
  6 32.440,60 2.703,39 16,42
  7 33.049,44 2.754,13 16,73
  8 33.049,44 2.754,13 16,73
  9 34.267,53 2.855,61 17,34
  10 34.267,53 2.855,61 17,34
  11 35.485,63 2.957,12 17,96
  12 35.485,63 2.957,12 17,96
  13 36.551,40 3.045,96 18,50
  14 36.551,40 3.045,96 18,50
  15 37.617,17 3.134,76 19,04
  16 37.617,17 3.134,76 19,04
  17 38.682,94 3.223,57 19,58
  18 38.682,94 3.223,57 19,58
  19 39.748,71 3.312,40 20,12
  20 39.748,71 3.312,40 20,12
  21 40.818,42 3.401,53 20,66
  22 40.818,42 3.401,53 20,66
  23 41.894,34 3.491,20 21,20
  24 41.894,34 3.491,20 21,20
  25 42.970,22 3.580,87 21,75
  26 42.970,22 3.580,87 21,75
  27 44.046,10 3.670,50 22,29
  28 44.046,10 3.670,50 22,29
  29 45.122,02 3.760,17 22,84

  1.1.2.3. LOONGROEP : C+

  ANCIENNITEIT
  Jaarloon Maandloon Uurloon
  0 26.863,04 2.238,58 13,59
  1 27.319,55 2.276,64 13,83
  2 27.776,05 2.314,67 14,06
  3 28.232,56 2.352,70 14,29
  4 28.232,56 2.352,70 14,29
  5 28.680,94 2.390,08 14,51
  6 28.680,94 2.390,08 14,51
  7 29.205,45 2.433,77 14,78
  8 29.205,45 2.433,77 14,78
  9 30.347,38 2.528,97 15,36
  10 30.347,38 2.528,97 15,36
  11 31.489,31 2.624,12 15,94
  12 31.489,31 2.624,12 15,94
  13 32.555,08 2.712,93 16,48
  14 32.555,08 2.712,93 16,48
  15 33.422,74 2.785,23 16,91
  16 33.422,74 2.785,23 16,91
  17 34.686,62 2.890,57 17,55
  18 34.686,62 2.890,57 17,55
  19 35.752,39 2.979,37 18,09
  20 35.752,39 2.979,37 18,09
  21 36.820,15 3.068,35 18,63
  22 36.820,15 3.068,35 18,63
  23 37.890,98 3.157,59 19,18
  24 37.890,98 3.157,59 19,18
  25 38.961,80 3.246,82 19,72
  26 38.961,80 3.246,82 19,72
  27 40.032,63 3.336,06 20,26
  28 40.032,63 3.336,06 20,26
  29 41.103,46 3.425,29 20,80

  1.1.2.4. LOONGROEP : C

  ANCIENNITEIT
  Jaarloon Maandloon Uurloon
  0 23.111,50 1.925,95 11,70
  1 23.568,01 1.964,01 11,93
  2 24.024,51 2.002,04 12,16
  3 24.481,02 2.040,10 12,39
  4 24.481,02 2.040,10 12,39
  5 24.921,24 2.076,76 12,61
  6 24.921,24 2.076,76 12,61
  7 25.361,46 2.113,45 12,83
  8 25.361,46 2.113,45 12,83
  9 26.427,23 2.202,29 13,37
  10 26.427,23 2.202,29 13,37
  11 27.493,00 2.291,09 13,91
  12 27.493,00 2.291,09 13,91
  13 28.558,77 2.379,89 14,45
  14 28.558,77 2.379,89 14,45
  15 29.624,54 2.468,73 14,99
  16 29.624,54 2.468,73 14,99
  17 30.690,31 2.557,53 15,53
  18 30.690,31 2.557,53 15,53
  19 31.756,08 2.646,33 16,07
  20 31.756,08 2.646,33 16,07
  21 32.821,85 2.735,17 16,61
  22 32.821,85 2.735,17 16,61
  23 33.887,62 2.823,97 17,15
  24 33.887,62 2.823,97 17,15
  25 34.953,39 2.912,78 17,69
  26 34.953,39 2.912,78 17,69
  27 36.019,16 3.001,58 18,23
  28 36.019,16 3.001,58 18,23
  29 37.084,93 3.090,42 18,77

  1.1.2.5. LOONGROEP : D

  ANCIENNITEIT
  Jaarloon Maandloon Uurloon
  0 22.927,03 1.910,60 11,60
  1 23.308,28 1.942,34 11,80
  2 23.689,49 1.974,12 11,99
  3 24.070,74 2.005,90 12,18
  4 24.070,74 2.005,90 12,18
  5 24.527,24 2.043,93 12,41
  6 24.527,24 2.043,93 12,41
  7 24.983,75 2.081,99 12,64
  8 24.983,75 2.081,99 12,64
  9 25.440,25 2.120,02 12,87
  10 25.440,25 2.120,02 12,87
  11 25.896,76 2.158,05 13,11
  12 25.896,76 2.158,05 13,11
  13 26.505,59 2.208,79 13,41
  14 26.505,59 2.208,79 13,41
  15 27.114,42 2.259,53 13,72
  16 27.114,42 2.259,53 13,72
  17 27.723,22 2.310,27 14,03
  18 27.723,22 2.310,27 14,03
  19 28.332,05 2.361,00 14,34
  20 28.332,05 2.361,00 14,34
  21 28.940,88 2.411,74 14,65
  22 28.940,88 2.411,74 14,65
  23 29.549,71 2.462,48 14,95
  24 29.549,71 2.462,48 14,95
  25 30.158,54 2.513,22 15,26
  26 30.158,54 2.513,22 15,26
  27 30.767,34 2.563,96 15,57
  28 30.767,34 2.563,96 15,57
  29 31.376,17 2.614,70 15,88

  2. : Maximaal jaarbedrag van de subsidies en overheidsinkomsten (in punt 1.1.2. beoogd)

  378.768