Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 11/06/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 03/06/2021 )
   • Indexatie in 6/2021. Basisloon 11/2019 x 1,01639344= 17,1605*108,5/106,75.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie Categorieuurlonen
  2de categorie 17,4418
  3de categorie 17,6694
  4de categorie 17,9234
  5de categorie 18,3198
  6de categorie 18,7126
  7de categorie 19,4343
  Categorie A 17,9824
  Categorie B 18,7126
  Categorie C 19,1648
  Categorie D 19,6203
  Categorie E 20,3455
  Categorie F 20,7712
  Categorie G 21,1991
  Categorie h 21,6249

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.