Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 01/04/2018 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 11/04/2019 )
   • Indexatie in 4/2018. Basisloon februari 2012 x 1,07188174 = 104,31/(117,53*0,828). In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie Categorieuurlonen
  2de categorie 16,6216
  3de categorie 16,8405
  4de categorie 17,0847
  5de categorie 17,4657
  6de categorie 17,8434
  7de categorie 18,5372
  Categorie A 17,1414
  Categorie B 17,8434
  Categorie C 18,2782
  Categorie D 18,7160
  Categorie E 19,4132
  Categorie F 19,8225
  Categorie G 20,2339
  Categorie h 20,6432

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.