NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 12/01/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 29/11/2017 )
   • Indexatie in 12/2017. Basisloon februari 2012 x 1,06468859 = 103,61/(117,53*0,828). In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    De CAO van 23/06/1993 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (34142), met een loonbarema en bijhorende jongerenlonen, eindigde op 31 december 1994.

    Aangezien er geen andere nog geldende CAO is met sectorale minimumlonen gelden er voor PSC 106.01 geen. Onderstaande loonbedragen zijn bijgevolg louter indicatief.

    De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie Categorieuurlonen
  2de categorie 16,3801
  3de categorie 16,5975
  4de categorie 16,8400
  5de categorie 17,2185
  6de categorie 17,5937
  7de categorie 18,2828
  Categorie A 16,8964
  Categorie B 17,5937
  Categorie C 18,0255
  Categorie D 18,4604
  Categorie E 19,1529
  Categorie F 19,5595
  Categorie G 19,9681
  Categorie h 20,3747

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites