Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 13/07/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 03/09/2019 )
   • Indexatie in 7/2019. Basisloon februari 2012 x 1,09685224 = 106,8/(117,53*0,828). In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie Categorieuurlonen
  2de categorie 17,0184
  3de categorie 17,2425
  4de categorie 17,4925
  5de categorie 17,8826
  6de categorie 18,2694
  7de categorie 18,9797
  Categorie A 17,5506
  Categorie B 18,2694
  Categorie C 18,7145
  Categorie D 19,1628
  Categorie E 19,8766
  Categorie F 20,2957
  Categorie G 20,7169
  Categorie h 21,1360

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.