Zoeken:

Paritair Comité 3000000: NATIONALE ARBEIDSRAAD

afdrukken
   • Toestand op 25/11/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 14/09/2021 )
   • Aanpassing basisbedragen naar aanleiding van de registratie van CAO 43/15 van 15 juli 2021.
    Indexatie met 2% in 9/2021.

    Onderhavig PC bevat de loongegevens waarover op interprofessioneel niveau is beslist (CAO's 43 en 50 van de NAR). Deze CAO's zijn niet van toepassing op de personen die tewerkgesteld zijn in een familiebedrijf waar gewoonlijk alleen bloedverwanten, aanverwanten of pleegkinderen arbeid verrichten onder het uitsluitende gezag van de vader, de moeder of de voogd. Zij zijn evenmin van toepassing op de werknemers die gewoonlijk zijn tewerkgesteld gedurende periodes die minder dan een kalendermaand bedragen, en evenmin op jongeren die zijn ingeschreven in een stelsel van alternerende opleiding, zoals de leerovereenkomst, de convention d'insertion socioprofessionnelle, de beroepsinlevingsovereenkomst of het contrat d'alternance, zoals bepaald in het decreet van 05/03/2009 van de Franse Gemeenschap houdende instemming met het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten op 24/10/2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie.
   • Inhoudstafel

 • 1. GEWAARBORGD GEMIDDELD MINIMUM INKOMEN : VANAF 18 JAAR (VANAF 21 JAAR VOOR JONGEREN MET EEN STUDENTENCONTRACT)

  Voor de samenstelling van het GEWAARBORGD GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (GGMMI) wordt verwezen naar CAO 43.

  Er zijn voor 18-jarigen en ouder 3 verschillende bedragen voor het GGMMI bepaald :
  de 1e kolom met 0 maanden anciënniteit is van toepassing voor alle werknemers die nog geen 6 maanden anciënniteit hebben in de onderneming én minstens 18 jaar zijn,
  de 2e kolom met 6 maanden anciënniteit is van toepassing voor alle werknemers die tussen 6 en 11 maanden anciënniteit hebben in de onderneming én minstens 19 jaar zijn,
  de 3e kolom met 12 maanden anciënniteit is van toepassing voor alle werknemers die al 12 maanden anciënniteit hebben in de onderneming én minstens 20 jaar zijn.
  U kijkt dus eerst naar uw anciënniteit en dan naar uw leeftijd om het op u van toepassing zijnde bedrag te bepalen.

  1.1. INKOMEN : PER MAAND

  Leeftijd Anciënniteit in de onderneming (maanden)
  0 6 12
  18 1.658,23
  19 1.658,23 1.702,24
  20 1.658,23 1.702,24 1.721,79

  1.2. INKOMEN : PER UUR

  1.2.1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  Leeftijd Anciënniteit in de onderneming (maanden)
  0 6 12
  18 10,0702
  19 10,0702 10,3375
  20 10,0702 10,3375 10,4562

  1.2.2. UURSTELSEL (op weekbasis) : 39u

  Leeftijd Anciënniteit in de onderneming (maanden)
  0 6 12
  18 9,8120
  19 9,8120 10,0724
  20 9,8120 10,0724 10,1881

  1.2.3. UURSTELSEL (op weekbasis) : 40u

  Leeftijd Anciënniteit in de onderneming (maanden)
  0 6 12
  18 9,5667
  19 9,5667 9,8206
  20 9,5667 9,8206 9,9334

  2. GEWAARBORGD GEMIDDELD MINIMUM INKOMEN : JONGER DAN 18 JAAR

  2.1. INKOMEN : PER MAAND

  (% van 18-jarige met 0 maand anciënniteit)
  Leeftijd
  16 en jonger 70% 1.160,76
  17 76% 1.260,25

  2.2. INKOMEN : PER UUR

  (Het inkomen per uur van de jongere wordt berekend op zijn/haar inkomen per maand)
  Leeftijd Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 39u 40u
  16 en jonger 7,0491 6,8684 6,6967
  17 7,6533 7,4571 7,2707

  3. GEWAARBORGD GEMIDDELD MINIMUM INKOMEN : JONGEREN VAN 18, 19 OF 20 JAAR MET EEN STUDENTENCONTRACT

  3.1. INKOMEN : PER MAAND

  (% van 18-jarige met 0 maand anciënniteit ZONDER STUDENTENCONTRACT)
  Leeftijd
  18 82% 1.359,75
  19 88% 1.459,24
  20 94% 1.558,74

  3.2. INKOMEN : PER UUR

  (Het inkomen per uur van de jongere wordt berekend op zijn/haar inkomen per maand)
  Leeftijd Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 39u 40u
  18 8,2576 8,0459 7,8447
  19 8,8618 8,6346 8,4187
  20 9,4660 9,2233 8,9927