Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 12/09/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 07/11/2019 )
   • Indexatie in 9/2019. Basisloon 12/2017 x 1,03107808 = 16,5101*106,83/103,61.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie Categorieuurlonen
  2de categorie 17,0232
  3de categorie 17,2474
  4de categorie 17,4974
  5de categorie 17,8877
  6de categorie 18,2745
  7de categorie 18,9850
  Categorie A 17,5555
  Categorie B 18,2745
  Categorie C 18,7197
  Categorie D 19,1682
  Categorie E 19,8822
  Categorie F 20,3014
  Categorie G 20,7227
  Categorie h 21,1419

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.