Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 01/05/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 20/06/2019 )
   • Indexatie in 5/2019. Basisloon februari 2012 x 1,0959274 = 106,65/(117,53*0,828). In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie Categorieuurlonen
  2de categorie 16,9945
  3de categorie 17,2183
  4de categorie 17,4679
  5de categorie 17,8575
  6de categorie 18,2437
  7de categorie 18,9530
  Categorie A 17,5260
  Categorie B 18,2437
  Categorie C 18,6882
  Categorie D 19,1359
  Categorie E 19,8487
  Categorie F 20,2672
  Categorie G 20,6878
  Categorie h 21,1063

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.