Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 14/01/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 08/01/2020 )
   • Indexatie in 1/2020. Basisloon 12/2017 x 1.03040247= 16,5101*106,76/103,61.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie Categorieuurlonen
  2de categorie 17,0120
  3de categorie 17,2361
  4de categorie 17,4859
  5de categorie 17,8759
  6de categorie 18,2625
  7de categorie 18,9726
  Categorie A 17,5440
  Categorie B 18,2625
  Categorie C 18,7075
  Categorie D 19,1556
  Categorie E 19,8691
  Categorie F 20,2881
  Categorie G 20,7091
  Categorie h 21,1281

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.