NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 12/02/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 25/01/2019 )
   • Indexatie in 01/2019. Basisloon 2017 x 1,0231637873. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    CAO-loonsverhoging met 0,13 euro in 12/2017 voor de minimumlonen en de reële lonen.

    De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie Categorieuurlonen
  2de categorie 16,8926
  3de categorie 17,1150
  4de categorie 17,3630
  5de categorie 17,7504
  6de categorie 18,1343
  7de categorie 18,8393
  Categorie A 17,4208
  Categorie B 18,1343
  Categorie C 18,5760
  Categorie D 19,0211
  Categorie E 19,7296
  Categorie F 20,1456
  Categorie G 20,5636
  Categorie h 20,9797

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites