Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 01/09/2016 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 21/09/2016 )
   • Indexatie in 09/2016. Basisloon februari 2012 x 1,04588365 = 101,78/(117,53*0,828). In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    De CAO van 23/06/1993 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (34142), met een loonbarema en bijhorende jongerenlonen, eindigde op 31 december 1994.

    Aangezien er geen andere nog geldende CAO is met sectorale minimumlonen gelden er voor PSC 106.01 geen. Onderstaande loonbedragen zijn bijgevolg louter indicatief.

    De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie Categorieuurlonen
  2de categorie 16,0908
  3de categorie 16,3044
  4de categorie 16,5425
  5de categorie 16,9144
  6de categorie 17,2830
  7de categorie 17,9599
  Categorie A 16,5979
  Categorie B 17,2830
  Categorie C 17,7071
  Categorie D 18,1344
  Categorie E 18,8146
  Categorie F 19,2141
  Categorie G 19,6154
  Categorie h 20,0149

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.