Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 01/10/2018 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 11/04/2019 )
   • Indexatie in 10/2018. Basisloon februari 2012 x 1,08133559 = 105,23/(117,53*0,828). In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie Categorieuurlonen
  2de categorie 16,7682
  3de categorie 16,9890
  4de categorie 17,2353
  5de categorie 17,6198
  6de categorie 18,0008
  7de categorie 18,7007
  Categorie A 17,2926
  Categorie B 18,0008
  Categorie C 18,4394
  Categorie D 18,8811
  Categorie E 19,5844
  Categorie F 19,9974
  Categorie G 20,4123
  Categorie h 20,8253

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.