Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 08/04/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 06/04/2021 )
   • Indexatie in 4/2020. Basisloon 11/2019 x 1,01255269= 17,1605*108.09/106,75.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie Categorieuurlonen
  2de categorie 17,3759
  3de categorie 17,6026
  4de categorie 17,8557
  5de categorie 18,2506
  6de categorie 18,6419
  7de categorie 19,3608
  Categorie A 17,9145
  Categorie B 18,6419
  Categorie C 19,0924
  Categorie D 19,5461
  Categorie E 20,2686
  Categorie F 20,6927
  Categorie G 21,1190
  Categorie h 21,5432

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.